Obstarávanie

Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
741 286,00
Konečná suma(Bez DPH):
741 286,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30214000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zrealizovanie diela ,,Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV" (ďalej len "Dielo") vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu diela (DRS) a jej schválenie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a dokumentácie skutočného vyhotovenie (ďalej len DSV). DRS bude vypracovaná na základe dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len DVZ). DSV bude zapracovaná do dokumentácie skutočného stavu (DSS) celej ESt Horná Ždaňa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAG Elektrovod, a.s. 6 741 286,00 Neuvedené EUR 8. Marec 2021 301702

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky 9. November 2020 9. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116682/content/1108273/download","filename":"Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987790/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987791/download","filename":"Príloha č. 1 k SP_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987793/download","filename":"Priloha č. 2 k Súťažným podkladom_Zoznam zmlúv na dodanie tovaru s montážou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987794/download","filename":"Príloha č. 3a) k Súťažným podkladom_profesijný životopis_Stavbyved. a Inžinier.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987795/download","filename":"Príloha č. 3b) k Súťažným podkladom_profesijný životopis_§ 21,§ 22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987797/download","filename":"Príloha č. 3c) k Súťažným podkladom_profesijný životopis_§ 23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987798/download","filename":"Príloha č. 3d) k Súťažným podkladom_profesijný životopis_§ 24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987799/download","filename":"Príloha č. 4 k Súťažným podkladom_Dohoda o zachovávaní mlcanlivosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987800/download","filename":"Príloha č. 5 k Súťažným podkladom_Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057564/content/987802/download","filename":"Príloha č. 6 k Súťažným podkladom_Zmluva o dielo s prílohami.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134407/content/1144863/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134402/content/1144858/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134403/content/1144859/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Poskytnutie aktualizovanej Dohody o zachovávaní mlčanlivosti 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111947/content/1099091/download","filename":"Poskytnutie aktualizovanej Dohody o zachovávaní mlčanlivosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111947/content/1099092/download","filename":"Aktualizovaná Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134395/content/1144851/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Január 2021 29. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128151/content/1131735/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134405/content/1144861/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 1 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117630/content/1110040/download","filename":"Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134393/content/1144850/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134401/content/1144857/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134400/content/1144856/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134399/content/1144855/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134410/content/1144930/download","filename":"Správa o zákazke HZ 400kV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134408/content/1144865/download","filename":"potvrdenie - 2019-0204-1179530.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. Marec 2021 15. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134398/content/1144854/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×