Dodávateľ

HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.

Vyšný Kubín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.

IČO: 36396338

Adresa: Hviezdoslavova 193/7, Vyšný Kubín

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1827

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. December 2019

Záznam platný do: 12. December 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 000,00 EUR 1 1
2015 13 178 255,00 EUR 2 2
2016 10 252 410,00 EUR 1 1
2018 3 377 400,00 EUR 2 8
2020 1 276 000,00 EUR 2 2
2021 63 910 731,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 000,00 EUR 1 1
2015 13 178 255,00 EUR 2 2
2016 10 252 410,00 EUR 1 1
2018 3 377 400,00 EUR 2 8
2020 1 276 000,00 EUR 2 2
2021 63 910 731,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 62 050 731,00 62050731.00 EUR
Obec Vyšný Kubín 1 168 213,00 168213.00 EUR
Mesto Detva 1 669 000,00 669000.00 EUR
Obec Diaková 1 140 000,00 140000.00 EUR
Obec Bojná 1 10 252 410,00 10252410.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 1 276 000,00 1276000.00 EUR
Obec Chtelnica 1 1 860 000,00 1860000.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 7 2 708 400,00 2708400.00 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 010 042,00 13010042.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia Obec Vyšný Kubín 199 354,00 199354.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizačná sieť Diaková Obec Diaková 194 734,00 194734.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 13 010 042,00 13010042.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany Obec Bojná od 10 252 410,00 do 11 701 949,00 10252410 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete Mesto Detva 669 000,00 669000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 554 875,00 2554875.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Gregorova Vieska - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 583 000,00 583000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Veľké Dravce - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 693 000,00 693000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Kanalizácia splaškových vôd Obec Chtelnica – 5. a 6. etapa Obec Chtelnica 3 206 649,00 3206649.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 050 731,00 62050731.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421435865701

+421435865701


hydroekol@hydroekol.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Babinský
Adresa:
45 Oravský Podzámok 02741
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Šaštinský
Adresa:
Na Sihoti 1159/19 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Hrnčiar
Adresa:
Beňovolehotská 2323/47 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Novotný
Adresa:
Nad Brehmi 3108/27 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Novotný
Adresa:
Nad Brehmi 3108/27 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Babinský
Adresa:
45 Oravský Podzámok 02741
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Šaštinský
Adresa:
Na Sihoti 1159/19 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Hrnčiar
Adresa:
Beňovolehotská 2323/47 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o
Adresa:
Radlinského 49 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×