Obstarávanie

2. Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
399 688,00
Konečná suma(Bez DPH):
399 688,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215120-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby vrátane vypracovanie dokumentácie realizácie stavby (DRS): STAVEBNÉ ÚPRAVY ODDELENIA ONKOLÓGIE PRE UMIESTNENIE NOVÝCH LINEÁRNYCH URÝCHĽOVAČOV A CT SIMULÁTORA .Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky bol zrealizovaný tak, aby zabezpečil bezproblémovú inštaláciu (vrátane vybudovania transportných trás) a prevádzku zariadení dvoch lineárnych urýchľovačov a jedného CT simulátora podľa minimálnych požiadaviek uvedených v technologickej časti PD, projekte pre stavebné povolenie a požiadaviek objednávateľa, zároveň aby pri realizácii diela zhotoviteľ neobmedzil prevádzku objednávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 399 688,00 Neuvedené EUR 24. Január 2020 298175

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077411/content/1029355/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk č.3 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077414/content/1029358/download","filename":"3. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača spol. DAG Slovakia 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076948/content/1028697/download","filename":"423074_44886021_Ponuka_53437_DAG Slovakia.zip"}]
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 30. Január 2020 30. Január 2020 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk č.2 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077413/content/1029357/download","filename":"2. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 5. Marec 2021 5. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133078/content/1142070/download","filename":"suma skutočne uhradeneho plnenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti č.1 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077417/content/1029362/download","filename":"Zapisnica o posúdení splnenia podmienok účasti č.1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 29. Január 2020 29. Január 2020 []
Iný dokument k zákazke Okotovaný výkres jestvujucich žlabov 15. Október 2019 15. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061419/content/995929/download","filename":"Okotovaný vykres jestvujucich žlabov.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 2. Október 2019 2. Október 2019 []
Zmluva Zmluva o dielo 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076939/content/1028688/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423074.pdf 3. Október 2019 18. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059508/content/997287/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423074.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkresy v editovatelnej forme - kanály, podlahy 10. Október 2019 10. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060649/content/994323/download","filename":"výkresy v editovatelnej forme - kanály, podlahy.zip"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067110/content/1006890/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača spol.MIPE INVEST, s.r.o. 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076951/content/1028699/download","filename":"423074_36837075_Ponuka_53534_Mipe Invest.zip"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady vrátane príloh 2. Október 2019 16. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/991566/download","filename":"prílohy k SP a k zmluve.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/991569/download","filename":"príloha č.2 SP DSP + technologické projekty-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/991570/download","filename":"Príloha č.3 k zmluve -Harmonogram Lineárne urych a CT simulátor.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/993402/download","filename":"Suťažne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/993404/download","filename":"Zmluva o dielo.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/995967/download","filename":"priloha č.1 k SP - Minimálne požiadavky na dodanie komplexmého riešenia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059281/content/996488/download","filename":"Príloha E k SP Vykaz vymer Návrh uchádzača na plnenie kriteria upravená v zmysle vysvetlovania.xlsx"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie zmene zmluvy 12. November 2020 12. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117249/content/1109357/download","filename":"oznamenie-42818_-_dop.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vykresová dokumentácia v editovaľnom formáte 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059492/content/992113/download","filename":"vykresova dokumentacia v editovatelnom formate.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača spol. Metrostav a.s. 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077001/content/1028749/download","filename":"423074_00014915_Ponuka_53506_Metrostav a.s..zip"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077086/content/1028839/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk č.5 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077416/content/1029360/download","filename":"5. zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk č.4 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077415/content/1029359/download","filename":"4. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk č.1 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077412/content/1029356/download","filename":"1. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×