Obstarávanie

Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 289,00
Konečná suma(Bez DPH):
245 030,00
Zaplatené:
82.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností: Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVbiz s. r. o. 3 81 134,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2021 306695
KOSIT a.s. 3 50 163,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 306694
SLOVbiz s. r. o. 3 65 966,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2021 306693
SLOVbiz s. r. o. 3 47 767,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2021 306692

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 3. Máj 2021 3. Máj 2021 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - OPRAVA 2 9. Marec 2021 9. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133640/content/1143408/download","filename":"Súťažné podklady _ FINAL odpad OPRAVA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133640/content/1143410/download","filename":"zmluva_o_poskytovani_sluzieb_bakraj_final (1) OPRAVA 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133640/content/1143411/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb BBkraj FINAL (1) OPRAVA 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133640/content/1143412/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb NRkraj FINAL OPRAVA 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133640/content/1143413/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb ZAkraj FINAL OPRAVA 2.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - PURA W, s.r.o. 27. Máj 2021 27. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146197/content/1171349/download","filename":"Ponuka PURA Časť 1 Bratislavský kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146197/content/1171350/download","filename":"Ponuka PURA Časť 2 Banskobystrický kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146197/content/1171351/download","filename":"Ponuka PURA Časť 3 Nitriansky kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146197/content/1171352/download","filename":"Ponuka PURA Časť 4 Žilinský kraj.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o On-Line otváraní ponúk 18. Marec 2021 18. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134901/content/1145921/download","filename":"Online otváranie ponúk - Odpady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - OPRAVA 5. Marec 2021 5. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142187/download","filename":"Súťažné podklady - Oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142188/download","filename":"Banskobystrický kraj final (1) OPRAVA.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142189/download","filename":"Bratislavský kraj final (1) OPRAVA.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142190/download","filename":"Nitriansky kraj final (1) OPRAVA.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142191/download","filename":"Žilinský kraj final (1) OPRAVA.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142192/download","filename":"zmluva_o_poskytovani_sluzieb_bakraj_final (1) OPRAVA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142193/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb BBkraj FINAL (1) OPRAVA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142194/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb NRkraj FINAL OPRAVA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133135/content/1142195/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb ZAkraj FINAL OPRAVA.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - SLOVbiz, s.r.o. 27. Máj 2021 27. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146194/content/1171322/download","filename":"Ponuka SLOVBIZ Časť 1 Bratislavský kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146194/content/1171323/download","filename":"Ponuka SLOVBIZ Časť 2 Banskobystrický kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146194/content/1171324/download","filename":"Ponuka SLOVBIZ Časť 3 Nitriansky kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146194/content/1171325/download","filename":"Ponuka SLOVBIZ Časť 4 Žilinský kraj.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - Bratislavský kraj 26. Máj 2021 26. Máj 2021 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ˇŽilinský kraj 26. Máj 2021 26. Máj 2021 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky 26. Máj 2021 26. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146104/content/1171101/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2021 26. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146105/content/1171114/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146105/content/1171119/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti časť 1,2,4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 430440.pdf 3. Marec 2021 17. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132827/content/1145626/download","filename":"Odpovede na otázky VO 430440.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - Banskobystrický kraj 26. Máj 2021 26. Máj 2021 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - časť 3 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137110/content/1151884/download","filename":"informácia o výsledku UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Máj 2021 26. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146099/content/1171091/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - odpady.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Máj 2021 27. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146199/content/1171355/download","filename":"Správa o zákazke_odpady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Február 2021 19. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138024/download","filename":"sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138025/download","filename":"Priloha-01_VseobecneInformacieOuchadzacovi (1) (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138026/download","filename":"Príloha č. 2- SP Návrh na plnenie kriterii.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138027/download","filename":"Príloha č. 3- SP vyhlasenie uchadzaca o subdodavkach.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138028/download","filename":"Príloha č. 4 - SP cestne vyhlasenie.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138029/download","filename":"Príloha č. 5 - SP plná moc.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138030/download","filename":"Príloha č. 6 - SP (1).doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138031/download","filename":"Príloha č. 7- SP (1).doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138032/download","filename":"Bratislavský kraj final.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138033/download","filename":"Banskobystrický kraj final.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138034/download","filename":"Nitriansky kraj final.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138035/download","filename":"Žilinský kraj final.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138036/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb BAkraj FINAL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138037/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb BBkraj FINAL (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138038/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb NRkraj FINAL (2).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131048/content/1138039/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb ZAkraj FINAL (1).docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - KOSIT, a. s. 27. Máj 2021 27. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146190/content/1171318/download","filename":"Ponuka KOSIT Časť 1 Bratislavský kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146190/content/1171319/download","filename":"Ponuka KOSIT Časť 2 Banskobystrický kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146190/content/1171320/download","filename":"Ponuka KOSIT Časť 3 Nitriansky kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146190/content/1171321/download","filename":"Ponuka KOSIT Časť 4 Žilinský kraj.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - časť 1,2 a 4 25. Apríl 2021 25. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3140645/content/1159604/download","filename":"informácia o výsledku UVO 124.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×