Obstarávanie

Príprava a dodávka stravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 213 440,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 034 207,00
Zaplatené:
85.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.: a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1. poschodie, 4. poschodie, 5. poschodie) Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy pripravená dodávateľom v priestoroch dodávateľa. Verejný obstarávateľ za účelom prípravy stravy (čo je predmetom tejto zákazky) nedisponuje a ani neposkytuje svoje priestory. Výdaj stravy v jednotlivých zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín zabezpečí verejný obstarávateľ. Stravnou jednotkou sa na tieto účely rozumie strava pozostávajúca zo samostatných jedál: a) raňajok, b) desiaty, c) obedu (polievka a hlavné jedlo) d) olovrantu, e) večere f) druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) až f) sa delí na tieto druhy: racionálna strava diabetická strava šetriaca strava kašovitá strava diabetická - kašovitá strava bezlepková strava

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hospital Catering Solutions, s.r.o. 2 1 034 207,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2021 308662

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. 24. Jún 2021 24. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151018/content/1182251/download","filename":"CALYPSO AGENCY SR, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 27. Máj 2021 27. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3146166/content/1171222/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 24. Jún 2021 24. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151021/content/1182258/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice 24. Jún 2021 24. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151020/content/1182254/download","filename":"1_Príprava a dodávka stravy-Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151020/content/1182255/download","filename":"2_Príprava a dodávka stravy-II.Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151020/content/1182256/download","filename":"3_Príprava a dodávka stravy-III.Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2021 30. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141653/content/1161752/download","filename":"SP-Príprava a dodávka stravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141653/content/1161754/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141653/content/1161755/download","filename":"elektronický JED.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141653/content/1161756/download","filename":"odkaz na Josephine.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Hospital Catering Solutions, s.r.o. 24. Jún 2021 24. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182233/download","filename":"Banková informácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182234/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182236/download","filename":"Čestné vyhláísenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182237/download","filename":"Čestné vyhlásenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182238/download","filename":"Čestné vyhlásenie 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182239/download","filename":"Čestné vyhlásenie 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182240/download","filename":"Čestné vyhlásenie o vedení účtov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182241/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182242/download","filename":"Profesijný životopis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182243/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182244/download","filename":"Samostatný súpis návrhov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182245/download","filename":"Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182246/download","filename":"Zápis v zozname HS + Zoznam referencií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151014/content/1182247/download","filename":"Zoznam referencií.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 24. Jún 2021 24. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151013/content/1182217/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytnutí služieb - Hospital Catering Solutions s.r.o_.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 26. Máj 2021 26. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3145979/content/1170842/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Jún 2021 8. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3148345/content/1176134/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×