Obstarávanie

Betónové podperné body II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
56 120,00
Konečná suma(Bez DPH):
56 120,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44212222-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú predpäté stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELV PRODUKT a.s. 3 56 120,00 Neuvedené EUR 25. Január 2019 299586

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024158/content/912044/download","filename":"Energo.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. September 2018 17. September 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018561/content/805506/download","filename":"informacia_o_zverejneni_sp.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024157/content/912042/download","filename":"ELV Produkt.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 30/2019 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024164/content/912051/download","filename":"Rámcová dohoda - ELV PRODUKT a.s..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 34/2019 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024165/content/912053/download","filename":"Rámcová dohoda - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024162/content/912048/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010474/content/887159/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 32/2019 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024167/content/912054/download","filename":"Rámcová dohoda - ENERGO KUBÍN, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023548/content/910786/download","filename":"Zapisnica_z_posudenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024159/content/912045/download","filename":"Sloupárna Majdalena.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024160/content/912046/download","filename":"Zapisnica z otvarania casti ponuk oznacenych ako Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024160/content/912047/download","filename":"Zapisnica z otvarania casti ponuk oznacenych ako Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×