Obstarávanie

„ Osvetľovacia technika a príslušenstvo “


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 217,00
Konečná suma(Bez DPH):
75 217,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31500000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie osvetľovacej techniky a príslušenstva k nej podľa podrobnej špecifikácie jednotlivých fakúlt, uvedených v prílohách v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" v Súťažných podkladoch

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 29 985,00 Neuvedené EUR 20. Apríl 2021 304442
JAKT s.r.o. 1 600,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2021 304441
JAKT s.r.o. 1 44 632,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2021 304440

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpna zmluva časť III. 27. Apríl 2021 27. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141017/content/1160551/download","filename":"041_VŠMU_2021_City light Slovakia_zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED Link 1. Marec 2021 1. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132291/content/1140318/download","filename":"Link na JED formulár.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Prístup 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132071/content/1139805/download","filename":"Prístup k SP.docx"}]
Zmluva Kúpna zmluva časť II. 27. Apríl 2021 27. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141014/content/1160549/download","filename":"JAKT podpísaná zmluva časť II..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132028/content/1139752/download","filename":"Súťažné podklady.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132028/content/1139753/download","filename":"pravnik_KÚPNA ZMLUVA_osvetlovacia technika.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132028/content/1139754/download","filename":"Príl._Špecifikácia Osvetľ. technika a prísl._1.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Marec 2021 30. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136811/content/1151192/download","filename":"Informácia o výsledku fyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva časť I. 27. Apríl 2021 27. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141011/content/1160547/download","filename":"JAKT Zmluva časť I.xxl.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2021 18. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3135041/content/1146173/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×