Dodávateľ

Mertel RG Slovenská Republika

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

IČO: 35967412

Adresa: Skalná 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2429

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 8. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 330 194,00 EUR 6 6
2016 411 811,67 EUR 7 7
2017 636 957,00 EUR 1 1
2019 631 773,00 EUR 5 5
2020 326 069,00 EUR 1 9
2021 4 251 208,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 330 194,00 EUR 6 6
2016 411 811,67 EUR 7 7
2017 636 957,00 EUR 1 1
2019 411 666,00 EUR 1 1
2020 533 994,00 EUR 4 12
2021 4 263 390,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 279 999,67 279999.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 14 755,00 14755.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 80 000,00 80000.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 48 333,00 48333.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 438,00 438.00 EUR
Divadelný ústav 1 80 000,00 80000.00 EUR
IUVENTA 1 27 000,00 27000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 60 000,00 60000.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 4 853 165,00 4853165.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 96 559,00 96559.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 24 864,00 24864.00 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 9 326 069,00 326069.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 19 158,00 19158.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 631 773,00 631773.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 35 000,00 35000.00 EUR
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 1 10 899,00 10899.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80 000,00 do 85 000,00 80000 EUR 2015 Služby Nie 1
Cateringové služby pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja Bratislavský samosprávny kraj 166 700,00 166700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkčných služieb v súvislosti s mediálnou kampaňou Operačného programu Zdravotníctvo. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 45 100,00 45100.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 80 000,00 80000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky Centrum vedecko-technických informácií SR 48 333,00 48333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby, výroba a potlač propagačných predmetov, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 352 000,00 352000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním podujatí Ministerstva vnútra SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 208 333,00 208333.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017 v Kazachstane Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 363 957,00 363957.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici IUVENTA 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovacie a konferenčné služby pre komplexné zabezpečenie seminára STRAHOS 2016 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16. septembra 2016 v okrese Bratislava I Úrad vlády Slovenskej republiky 104 850,69 104850.69 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie, prenájom konkresovej sály a školiacich miestností s technikou. Slovenský pozemkový fond 24 300,00 24300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 000,00 102000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lyžiarsky výcvik Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 14 196,00 14196.0 EUR 2016 Služby Nie 1
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež Slovenská inovačná a energetická agentúra 411 666,00 411666.0 EUR 2019 Služby Áno 1
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 064,00 66064.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 485 622,00 485622.0 EUR 2020 Služby Áno 9
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež Slovenská inovačná a energetická agentúra 75 712,00 75712.0 EUR 2019 Služby Áno 1
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež Slovenská inovačná a energetická agentúra 12 182,00 12182.0 EUR 2019 Služby Áno 1
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 149,00 66149.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 609 416,00 3609416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 80 435,00 80435.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 867 143,00 1867143.0 EUR 2021 Služby Nie 2

lukas.jesensky@mertel-events.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Lukáš Jesenský
Adresa:
Športová 6 Veľký Biel 90024
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Masaryk
Adresa:
Jura Hronca 60 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Masaryk
Adresa:
Jura Hronca 60 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lukáš Jesenský
Adresa:
Športová 6 Veľký Biel 90024
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 10H Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Seberíniho 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 4.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×