Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
123 737,00
Konečná suma(Bez DPH):
123 730,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
18

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Vranov n/T, LS Zámutov Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Maroš Pavelica 13 48,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235878
Vladimír Marcinčin 13 102,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235877
Milan Pačuta ml. 16 4 603,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235876
Roman Molčan 16 8 034,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235875
Rastislav Rozkoš 16 4 538,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235874
Jozef Hruška - MLADŠÍ 16 7 771,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235873
Ladislav Bratko 3 9 143,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235872
Ladislav Bratko 16 2 117,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235871
Roman Molčan 3 1 497,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235870
Jozef Škvarek 3 13 667,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235869
Jozef Škvarek 13 48,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235868
Miroslav Mika 16 6 292,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235867
Vladimír Marcinčin 16 18 137,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235866
Ján Štovka 16 11 087,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235865
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 16 13 229,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235864
Radko Peržeľ 16 4 306,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235863
Vladislav Marcinčin 16 7 156,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235862
Maroš Pavelica 16 11 955,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 235861

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 26/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 23/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 19/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 27/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 22/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 21/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 33/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 25/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912341/content/757291/download","filename":"ZapisnicaPosudeniaPU LS Zámutov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 18/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 24/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 8. Január 2019 8. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017176/content/900794/download","filename":"Ponuky uchádzačov 02.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 28/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912982/content/760786/download","filename":"Sprava_s_DZ LS zámutov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912339/content/757289/download","filename":"LS Zámutov zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 20/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 29/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912343/content/757308/download","filename":"ZapisnicaHodnotenie LS Zámutov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 32/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640489/download","filename":"01 SP LS Zámutov originál 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640490/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640491/download","filename":"Kópia - Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640492/download","filename":"Podmienky účasti uchádzačov-Ad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640493/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640494/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640495/download","filename":"Príloha č. 2 SP original (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640496/download","filename":"Príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640497/download","filename":"Príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640498/download","filename":"Príloha č. 5 SP Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640499/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891855/content/640500/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final-prip LS Zámutov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 30/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 31/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×