Obstarávanie

Kanalizácia splaškových vôd Obec Chtelnica – 5. a 6. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Chtelnica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 206 649,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 860 000,00
Zaplatené:
58.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1. vybudovanie celoobecnej kanalizácie časť gravitačného kanalizačného potrubia odpadových vôd v obci Chtelnica na Partizánskej ul. do jestvujúcej kanalizácie a gravitačné kanalizačné potrubie v ul. Nad Humnami s nasledovným čistením na ČOV Chtelnica. V rámci stavby č. 2 5. etapa bude vybudovaná časť gravitačnej kanalizácie v intraviláne obce Chtelnica časť odkanalizovania obce na Partizánskej ul. od kostola po ľavej strane v smere do obce po č. d. 31/201 a gravitačná kanalizácia v ul. Nad Humnami a časť od ul. Nad Humnami v št. ceste III/50417 po koniec obce Chtelnica v smere na Nižnu. 2. vybudovanie celoobecnej kanalizácie časť gravitačného kanalizačného potrubia odpadových vôd v obci Chtelnica na Partizánskej ul. od ukončenia 5. etapy od RD 32/202 v smere na Teplickú ul., Teplická ul., Šimončičova ul. a Rajňanská ul. s bočnými uličkami s napojením na jestvujúcu kanalizáciu gravitačné kanalizačné potrubie na Husárskej ul. stoka L s následným čistením na ČOV Chtelnica.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 16 1 860 000,00 Neuvedené EUR 28. Január 2021 297069

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Pfeffer 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130840/content/1137636/download","filename":"Pfeiffer.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 6 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112353/content/1099902/download","filename":"06_odpovede_7.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MENERT 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130832/content/1137629/download","filename":"18_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109407/content/1094301/download","filename":"05_SP_Chtelnica.docx"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - kanalizácia 6. etapa 22. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094349/download","filename":"6. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094350/download","filename":"Sprievodna sprava predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094351/download","filename":"SPRIEVODNA SPRAVA 6.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094352/download","filename":"Suhrnna sprava predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094353/download","filename":"SUHRNNA SPRAVA 6.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094354/download","filename":"C_Celkova_situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094355/download","filename":"0000-TECHNICKA SPRAVA 6 ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094356/download","filename":"000.1_Zoznam_vykresov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094358/download","filename":"001_Situacia_sirsie_vztahy.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094359/download","filename":"002_Situacia_c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094360/download","filename":"003_Situacia_c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094365/download","filename":"004_Situacia_c3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094366/download","filename":"005_PPF_Stoka_Q_1.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094374/download","filename":"006_PPF_Stoka_Q_2.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094378/download","filename":"007_PPF_Stoka_Q_3.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094386/download","filename":"008_PPF_Stoka_Q1_Q2_Q3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094387/download","filename":"009_PPF_Stoka_U.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094388/download","filename":"010_PPF_Stoka_U1_U2_U3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094389/download","filename":"011_PPF_Stoka_V_V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094390/download","filename":"012_PPF_Stoka_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094391/download","filename":"013_PPF_Stoka_Z1_Z2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094392/download","filename":"014_PPF_Stoka_X.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094393/download","filename":"015_PPF_Stoka_X1_X2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094394/download","filename":"017.1_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094395/download","filename":"017.2_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094396/download","filename":"017.3_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094397/download","filename":"017.4_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094398/download","filename":"017.5_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094399/download","filename":"017.6_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094401/download","filename":"017.7_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094403/download","filename":"017_Ulozenie_ PVC_a_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094409/download","filename":"021_Situacia_mlyn._nahon_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094410/download","filename":"022_Situacia_mlyn._nahon_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094411/download","filename":"023_PPF_Mlyn._nahon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094412/download","filename":"024_PPF_Mlyn._nahon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094413/download","filename":"025_Mlyn._nahon_Priecne_profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094414/download","filename":"026_Mlyn._nahon_Vzorove_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094415/download","filename":"016.1_Kanalizacna_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094416/download","filename":"016.2_Kanalizacna_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094417/download","filename":"016.3_Kanalizacna_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094418/download","filename":"016.4_Kanalizacna_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094419/download","filename":"016_Kanalizacna_sachta_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094430/download","filename":"018.1_Vykaz _sachiet_Q_1cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094431/download","filename":"018.2_Vykaz _sachiet_Q_2cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094432/download","filename":"018.3_Vykaz _sachiet_Q_3cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094433/download","filename":"018.4_Vykaz _sachiet_Q1.2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094435/download","filename":"018.5_Vykaz _sachiet_U.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094436/download","filename":"018.6_Vykaz _sachiet_U1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094437/download","filename":"018.7_Vykaz _sachiet_V_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094438/download","filename":"018.8_Vykaz _sachiet_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094439/download","filename":"018.9_Vykaz _sachietZ1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094440/download","filename":"018.10_Vykaz _sachietX1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094441/download","filename":"018_Vykaz _sachiet_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094443/download","filename":"019.1_Krizovania_s_potokom_vytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094444/download","filename":"019.2_Krizovania_s_potokom_vytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094445/download","filename":"019.3_Krizovania_s_potokom_vytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094446/download","filename":"019.4_Krizovania_s_potokom_vytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094447/download","filename":"019.5_Krizovania_s_potokom_vytok_PPF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094448/download","filename":"019.6_Krizovania_s_potokom_vytok_PPF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094449/download","filename":"019.7_Krizovania_s_potokom_vytok_PPF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094450/download","filename":"019_Krizovania_s_potokom_vytok_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094451/download","filename":"020.1_Kanalizacne_odbocenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094452/download","filename":"020.2_Kanalizacne_odbocenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094454/download","filename":"020.3_Kanalizacne_odbocenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094457/download","filename":"020.4_Kanalizacne_odbocenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094459/download","filename":"020.5_Vykaz kanalizacnych odboceni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094461/download","filename":"020.5_Vykaz_kanal_odboceni_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094464/download","filename":"020_Kanalizacne_odbocenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094473/download","filename":"027.1_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094474/download","filename":"027.2_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094475/download","filename":"027.3_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094476/download","filename":"027.4_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094477/download","filename":"027.5_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094478/download","filename":"027.6_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094479/download","filename":"027.7_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094480/download","filename":"027.8_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094481/download","filename":"027.9_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094482/download","filename":"027.10_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094483/download","filename":"027.11_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094484/download","filename":"027_Objekty_na_mlyn_nahone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094485/download","filename":"028_VYPIS_MATERIALU_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094486/download","filename":"VÝPIS MATERIÁLU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094497/download","filename":"Podrobna_situacia_POV.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094506/download","filename":"Sprava_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094507/download","filename":"Vzorovy rez pristupovou cestou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109411/content/1094508/download","filename":"Zoznam objektov na odstranenie na_trase_Q_kanalizácie_v_Chtelnici.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ARPROG 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130836/content/1137632/download","filename":"Arprog.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HYDROEKOL 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130829/content/1137626/download","filename":"11_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130847/content/1137644/download","filename":"14_NAVRH KRITERIA_PRILOHA 7.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SMS 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130842/content/1137639/download","filename":"8.Príloha č.7 Návrh na plnenie kritérií bez OU.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 8 13. Október 2020 13. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112553/content/1100461/download","filename":"06_odpovede_9.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 22. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109427/content/1094512/download","filename":"Výkaz výmer - Chtelnica 5 Etapa_kanalizácia.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109427/content/1094513/download","filename":"Výkaz výmer - Chtelnica 6 Etapa_kanalizácia.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AVA-stav 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130849/content/1137645/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - revidované znenie2 13. Október 2020 13. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112469/content/1100303/download","filename":"05_SP_Chtelnica_rev3.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130820/content/1137616/download","filename":"zodchtelnica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111847/content/1098945/download","filename":"06_odpovede_4.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - kanalizácia 5. etapa 22. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094302/download","filename":"5. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094303/download","filename":"0000-5. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094304/download","filename":"0000-Textova cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094305/download","filename":"0000-Zoznam vykresov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094306/download","filename":"001_situácia - širšie vyťahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094307/download","filename":"002_situácia č.1 - stoka R, R1, R2, R.3, R.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094308/download","filename":"003_situácia č.2 - stoka Y.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094309/download","filename":"003a_situácia stoka Y2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094310/download","filename":"004_spozdlžny profil - stoka R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094311/download","filename":"005_pozdĺžny profil - stoka R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094312/download","filename":"006_pozdĺžny profil - stoka R2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094314/download","filename":"007_pozdĺžny profil - stoka R3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094315/download","filename":"008_pozdlžny profil - stoka R.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094316/download","filename":"009_pozdĺžny profil - stpla Y.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094317/download","filename":"010_pozdlžny profil - stoka Y.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094318/download","filename":"011.1_Kanalizacna_sachta_betonova_DN1000-vzor-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094319/download","filename":"011.2_Kanalizacna_sachta_betonova_DN1000-vzor-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094320/download","filename":"011.3_Kanalizacna_sachta_betonova_DN1000-vzor-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094321/download","filename":"011.4_Kanalizacna_sachta_plastova_DN600-vzor-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094322/download","filename":"011_Kanalizacna_sachta_betonova_DN1000-vzor-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094323/download","filename":"012.1_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094324/download","filename":"012.2_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094325/download","filename":"012.3_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094326/download","filename":"012.4_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094327/download","filename":"012.5_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094328/download","filename":"012.6_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094329/download","filename":"012.7_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094330/download","filename":"012.8_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094331/download","filename":"012_Ulozenie_ PVC a PP kanalizacneho_potrubia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094332/download","filename":"013.1_výkaz_sachiet-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094333/download","filename":"013.2_výkaz_sachiet-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094334/download","filename":"013.3_výkaz_sachiet-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094335/download","filename":"013.4_výkaz_sachiet-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094336/download","filename":"013.5_výkaz_sachiet-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094337/download","filename":"013_Vykaz_sachiet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094338/download","filename":"014_VÝPIS MATERIÁLU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094339/download","filename":"014_Vypis_materialu_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094341/download","filename":"015.1 - situácia č.1 - stoka R, R1, R2, R3, R4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094342/download","filename":"015.2 - situácia č.2 - stoka Y.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094343/download","filename":"015.3. situácia č 2 - 5. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094344/download","filename":"015.4_Vzorove_riesenie_kanalizacnych_odboceni-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094345/download","filename":"015.5_Vykaz kanalizacnych odboceni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094346/download","filename":"015.5_Vykaz_kanalizacnych_odboceni_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094347/download","filename":"015_Kanalizacne_odbocenia_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109409/content/1094348/download","filename":"015_Zoznam_priloh.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 17. Február 2021 17. Február 2021 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - revidované znenie 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111813/content/1098901/download","filename":"05_SP_Chtelnica_rev.docx"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 1 30. September 2020 30. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096981/download","filename":"06_odpovede_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096982/download","filename":"2_Rozhodnutie Obv.úrad ŽP_povolenie KANALIZáCIA_2008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096983/download","filename":"3_Opra. rozhod. Obv.úrad ŽP_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096984/download","filename":"4_Oprava rozhodnutia 18.12.2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096985/download","filename":"5_Predl. platnosti Obv.úrad ŽP_povolenie KANALIZáCIA_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096986/download","filename":"6_Rozhod. Obv.úrad ŽP_povolenie KANALIZáCIA_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096987/download","filename":"7_Oprava rozhodnutia 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096988/download","filename":"8_Predĺženie platnosti SP kanal_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096989/download","filename":"9_Predlženie platnosti_SP_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096990/download","filename":"10_Predlženie platnosti_SP_2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110687/content/1096991/download","filename":"výkres č. 11.5 – Spádiská – tabuľka zostáv šachiet.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130826/content/1137621/download","filename":"33_zápisnica podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130826/content/1137622/download","filename":"34_zápisnica podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130826/content/1137623/download","filename":"35_zápisnica podmienky účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Doprastav 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130831/content/1137628/download","filename":"Doprastav.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 3 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111811/content/1098900/download","filename":"06_odpovede_3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130841/content/1137638/download","filename":"20.1.10 Návrh na plnenie kritérií“ podľa Prílohy č. 7.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 2 7. Október 2020 7. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111803/content/1098883/download","filename":"06_odpovede_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PORR 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130830/content/1137627/download","filename":"8. Navrh_na_plnenie_kriterii_priloha_C_7_20.10.2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PRIEMSTAV 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130839/content/1137635/download","filename":"07_Návrh_na_plnenie_kritérií.pdf"}]
Súťažné podklady Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111816/content/1098904/download","filename":"07_OPRAVA VYZVY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. December 2020 20. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122843/content/1121116/download","filename":"42_info o vyhodnotení ponúk.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130825/content/1137620/download","filename":"25_zápisnica_ z otvárania.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130828/content/1137625/download","filename":"38_zápisnica o vyhodnotení ponúk.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130850/content/1137646/download","filename":"52_Správa o zákazke.docx"}]
Súťažné podklady Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 14. Október 2020 14. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112807/content/1100948/download","filename":"09_OPRAVA VÝZVY 3.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 9 16. Október 2020 16. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113278/content/1101889/download","filename":"21_odpovede_10.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 4 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112258/content/1099746/download","filename":"06_odpovede_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112258/content/1099747/download","filename":"029.1_Prilohy Schody a lavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112258/content/1099748/download","filename":"029.0_DOPLNOK c.01_Schody a lavky-Rozpiska (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STAVEKO 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130838/content/1137634/download","filename":"6_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 7 13. Október 2020 13. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112468/content/1100302/download","filename":"06_odpovede_8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka COMBIN/VODOHOSPODÁRSKE STAVBY 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130837/content/1137633/download","filename":"10_navrh na plnenie kriterii_priloha 7.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 428175.pdf 13. Október 2020 15. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112550/content/1100985/download","filename":"Odpovede na otázky VO 428175.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka INPEK 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130845/content/1137642/download","filename":"12_navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka CS 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130844/content/1137640/download","filename":"NAVRHNAPLNENIEKRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie 5 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112337/content/1099855/download","filename":"06_odpovede_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112337/content/1099856/download","filename":"05_SP_Chtelnica_rev2.docx"}]
Súťažné podklady Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 13. Október 2020 13. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112556/content/1100464/download","filename":"08_OPRAVA VÝZVY 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA 17. Február 2021 17. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3130833/content/1137630/download","filename":"Eurovia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×