Obstarávanie

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
66 149,00
Konečná suma(Bez DPH):
66 149,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79342200-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnom nízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mertel RG Slovenská Republika 4 66 149,00 Neuvedené EUR 14. Jún 2019 298513

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka D&D STUDIO s.r.o. 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044081/content/957695/download","filename":"SUTAZNA PONUKA FINAL zverjnenie v profile.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady verejného obstarávateľa 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835020/download","filename":"SUPO S Kamaratkou Energiou efektivne pre deti a mladez_NL 0818.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835021/download","filename":"Priloha c. 1 - Specifikacia predmetu zakazky k casti A.2 SUPO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835022/download","filename":"Priloha c.2 k casti A.2 SUPO Navrh na plnenie kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835024/download","filename":"Priloha c.1 k casti C.SUPO - Nakresy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835025/download","filename":"Priloha c. 1 - Specifikacia predmetu zakazky k casti D. SUPO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014535/content/835026/download","filename":"Priloha c.2 k casti D. SUPO Specifikacia ceny za sluzby.pdf"}]
Súťažné podklady Upravené znenie súťažných podkladov k NL0818_2. 13. August 2018 13. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021237/content/807129/download","filename":"Upravene_znenie _sutaznych_podkladov_NL0818_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigendum k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022260/content/835030/download","filename":"Korigendum UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 2. 13. August 2018 13. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021230/content/807127/download","filename":"ŽoN -záujemci -Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka CREATIVE PRO 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044078/content/957690/download","filename":"CREATIVE PRO a.s._SIEA_S Kamarátkou energiou. zverejnenie profil UVOpdf.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 2. 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027995/content/835032/download","filename":"ŽoV -záujemci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027995/content/835033/download","filename":"Príloha k žiadosti o vysvetlenie.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia po EA 21. Jún 2019 21. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043767/content/957232/download","filename":"Zapisnica z úplneho vyhodnotenia po EA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -profil 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010491/content/887182/download","filename":"Informácia o výsl. vyhodn.ponúk_Profil UVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda 21. Jún 2019 21. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043763/content/957226/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy scen.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o spôsobe elektronickej komunikácie 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010494/content/887183/download","filename":"Oznámenie o spôsobe elektronickej komunikácie.pdf"}]
Súťažné podklady Upravené znenie súťažných podkladov k NL0818 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020697/content/835028/download","filename":"Upravene_znenie-sutaznych_podkladov_NL0818_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020697/content/835029/download","filename":"Predlzenie_lehoty_na_predkladanie_ponuk_a_uprava SuPo (NL0818).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022970/content/835031/download","filename":"Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie _Zaujemci.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 21. Jún 2019 21. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043753/content/957225/download","filename":"Podpisana zmluva , scen do profilu .pdf"}]
Súťažné podklady Upravené znenie súťažných podkladov k NL0818_3. 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010533/content/887250/download","filename":"Upravene_znenie_sutaznych_podkladov_NL0818_3.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia úvodná pred EA 21. Jún 2019 21. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043766/content/957231/download","filename":"zapisnica z Vyhodnotenia pred EA .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020343/content/835027/download","filename":"Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu -záujemci -Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FEELING s.r.o. 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044096/content/957715/download","filename":"Ponuka Feeling na zverejnenie na profil UVO.pdf"}]
Súťažné podklady Úprava súťažných podkladov - oznámenie 13. August 2018 13. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021249/content/807135/download","filename":"Uprava_ SUPO_Profil (NL0818).pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA MERTEL RG SR s.r.o. 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044108/content/957739/download","filename":"PONUKA_MERTEL. na UVO pdf.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 21. Jún 2019 21. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043765/content/957230/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok ucasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×