Obstarávanie

Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Piešťany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
408 085,00
Konečná suma(Bez DPH):
408 085,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je vybudovanie v Časti 1 cyklotrasu na trase od ulice Dopravná pri železničnej a autobusovej stanici Piešťany, po ulicu Sasinkova, po ulici Trieda A. Hlinku a v Časti 2 úsek 1 Cyklistický chodník, Krajinská cesta v Piešťanoch a úsek 2 Komenského ul. - Dlhá ul.. Pre riešenie cyklotrasy bola zvolená varianta rozšírenia jestvujúcich chodníkov pre peších tak, aby spĺňala základné normové požiadavky pre súbeh cyklistickej a pešej premávky. Stavba sa bude realizovať v dvoch etapách, za účelom zachovania premávky chodcov. Vytvorené budú dve pracoviská, prvé pre jednu stranu stavby podľa voľby zhotoviteľa stavby, až do jej úplného ukončenia.Trasa v úseku 1. časť Sídlisko JUH - Komenského ul. sa skladá zo samostatnej cyklistickej cestičky šírky 2,0 m (so šírkou pruhu 1,0 m) mimo pešie trasy až po napojenie na jestvujúci peší chodník pozdĺž Krajinskej cesty v km 0,37064 a zo spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov oddelených medzi sebou deliacim pásom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tradestone Slovakia s.r.o. 4 408 085,00 Neuvedené EUR 26. September 2018 234586

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039574/content/832587/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039582/content/832589/download","filename":"Zápisnica z kontroly ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 2. Október 2018 2. Október 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779387/download","filename":"01 Celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779388/download","filename":"1-TS_cyklo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779389/download","filename":"02 Situácia a trvalé DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779390/download","filename":"2.1-SIT_cyklo-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779391/download","filename":"2-SIT_cyklo-2.časť_032017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779392/download","filename":"03 Situácia a trvalé DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779393/download","filename":"3.1_PP_1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779394/download","filename":"3-5_PP_2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779395/download","filename":"04 Situácia a trvalé DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779396/download","filename":"4.1_VPR1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779397/download","filename":"4.2_VPR2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779398/download","filename":"05 Situácia a trvalé DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779399/download","filename":"5.1_PR1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779400/download","filename":"5.2_PR 2(3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779401/download","filename":"06 Situácia a trvalé DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779402/download","filename":"07 Charakteristické priečne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779403/download","filename":"7.1-TDZ_cyklo-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779404/download","filename":"7-TDZ_cyklo-2.časť_032017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779405/download","filename":"08 Charakteristické priečne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779406/download","filename":"8.1 vzor DDZ krátdob prac PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779407/download","filename":"8.2 vzor DDZ MK križ T výmen obrubníkov PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779408/download","filename":"8.3 vzor DDZ MK PN výkop pri chodníku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779409/download","filename":"09 Charakteristický priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779410/download","filename":"10 Situácia prenosného DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779411/download","filename":"039 SP RP R0.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779412/download","filename":"039 TS SP R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779413/download","filename":"039 VV RP R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779414/download","filename":"039_legenda_RP_R0 Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779415/download","filename":"039_sit_cyklo_RP_R0 1.časť (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779416/download","filename":"039_sit_cyklo_RP_R0 2.časť (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779417/download","filename":"039_sit_cyklo_RP_R0 3.časť (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779418/download","filename":"039_sit_cyklo_RP_R0 4.časť (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779419/download","filename":"A+B Sprievodná a suhr. správa .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779420/download","filename":"C-1 Širšie-vzťahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779421/download","filename":"C2.1-KOOR_cyklo-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779422/download","filename":"KOOR_cyklo_032217-2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779423/download","filename":"Preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779424/download","filename":"SO 03_Inventarizacia drevin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779425/download","filename":"SO 03_sadove upravy_1 cast_usek A 1_250 297x840 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779426/download","filename":"SO 03_sadove upravy_1 cast_usek B 1_250 297x630 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779427/download","filename":"SO 03_sadove upravy_1 cast_usek C 1_250 297x420 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779428/download","filename":"SO 03_sadove upravy_1 cast_usek D 1_250 297x840 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779429/download","filename":"SO 03_sadove upravy_2 cast_usek H 1_500 297x735 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779430/download","filename":"SP Cyklo PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779431/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779432/download","filename":"SS_SO 03 Sadove upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779433/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779434/download","filename":"VV Dopravné značenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779435/download","filename":"VV Celková rekapitulácia objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779436/download","filename":"VV Cyklisticka trasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779437/download","filename":"VV Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779438/download","filename":"VV Krycí list Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779439/download","filename":"VV RO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779440/download","filename":"VV sadové úpravy rek SO03 3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779441/download","filename":"VV sadové úpravy rek SO03 3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779442/download","filename":"VV sadové úpravy rek SO03 3.3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779443/download","filename":"VV sadové úpravy rek spoločný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779444/download","filename":"VV sadové úpravy SO 03 3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779445/download","filename":"VV sadové úpravy SO03 3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779446/download","filename":"VV sadové úpravy SO03 3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779447/download","filename":"VV SLS Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779448/download","filename":"VV SO01 Cyklistický chodník Krajinská cesta PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994595/content/779449/download","filename":"JED formular.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka CESTY NITRA 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039584/content/832590/download","filename":"Ponuka Cesty Nitra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Tradestone 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039592/content/832593/download","filename":"Ponuka Tradestone.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039578/content/832588/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II 27. Jún 2018 27. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697415/download","filename":"rekapitulácia objektu sadové úpravy SO O3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697416/download","filename":"VV celkový súhrný list stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697417/download","filename":"vv cyklistická trasa dopravná - sasinkova - figury.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697418/download","filename":"vv cyklistická trasa dopravná - sasinkova - KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697419/download","filename":"vv cyklistická trasa dopravná - sasinkova rek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697420/download","filename":"vv cyklistická trasa dopravná - sasinkova zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697421/download","filename":"VV sadové úpravy rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697422/download","filename":"VV sadové úpravy rekapituláciarek.trávnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697423/download","filename":"VV sadové úpravy SO03 Sad. úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697424/download","filename":"VV sadové úpravy asanácia drevín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697425/download","filename":"VV sadové úpravy asanácia drevín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697426/download","filename":"VV sadové úpravy rekonštr..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697427/download","filename":"VV sadové úpravy SO03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697428/download","filename":"VV verejne osvetlenie KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697429/download","filename":"VV verejné osvetlenie projekcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697430/download","filename":"výkaz výmer dopravné značenie figury.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697431/download","filename":"výkaz výmer dopravné značenie KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697432/download","filename":"výkaz výmer dopravné značenie prehľad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697433/download","filename":"výkaz výmer dopravné značenie rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000559/content/697434/download","filename":"Vysvetlenie SP II Cyklo PN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP III 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000980/content/701271/download","filename":"Vysvetlenie SP III Cyklo PN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka VENIMEX 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039589/content/832592/download","filename":"Ponuka Venimex.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP I 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998181/content/682474/download","filename":"Vysvetlenie SP PN Cyklo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998181/content/682475/download","filename":"Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch 1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998181/content/682476/download","filename":"Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch 2. časť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015644/content/804948/download","filename":"Výsledok VO Cyklo PN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ALPINE 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039586/content/832591/download","filename":"Ponuka Alpine.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039625/content/832594/download","filename":"Správa o zákazke cyklo PN.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×