Obstarávanie

„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 658 079,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 365 176,00
Zaplatené:
51.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233140-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby: "Cesta II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja" - stavebné práce Modernizácia cesty II/513 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením. Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DRS) a vo výkaze výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 11 1 365 176,00 Neuvedené EUR 3. Marec 2021 300741

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133332/content/1142814/download","filename":"Swietelsky - Slovakia s.r.o.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača VIAKORP, s.r.o. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133333/content/1142817/download","filename":"VIAKORP a.s.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Metrostav DS a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133323/content/1142804/download","filename":"Metrostav DS a.s.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača COLAS Slovakia, a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133328/content/1142810/download","filename":"COLAS Slovakia a.s.rar"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_5 28. November 2020 28. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119463/content/1113738/download","filename":"VYSVETLENIE 5_odpoveď.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Doprastav, a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133324/content/1142805/download","filename":"Doprastav a.s.rar"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133319/content/1142800/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Január 2021 23. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126967/content/1129734/download","filename":"Informácia o vysledku vyhodn_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_4 27. November 2020 27. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119384/content/1113584/download","filename":"VYSVETLENIE 4_odpoveď.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Skanska SK a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133327/content/1142808/download","filename":"Skanska SK a.s.rar"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_2 20. November 2020 20. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118364/content/1111757/download","filename":"VYSVETLENIE 2_odpoveď.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača MBM-GROUP, a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133329/content/1142811/download","filename":"MMB_ GROUP a.s.rar"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133322/content/1142803/download","filename":"Správa o zákazke_§24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_3 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119227/content/1113326/download","filename":"VYSVETLENIE 3_odpoveď.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133321/content/1142802/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2020 5. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107623/download","filename":"Oznámenie hláseniu stavby_Cesta II_513 Nitra - Alekšince - hranice kraja.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107624/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Cesta II_513 Nitra - Alekšince - hranice kraja.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107625/download","filename":"ZADANIE_Cesta II_513 Nitra - Alekšince - hranice kraja.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107626/download","filename":"ZMLUVA O DIELO_Cesta II_513 Nitra - Alekšince - hranice kraja.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107628/download","filename":"PREHĽADNÁ SITUÁCIA_DRS_B_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107629/download","filename":"SPRIEVODNÁ SÚHRNNÁ SPRÁVA.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116321/content/1107635/download","filename":"VÝKRESY_TECHN_SPRÁVY.rar"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_1 11. November 2020 11. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117066/content/1109033/download","filename":"VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača STRABAG s.r.o. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133331/content/1142813/download","filename":"STRABAG a.s.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EKOM PLUS, s.r.o. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133325/content/1142831/download","filename":"EKOM PLUS s.r.o_.rar"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133320/content/1142801/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CS, s.r.o. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133326/content/1142807/download","filename":"CS, s.r.o.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EUROVIA SK, a.s. 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133330/content/1142812/download","filename":"EUROVIA SK a.s.rar"}]
Zmluva Zmluva o dielo 8. Marec 2021 8. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133318/content/1142799/download","filename":"Zmluva_101_2021.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×