Dodávateľ

Tradestone Slovakia s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tradestone Slovakia s.r.o.

IČO: 48151904

Adresa: Leoša Janáčka 10, Trnava

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6043

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. August 2017

Záznam platný do: 15. August 2020

Posledná zmena: 30. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 841 592,81 EUR 10 10
2017 36 664,17 EUR 1 1
2018 1 344 940,66 EUR 7 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 627 944,81 EUR 4 4
2017 249 967,17 EUR 6 6
2018 1 345 285,66 EUR 8 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 2 316 515,00 316515.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 5 583 184,00 5583184.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 87 927,17 87927.17 EUR
Mesto Piešťany 1 408 085,00 408085.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 145,81 145.81 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 144 938,00 144938.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 4 653 236,00 653236.00 EUR
Mesto Sereď 1 29 166,66 29166.66 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lomový kameň a kamenivo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 207 000,00 207000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodník na ulici Litovelská Mesto Kysucké Nové Mesto 144 938,00 144938.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica Mesto Žilina 169 645,00 169645.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie Mesto Žilina 186 619,00 186619.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v k.ú. mesta Mesto Stará Ľubovňa 72 931,62 72931.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Kúpa drveného kameniva Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Likvidácia 4 čiernych skládok Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 681,06 44681.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. mesta. Mesto Stará Ľubovňa 51 473,38 51473.38 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany Mesto Piešťany 408 085,00 408085.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 2

tradestonesk@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matej Minárik
Adresa:
Leoša Janáčka 10 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Záznam do:
26. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Minárik
Adresa:
Leoša Janáčka 10 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2017 do: 26.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×