Obstarávanie

Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 380 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 380 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34121100-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOR Libchavy spol. s r.o. 3 2 380 000,00 Neuvedené EUR 5. Máj 2021 305716

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápsinica z vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143097/content/1164729/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok na predmet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a ostatná dokumentácia - odkaz na zverejnenie 30. Október 2020 30. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115459/content/1105769/download","filename":"Odkaz_súťažné podklady_informácie a dokumenty_ARRIVA NZ_autobusy 10,5 m.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143104/content/1164734/download","filename":"Ponuka SOR Libchavy_ARRIVA NZ_autobusy 10,5 m-reg..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143094/content/1164726/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_ARRIVA NZ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143106/content/1164736/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143101/content/1164733/download","filename":"Ponuka COREX_ARRIVA NZ_autobusy 10,5 m-reg..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Január 2021 14. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125562/content/1127498/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143095/content/1164727/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143105/content/1164735/download","filename":"Ponuka OTOKAR OTOMOTIVE_ARRIVA NZ_autobusy 10,5 m-reg..pdf"}]
Zápisnica Zápsinica z vyhodnotenia Kritéria-po aukcii 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143099/content/1164732/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kriteria_po aukcii.pdf"}]
Zápisnica Zápsinica z vyhodnotenia Kritéria-pred aukciou 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143098/content/1164730/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia Kriteria_pred aukciou.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 1953/2021 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143110/content/1164738/download","filename":"Kúpna zmluva 1953_2021s prílohami -reg..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143110/content/1164739/download","filename":"Príloha ku Kúpnej zmluve-reg..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×