Dodávateľ

Alter Energo, a.s.

Kolíňany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Alter Energo, a.s.

IČO: 44974701

Adresa: Hlavná 561, Kolíňany

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2574

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Október 2019

Záznam platný do: 18. Október 2022

Posledná zmena: 6. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 000 000,00 EUR 1 1
2017 37 908 434,00 EUR 1 1
2018 7 190 874,00 EUR 1 1
2019 0,00 Nezverejnená 1 1
2019 19 599 944,00 EUR 1 1
2021 22 369 854,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 000 000,00 EUR 1 1
2017 37 908 434,00 EUR 1 1
2018 7 190 874,00 EUR 1 1
2019 0,00 Nezverejnená 1 1
2019 19 599 944,00 EUR 1 1
2021 22 369 854,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 19 200 000,00 19200000.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 4 77 869 106,00 77869106.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 10 000 000,00 10000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 37 908 434,00 37908434.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 190 874,00 7190874.0 EUR 2018 Práce Nie 1
NN Rozvádzače II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 635 787,00 1635787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 19 599 944,00 19599944.0 EUR 2019 Práce Nie 1
VVN ES Madunice - rekonštrukcia Západoslovenská distribučná, a.s. 9 200 000,00 9200000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 13 169 854,00 13169854.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Eva Brhlová
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Brhlová
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Brhel MBA
Adresa:
Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brhel
Adresa:
Okružná 77 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Brhel MBA
Adresa:
Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2018
Záznam do:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
6. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Karol Pudlák, s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 70 Poprad 05801
Meno:
Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.
Adresa:
Námestie sv. Egídia 42 Poprad 05801
Meno:
Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
RR Legal Corp., s. r. o.
Adresa:
Humenské námestie 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2021 do: 4.06.2021

StiahniZáznam platný od: 6.03.2020 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 9.09.2019 do: 6.03.2020

StiahniZáznam platný od: 21.09.2018 do: 9.09.2019

StiahniZáznam platný od: 18.01.2018 do: 21.09.2018

StiahniZáznam platný od: 16.06.2017 do: 18.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×