Obstarávanie

Stavebné úpravy skladu na registratúru UVN


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
503 502,00
Konečná suma(Bez DPH):
503 502,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné úpravy skladu na registratúru

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MARSUPIUM s.r.o. 3 503 502,00 Neuvedené EUR 5. August 2021 311509

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Dokumentácia SO 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182535/download","filename":"D00 - vrchna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182536/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182537/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182538/download","filename":"D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182539/download","filename":"D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182540/download","filename":"D5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182541/download","filename":"D6 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182542/download","filename":"D7 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182543/download","filename":"D8 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182544/download","filename":"D9 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182545/download","filename":"D10 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182546/download","filename":"D11 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182547/download","filename":"D12 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182548/download","filename":"D13 zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182549/download","filename":"plot.log"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182550/download","filename":"TS- UVN-RP stavebné úpravy na archív.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182551/download","filename":"297-530 - rez - buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182552/download","filename":"297-1050 - pohlady - buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182553/download","filename":"297-1050 - pohlady - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182554/download","filename":"420-530 - rez -nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182555/download","filename":"420-1090 - podorys 1NP - buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182556/download","filename":"420-1090 - podorys 1NP - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182557/download","filename":"420-1090 - podorys strechy - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182558/download","filename":"A3 - vypis dveri 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182559/download","filename":"A3 - zámocnicke vyrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182560/download","filename":"A4 - vypis dveri 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182561/download","filename":"A4 - vypis klampiarina 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182562/download","filename":"A4 - vypis klampiarina 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182563/download","filename":"A4 - vypis okien 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182564/download","filename":"A4 - vypis okien 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182565/download","filename":"A4 - vypis roliet 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182566/download","filename":"A4 - vypis roliet 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182567/download","filename":"A4 - zámocnicke vyrobky 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182568/download","filename":"STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADU NA REGISTRATÚRU UVN - VÝPOČET KOTVENIA ZATEPLENIA STIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182569/download","filename":"sv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182570/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA - STATIKA .doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182571/download","filename":"ZTI_01_Pôdorys 1. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182572/download","filename":"ZTI_02_Mont. schéma kanalizácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182573/download","filename":"ZTI_03_Axonometria rozvodov vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182574/download","filename":"ZTI_TS_Technická správa.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182575/download","filename":"ZTI_VV_Výkaz výmer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182576/download","filename":"EL_RP_01_Rozvádzač RS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182577/download","filename":"EL_RP_02_Schéma ochranného pospájania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182578/download","filename":"EL_RP_03_Umelé osvetlenie - 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182579/download","filename":"EL_RP_04_Vnútorné silové rozvody - 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182580/download","filename":"EL_RP_05_Káblové žľaby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182581/download","filename":"EL_RP_06_Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182582/download","filename":"EL_RP_07_Bleskozvod detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182583/download","filename":"EL_RP_TS_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182584/download","filename":"EL_RP_TS_OSV Hala č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182585/download","filename":"EL_RP_TS_OSV Hala č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182586/download","filename":"EL_RP_TS_Príloha 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182587/download","filename":"EL_RP_TS_Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182588/download","filename":"EL_RP_TS_Štítok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182589/download","filename":"EL_RP_TS_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182590/download","filename":"s_41521_Archiv_UVN.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182591/download","filename":"1. list TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182592/download","filename":"Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182593/download","filename":"SLP 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182594/download","filename":"SLP 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182595/download","filename":"TS slp A.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182596/download","filename":"1. list TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182597/download","filename":"EPS 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182598/download","filename":"EPS 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182599/download","filename":"Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182600/download","filename":"TS.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182601/download","filename":"TS vykurovanie-RP-SO-01.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182602/download","filename":"UK-RP-SO-01.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182603/download","filename":"(1050x297_pôdorys 1np)_VZT_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182604/download","filename":"(1050x297_rez b-b´)_VZT_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182605/download","filename":"630x297_rez a-a´)_VZT_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182606/download","filename":"vzt_rp_12052021.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182607/download","filename":"VZT_TS_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182608/download","filename":"VZT_TS_Technická správa_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182609/download","filename":"VZT_TS_Technická správa_obalka2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182610/download","filename":"VZT_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182611/download","filename":"VZT_Výkaz výmer_rp_12052021.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182612/download","filename":"POV_Situácia(420x297).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182613/download","filename":"POV_technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151148/content/1182614/download","filename":"POV_TS_technická správa.doc"}]
Súťažné podklady Súžaýné podklady dokumentácia v PDF 9. Júl 2021 9. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3153575/content/1187523/download","filename":"SO 05 - PRÍPOJKA OPTICKEJ SIETE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3153575/content/1187524/download","filename":"SO-04 PRÍPOJKA TEPLOVODU.pdf"}]
Súťažné podklady SO-02 prípojka splaškovej kanalizácie 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151149/content/1182615/download","filename":"MV_01_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151149/content/1182616/download","filename":"MV_02_Pozdlžný profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151149/content/1182617/download","filename":"MV_03_Revízna šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151149/content/1182618/download","filename":"MV_04_Uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151149/content/1182619/download","filename":"MV_TS_Technická správa.doc"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka uchádzača 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159957/content/1201240/download","filename":"TetraStav Návrh na plnenierií.pdf"}]
Súťažné podklady Sprievodné správy 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151144/content/1182523/download","filename":"A-sprievodná sprava - RP - UVN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151144/content/1182524/download","filename":"B- súhrnná technická sprava - RP - UVN.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182506/download","filename":"C030_2021 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADU NA REGISTRATÚRU UVN_vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182507/download","filename":"SO 01 elektroinstalacie VV_41521_Archiv_UVN Z1.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182508/download","filename":"SO 01 EPS výkaz.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182509/download","filename":"SO 01 EZS výkaz.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182510/download","filename":"SO 01 SLP - Dáta výkaz.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182511/download","filename":"SO 01 STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADU NA REGISTRATÚRU UVN_vykaz vymer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182512/download","filename":"SO 01 Vykurovanie vykaz.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182513/download","filename":"SO 01 VZT_Výkaz výmer_rp_12052021.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182514/download","filename":"SO 01 ZTI_VV_Výkaz výmer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182515/download","filename":"SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie MV_VV_Výkaz výmer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182516/download","filename":"SO 03 Prípojka vodovodu MV_VV_Výkaz výmer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182517/download","filename":"SO 04 prípojka teplovodu _ potrubie.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182518/download","filename":"SO 04 pripojka teplovodu_staveb.konštr.a práce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182519/download","filename":"SO 05 PRIPOJ. OPT. SIETE výkaz.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182520/download","filename":"Úvodná strana - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182521/download","filename":"PRILOHA C 1 _ sprievodná sprava - DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151143/content/1182522/download","filename":"PRILOHA C 2 _ súhrnná technická sprava - DRS.pdf"}]
Súťažné podklady Teplotechnické posúdenie 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151146/content/1182530/download","filename":"B2 - energeticky UVN registratúra -posúdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151146/content/1182531/download","filename":"B2 - energeticky UVN registratúra -štítok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151146/content/1182532/download","filename":"B2 - energeticky UVN registratúra -technická správa.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159948/content/1201204/download","filename":"Zápisnica spl. podm.účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Požiarno bezpečnostné riešenia stavby 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151145/content/1182525/download","filename":"PBS_01_Situácia PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151145/content/1182526/download","filename":"PBS_02_Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151145/content/1182527/download","filename":"PBS_03_Rez AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151145/content/1182528/download","filename":"PBS_obálka na projekt PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151145/content/1182529/download","filename":"PBS_TS_Technická správa PO.pdf"}]
Súťažné podklady SO-05 Prípojka optickej siete 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151152/content/1182627/download","filename":"TS-vykurovanie-RP-SO-04.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151152/content/1182628/download","filename":"UK-RP-SO-04.dwg"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151142/content/1182504/download","filename":"SP OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151142/content/1182505/download","filename":"SP OK.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Júl 2021 19. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3155139/content/1191591/download","filename":"Zápisnica z otv.ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka uchádzaťa 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159956/content/1201239/download","filename":"SOAR Návrh na plnenierií.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159949/content/1201207/download","filename":"Zápisnica vyhod. ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady SO-04 Prípojka teplovodu 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151151/content/1182625/download","filename":"TS-vykurovanie-RP-SO-04.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151151/content/1182626/download","filename":"UK-RP-SO-04.dwg"}]
Súťažné podklady SO-03 prípojka vodovodu 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151150/content/1182620/download","filename":"MV_01_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151150/content/1182621/download","filename":"MV_02_Pozdlžný profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151150/content/1182622/download","filename":"MV_03_Kladačský plán.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151150/content/1182623/download","filename":"MV_04_Uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151150/content/1182624/download","filename":"MV_TS_Technická správa.doc"}]
Súťažné podklady Koordinačná situácia 25. Jún 2021 25. Jún 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151147/content/1182533/download","filename":"C - koordinačná situácia - UVN - A3-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3151147/content/1182534/download","filename":"C - koordinačná situácia - UVN - A4-2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ucháddzaša 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159952/content/1201230/download","filename":"Marsupium Návrh na plnenierií.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 ods.2 16. August 2021 16. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3159959/content/1201242/download","filename":"Správa o zákazke § 24 2021-103..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 16. August 2021 16. August 2021 []
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 7. Júl 2021 7. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3153122/content/1186771/download","filename":"ZáujemciŽiadosť o nápravu .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 432755.pdf 1. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3152094/content/1189449/download","filename":"Odpovede na otázky VO 432755.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×