Obstarávanie

I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 848 818,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 848 818,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia opravy vozovky cesty I/76 na vybraných úsekoch cesty spred kruhovou križovatkou po križovatku s I/51 v Kalnej nad Hronom. Oprava pozostáva s výmeny ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky a v intraviláne Kalnej nad Hronom aj časti podložia vrátane úprav uličných vpustí a poklopov a položenia výstužnej vložky. Šírkové a smerové usporiadanie cesty po oprave ostane zachované. Cieľom opravy je obnovenie prevádzkovej spôsobilosti na predmetnom úseku cesty I. triedy, ktorá je vzhľadom na rozsah porúch ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na vozovke sa vyskytujú výrazné poruchy krytu (výtlky, sieťové trhliny, rozpad obrusnej vrstvy, pozdĺžne a priečne trhliny, pozdĺžne koľaje), ktoré pravdepodobne v niektorých miestach zasahujú až do podkladových vrstiev vozovky. Na vozovke je množstvo starých vysprávok po predošlých lokálnych opravách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 1 848 818,00 Neuvedené EUR 3. Október 2018 234925

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zmluva o dielo 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007122/content/828376/download","filename":"Návrh zmluvy I 76 Šárovce.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023216/content/910230/download","filename":"sprava k zakazke § 24.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Eurovia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023262/content/910308/download","filename":"Eurovia - ponuka na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - STRABAG 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023263/content/910309/download","filename":"STRABAG_ Ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007115/content/828374/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/76 Šarovce kruhová križovatka-Kalná nad Hronom-oprava cesty 9. Október 2018 9. Október 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029261/content/828377/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Špecifikácia ceny 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007118/content/828375/download","filename":"Specifikácia ceny I 76 kruh. križ. Šárovce - Kalná n. Hr. - oprava cesty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25072018 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013704/content/804119/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY I 76 Šárovce_25072018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty - Dodatok č.1 k Zo 12. Február 2019 12. Február 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty 12. Február 2019 12. Február 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Cesty Nitra 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023265/content/910310/download","filename":"Skupina_dodavatelov_Cesty Nitra a_Doprastav Asfalt - Ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×