Obstarávanie

VVN ES Madunice - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232220-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia rekonštrukcie elektrickej stanice v Maduniciach

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 9 200 000,00 Neuvedené EUR 21. Január 2021 298125

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Február 2021 2. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128594/content/1132708/download","filename":"ZAZM_01 Sprava o zakazke (od 1.1.2019).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka VUJE 9. Február 2021 9. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129567/content/1134916/download","filename":"Ponuka VUJE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Február 2021 4. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129030/content/1133676/download","filename":"HOD_03 Z pisnica z otv rania pon k s eAukciou (od 1.1.2019)-WORD_EXPORT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Alter Energo + EGEM 5. Február 2021 5. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129170/content/1134051/download","filename":"17.3.1. Identifikacne udaje uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129170/content/1134052/download","filename":"17.3.5. Cestne vyhlasenie - suhlas s podm. sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129170/content/1134054/download","filename":"17.3.6. 0 SP_Priloha 2_ZoD.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Február 2021 5. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129155/content/1134025/download","filename":"HOD_21 Z pisnica z vyhodnotenia pon k po eAukcii (bez reverz) (od 1.1.2019)-WORD_EXPORT (1).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. November 2020 24. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118789/content/1112641/download","filename":"HOD_26_AUK Inform cia o v sledku vyhodnotenia pon k - s AUK-WORD_EXPORT (1).pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. Január 2021 29. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128116/content/1131700/download","filename":"SP_Príloha 2_ZoD (002)_FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SPIE Elektrovod 9. Február 2021 9. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129569/content/1134919/download","filename":"Ponuka SPIE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Február 2021 2. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128586/content/1132691/download","filename":"ZapisnicaPosudeniaPU_Madunice_FINAL.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 30. Jún 2020 30. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097961/content/1071530/download","filename":"Informácia o zverejnení súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka LiV ELEKTRA 9. Február 2021 9. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129566/content/1134915/download","filename":"Ponuka LiV Elektra.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×