CPV kód

31500000-1

Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 6 585 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 22 998 EUR
Mesto Tlmače 1 517 992 EUR
Slovenská správa ciest 1 50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 282 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 603 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 7 29 047 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 529 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 2 367 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 13 319 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 440 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 1 412 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 102 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 358 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 52 852 EUR
Domov pri kríži 4 3 493 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 417 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 1 893 EUR
Obec Lisková 1 86 250 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 6 356 EUR
Slovenské národné múzeum 2 50 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 52 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 996 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 3 166 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 131 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 67 666 EUR
Mesto Pezinok 1 59 890 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 260 EUR
IUVENTA 1 0 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 216 349 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 6 167 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 9 910 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 16 172 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 6 348 EUR
Slovenské národné divadlo 18 68 599 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 841 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 10 798 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 3 500 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 80 500 EUR
Štátne divadlo Košice 1 10 912 EUR
Obec Oravské Veselé 1 469 EUR
Národný onkologický ústav 15 19 170 EUR
Obec Lozorno 1 110 016 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 90 903 EUR
Stredná odborná škola technická 1 560 EUR
Športové gymnázium 1 5 582 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 35 280 EUR
Divadlo Nová scéna 6 16 814 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 4 290 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 229 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 6 855 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 299 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 663 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 750 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 8 592 EUR
Domov dôchodcov 1 800 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 320 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 5 563 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 79 542 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 450 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 317 EUR
Ústav na výkon väzby 1 173 EUR
Štátny komorný orchester Žilina 2 204 327 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 163 498 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 954 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 1 59 890 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 15 13 267 EUR
IMAO electric, s. r. o. 9 24 653 EUR
CITYLED s.r.o. 1 29 500 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 220 EUR
Tomlux s.r.o. 1 30 833 EUR
PC SEMA, s.r.o. 3 17 487 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 9 504 643 EUR
LMP Slovakia, s.r.o. 1 110 016 EUR
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 6 167 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 1 5 582 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 3 531 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 1 1 230 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 4 900 EUR
Colmark, s. r. o. 1 517 992 EUR
MK ILLUMINATION, s. r. o. 2 36 833 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 430 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 23 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 317 EUR
WARGAS s.r.o. 1 469 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 17 35 535 EUR
ACD s.r.o. 2 3 139 EUR
ANIROLL spol. s.r.o. 1 599 EUR
SAD, s.r.o. 9 6 908 EUR
LIGHT Spectrum, s.r.o. 1 588 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 1 15 EUR
Cb elektro s.r.o. 4 7 478 EUR
IN kom, s.r.o. 2 885 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 6 42 888 EUR
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 2 73 EUR
ADAM A SYN s.r.o. 13 42 144 EUR
KFP, s. r. o. 1 220 EUR
pro JGS s.r.o. 7 355 560 EUR
BEPOL, s.r.o. 2 1 803 EUR
i - center, spol. s r.o. 1 270 EUR
Pro Media Consulting s. r. o. 1 720 EUR
ELRON Elektro, s.r.o. 2 3 550 EUR
TVRDEX, s.r.o. 1 7 600 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 8 12 533 EUR
MK TECH TRADE, s.r.o. 1 282 EUR
ORGECO spol. s r. o. 1 6 855 EUR
MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko 1 1 165 EUR
ALTRAX s.r.o. 10 9 012 EUR
AESYS s.r.o. 1 22 998 EUR
STARLUX, s.r.o. 1 500 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 850 EUR
Vladimír Janičina ELKO 3 12 250 EUR
ProGain s. r. o. 1 27 EUR
TM Sound, s.r.o. 1 32 580 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 242 EUR
AR group, s.r.o. 1 42 EUR
JAKT s.r.o. 3 60 918 EUR
LEDIT SK s. r. o. 1 52 852 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lozorno Obec Lozorno 114 000 114000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače Mesto Tlmače 709 782 709782.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Žiarovky Nemocnice s poliklinikami n.o. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky II - trub. Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo int. MIRKA 80 IP20, 2x35W, Národný onkologický ústav 1 230 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidla LED - evidencia I. Národný onkologický ústav 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidla LED - evidencia II. Národný onkologický ústav 2 210 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 1 090 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilná lampa bez modulu pre videoprojektor Slovenské národné divadlo 156 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Obec Oravské Veselé 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampový modul pre dataprojektor 3M SCP712 Technická univerzita v Košiciach 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 126 1126.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099 6099.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky LED, predlžovacie šnúry Domov dôchodcov 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099 6099.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky III. - trub. Národný onkologický ústav 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 706 705.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 706 705.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - svietidlá V. Národný onkologický ústav 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Nemocnice s poliklinikami n.o. 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 800 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka LED svietidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražná LED rampa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro LED materiál - svetelný zdroj Národný onkologický ústav 3 210 3210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek pre efektové osvetlenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a držiaky reflektorov Divadlo Nová scéna 4 860 4860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pouličné osvetlenie Obec Vysoká pri Morave 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 2 219 2219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarivkové svietidla Technická univerzita v Košiciach 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED materiál pre vianočnú výzdobu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 8 081 8081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro LED svetelný zdroj Národný onkologický ústav 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup LED reflektorov a LED svietidiel alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 2 682 2682.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scénické reflektory s príslušenstvom Štátne divadlo Košice 14 501 14500.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, predlžovací kábel Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 552 1552.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osvetľovací set Mestské kultúrne stredisko 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelnoregulačný pult s príslušenstvom Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 9 997 9997.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflektory ARTLIGHTING FHR 1000W Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600 x 600 (studená biela) Fakultná nemocnica Nitra 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivkové trubice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 94 94.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 16.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 870 2870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky HLX a neónové trubice Univerzitná nemocnica Bratislava 3 250 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x36W LLX AL EP Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED reflektor, elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál na bežnú údržbu a drobné opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 212 1212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 730 2730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetlenie - elektrické žiarovky. Slovenská správa ciest 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 247 3247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, predlžovacie káble BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stropné svietidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 988 988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a elektroinštalačný materiál Národné rehabilitačné centrum 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a montáž osvetľovacej techniky do výstavných priestorov galérie Nitriansky samosprávny kraj 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových stropných svietidiel s príslušenstvom Kancelária prezidenta SR 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 28.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 30 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elipsoidné reflektory Spotlight Source Four junior zoom 25°-50° plus gobo holder (ETC S4 Jr 25°-50° Zoom Profile) Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro svietidla / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné žiarovky Kancelária prezidenta SR 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 26.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 815 4815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do videoprojektorov Slovenské národné divadlo 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiastková modernizácia scénického osvetlenia Divadlo Andreja Bagara v Nitre 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do efektových reflektorov Slovenské národné divadlo 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do halogénových reflektorov Slovenské národné divadlo 17 400 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektor-inštalačný materiál CH-C Národný onkologický ústav 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál / kavomat Národný onkologický ústav 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiastková modernizácia scénického osvetlenia Divadlo Andreja Bagara v Nitre 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie žiaroviek a iných rezervných svetelných zdrojov do areálu IUVENTA 7 600 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivkové trubice, vypínače, zásuvky štartéry Stredná zdravotnícka škola 557 556.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky Slovenské národné divadlo 2 154 2154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 522 1522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky LED,Žiarivky,Svietidla LED. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 418 10418.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osvetlenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 864 864.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 269 1268.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set sledovacích reflektorov s príslušenstvom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x49W , žiarivka 49W Stredná odborná škola drevárska 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 184 1183.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro - materiál Národný onkologický ústav 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarovky Technická univerzita v Košiciach 430 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný - materiál Národný onkologický ústav 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlá Slovenské národné divadlo 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia, žiarovky, žiarivky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 338 338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 580 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 420 3420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál - Žiarovky LED Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 510 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profilové reflektory s príslušenstvom Divadlo Nová scéna 9 480 9480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarovka OSRAM PARATHOM Classic A100, 230V/E27/15000h/2700 K/14W alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 1 688 1688.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 908 1908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 420 3420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 85 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné divadlo 2 450 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 6 955 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrických komponentov a žiaroviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 627 7627.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukový a svetelný systém Mestské kultúrne stredisko 33 333 33333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelná technika do divadelných priestorov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 660 7660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky 18W, 11W, 9W, - Tel. NADE Národný onkologický ústav 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo Stredná odborná škola technická 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivandal svietidlá Rambo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 714 3714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 520 4519.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svietidlá Slovenské národné divadlo 8 610 8610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 216 349 216349.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 090 8089.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
3. Predmetom zákazky je: Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovj techniky v Kultúrnom dome Lisková Obec Lisková 86 270 86270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici Mesto Pezinok 80 833 80833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Javisková opona - II. etapa Športové gymnázium 5 583 5583.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 600 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - lampy, svietidlá a príslušenstvo Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 818 10817.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 317 3316.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 892 8892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 421 2421.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reflektor LED 135W (za 1000W) Tom-Ers s.r.o. 1 540 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svetelná a zvuková technika na koľajnicovom systéme v priestoroch Štúdia DJGT Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 163 498 163498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pouličné LED svietidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75 600 75600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
žiarovka OSRAM do svetlotechnického systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 987 10986.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby 209 208.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vianočné osvetlenie - výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia Hlavné mesto SR Bratislava 78 000 78000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vianočné osvetlenie - žiarovkové reťaze vrátane žiaroviek Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vianočné osvetlenie - svetelné reťaze Hlavné mesto SR Bratislava 54 720 54720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riadiaca jednotka a nástenný ovládač na osvetlenie VisualProduction CueCore 2 + Kiosc Touch Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 956 1956.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 727 10727.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 51.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antivandal svietidlá Rambo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 080 3080.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pouličné LED svietidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 53 550 53550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 790 8790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„ Osvetľovacia technika a príslušenstvo “ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 75 217 75217.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina. Štátny komorný orchester Žilina 204 327 204327.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osvetľovacia technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 15 686 15686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Scénické osvetlenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 63 423 63423.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 35 352 35352.34 EUR 13. August 2021 20. August 2021 Neuvedené 2021-08-13 00:00:00 UTC 2021-08-20 16:00:00 UTC
Modernizácia umelého osvetlenia v dvoch halách s použitím LED technológie. LOKO TRANS Slovakia s.r.o. 31 100 31100.0 EUR 14. November 2014 5. December 2014 Áno 2014-11-14 00:00:00 UTC 2014-12-05 12:00:00 UTC
Dodanie svetelných zdrojov a scénických reflektorov. Slovenské národné divadlo 198 000 198000.0 EUR 28. November 2014 18. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-18 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×