Obstarávanie

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii´


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
National Development Fund II., a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 120 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Finančného sprostredkovateľa súvisiacich s implementáciou finančného nastroja Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 49 120 000,00 Neuvedené EUR 20. November 2019 300191

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti NDF II_FLPG_VVI_14a_Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069145/content/1011899/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_13a_Zapisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_profil.pdf"}]
Správa o zákazke NDF II_ FLPG_VVI_Správa o zákazke 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069142/content/1011896/download","filename":"NDF II_ FLPG_VVI_Správa o zákazke_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012035/content/889926/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012035/content/889927/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Zmluva_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023854/content/911492/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Oznámenie o predĺžení LPP a o zmene znenia Oznámenia a SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov_2 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027990/content/924155/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Oznámenie o predĺžení LPP a o zmene znenia Oznámenia a SP_2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_editovateľná podoba 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021165/content/907133/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_SP_final.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021165/content/907134/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Zmluva_final.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Apríl 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036881/content/952537/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDF II_FLPG_VVI_SLSP_ponuka 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072225/content/1019404/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_SLSP_ponuka_profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk NDF II_FLPG_VVI_14a_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069146/content/1011900/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_14_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk NDF II_FLPG_VVI_13a_Zapisnica z otvarania ponuk 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069150/content/1011904/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_13a_Zapisnica z otvarania ponuk_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDF II_FLPG_VVI_VUB_ponuka 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072230/content/1019409/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_VUB_ponuka_profil.pdf"}]
Zmluva NDF II_FLPG_VVI_Dohoda o obmedzenej portfoliovej záruke_VÚB 11. December 2019 11. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070190/content/1014016/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Dohoda o obmedzenej portfoliovej záruke_VÚB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418529.pdf 6. Február 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023852/content/924147/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418529.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDF II_FLPG_VVI_SZRB_ponuka 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072228/content/1019407/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_SZRB_ponuka_profil.pdf"}]
Zmluva NDF II_FLPG_VVI_Dohoda o obmedzenej portfoliovej záruke_SLSP 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068361/content/1009442/download","filename":"NDF II_FLPG_VVI_Dohoda o obmedzenej portfoliovej záruke_SLSP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×