CPV kód

77200000-2

Lesnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 14 354 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6346 1 084 241 213 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 35 1 354 608 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 44 999 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 1 166 647 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 1 53 890 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo 1 52 699 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 303 300 EUR
JALES s.r.o. 1 53 409 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 39 261 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 1 109 283 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 175 000 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 21 5 886 800 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 0 EUR
TIS, v.o.s. 1 247 512 EUR
Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 1 296 054 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 985 924 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 231 095 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 1 113 550 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 3 236 609 EUR
TISINA s.r.o. 5 245 977 EUR
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 9 0 EUR
Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 1 186 633 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 74 683 EUR
Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 1 262 473 EUR
Obec Ihľany 1 338 227 EUR
Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 2 286 857 EUR
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 2 219 280 EUR
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 2 372 593 EUR
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 2 1 419 095 EUR
Pozemkové spoločenstvo Telgárt 1 72 527 EUR
URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 1 39 607 EUR
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 129 565 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 1 164 588 EUR
Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 1 125 890 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 1 104 635 EUR
PALU, s.r.o. 1 39 369 EUR
Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 1 892 798 EUR
PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 975 906 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 1 176 962 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 2 1 087 049 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 697 506 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 1 168 759 EUR
Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 1 170 090 EUR
Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 1 59 976 EUR
Pozemkové spoločnstvo Mošnica 1 153 293 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 8 344 344 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 857 936 EUR
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 1 862 405 EUR
Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 1 760 431 EUR
Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 1 394 957 EUR
Obec Litmanová 1 399 629 EUR
Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 1 253 132 EUR
Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 1 509 052 EUR
Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 1 951 486 EUR
Figuli, s.r.o. 1 367 467 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 1 441 640 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 1 375 284 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 11 667 EUR
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 1 48 967 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 1 38 549 EUR
Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 1 99 867 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Janoščík Ľuboš 9 9 145 109 EUR
TatraGreen, s.r.o. 15 11 886 919 EUR
Peter Miškovčík 14 7 861 275 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 1 39 607 EUR
Ing. Michal Škapec 4 450 603 EUR
Forest progress, s.r.o. 1 52 699 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 87 400 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 15 4 895 976 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 1 109 283 EUR
Agro Ladzany, s.r.o. 2 314 951 EUR
LEaKO a.s. 3 541 849 EUR
Ján Kaminský 1 39 261 EUR
AB Facility s. r. o. 28 28 515 574 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 45 2 982 974 EUR
Ľubomír Kuľanda 2 121 109 EUR
Pacolt Juraj - služby v rámci Lesníctva 1 28 176 EUR
Michal Raškevič 1 43 864 EUR
Peter Raškevič 1 27 356 EUR
BMBM, s.r.o. 1 19 843 EUR
Ing.Juraj Žuffa 1 186 633 EUR
Ján Surovec 1 3 080 EUR
Pavel Havač 1 86 252 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 36 19 706 007 EUR
Rudolf Ďurana 69 1 497 885 EUR
LENA - spol. s r.o. 3 740 060 EUR
LESBORA, s.r.o. 96 11 564 633 EUR
Krompach, s.r.o. 5 390 116 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 1 375 284 EUR
Forest LK, s.r.o. 1 975 906 EUR
PS @ MS, s.r.o. 15 5 624 804 EUR
AGROZAT, s. r. o. 1 53 409 EUR
AURIOL spol. s r.o. 1 176 962 EUR
Michal Dziak - MEPS 2 201 421 EUR
Ľudovít Tkáč 8 57 946 EUR
Ján Galanda 1 170 000 EUR
Helena Plechová - Leso služby 16 2 240 838 EUR
SITIS a.s. 2 44 999 EUR
Jozef Kolcun ml. 37 895 504 EUR
AGRICOMP s.r.o. 3 1 234 009 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 9 774 EUR
Slavomír Socha 1 168 759 EUR
LESS & CO, s.r.o. 5 233 544 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 195 156 EUR
PAVOL JAŠŠ 1 0 EUR
HARD FOREST s.r.o. 2 0 EUR
MALESS s.r.o. 4 3 807 873 EUR
WOODLANDER s.r.o. 28 6 288 322 EUR
BIOFOREST, s.r.o. 2 0 EUR
ONČIŠ s.r.o. 1 187 440 EUR
DECURIO s.r.o. 12 1 660 234 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 12 3 450 426 EUR
BATLEX s.r.o. 17 5 687 814 EUR
Jaroslav Rusnák 8 7 953 938 EUR
Renáta Švonavcová 3 1 263 442 EUR
Vladimír Ďurán 4 8 262 311 EUR
Peter Laurenčík 22 2 073 763 EUR
HAVESTA, s.r.o. 17 6 133 174 EUR
Jumol s.r.o. 32 6 855 015 EUR
Rosíková Milena 17 848 170 EUR
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 1 1 594 967 EUR
FORESTRA, s.r.o. 110 32 408 444 EUR
Pavel Bielik 4 1 860 000 EUR
LESMAL s.r.o. 7 7 484 307 EUR
Stanislav Výbošťok 3 7 414 395 EUR
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 27 1 828 588 EUR
Jozef Hruška 4 38 124 EUR
Vladimír Marcinčin 31 1 937 041 EUR
Miroslav Mika 17 1 068 567 EUR
Miroslav Sakala 10 539 424 EUR
Radko Peržeľ 19 1 066 602 EUR
Ján Štovka 21 1 104 953 EUR
Milan Pačuta ml. 56 2 626 524 EUR
Viliam Szenczy 16 1 546 668 EUR
Ladislav Bratko 23 1 305 178 EUR
Jozef Škvarek 27 1 318 301 EUR
Dušan Kvočák 23 936 317 EUR
Ing. Miroslav Račko 22 1 412 177 EUR
Radoslav Sedlák 21 2 602 017 EUR
Martin Irha 18 852 462 EUR
Peter Kuzma 16 774 153 EUR
Róbert Vraniak 6 257 314 EUR
Juraj Jaňák 67 34 304 092 EUR
LESKO, s.r.o. 42 17 308 636 EUR
Radoslav Petrulák 31 4 735 099 EUR
SLOVLES-SK, s.r.o. 9 2 475 132 EUR
Ing. Miloš Mišiak-LESA 34 12 407 000 EUR
BODOR, s.r.o. 64 19 891 277 EUR
Štefánia Jaňáková 22 17 247 321 EUR
Prvá čiernovážska s.r.o. 15 2 871 316 EUR
LES-OV spol s r.o. 48 23 194 784 EUR
Kršák, s.r.o. 19 11 668 574 EUR
ENVIRA,s.r.o 49 22 158 419 EUR
Daniel Krížo 14 3 316 558 EUR
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 12 5 872 797 EUR
LesHunt, s.r.o. 14 6 333 744 EUR
František Suško BESKYD 1 892 798 EUR
František Hromek 2 17 220 EUR
Milan Pošta 26 621 169 EUR
DR Drevo, s.r.o. 23 6 141 597 EUR
Louter s.r.o. 18 522 606 EUR
Juraj Piar 17 218 848 EUR
Dominik Kútik 5 862 867 EUR
Ivan Lenčéš 18 101 977 EUR
EUROLESY s.r.o. 62 2 031 352 EUR
Ján Demeter 14 323 578 EUR
Karol Vraniak 25 1 186 143 EUR
Róbert Vraniak 2 27 767 EUR
ENVIRA s.r.o. 2 105 504 EUR
Ing. Jozef Gracík 7 3 273 051 EUR
Iveta Vinarčíková 12 2 797 688 EUR
NYLWOOD s.r.o. 25 7 388 587 EUR
GTP-Les s.r.o. 3 112 837 EUR
Milan Kubančík 28 386 472 EUR
Štefan Kovaľ 31 1 901 975 EUR
Peter Haváč 15 107 700 EUR
Tomáš Mikulčík 32 601 956 EUR
Daniel Kubovčík 28 543 347 EUR
Ing.Matúš Žec 18 80 313 EUR
Štefan Gaľan 32 714 588 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 78 3 707 984 EUR
LESOVIA s.r.o. 32 833 076 EUR
DH - STAV s.r.o. 1 9 105 EUR
Michaela Hlinková 39 823 451 EUR
ArborHortus s.r.o. 50 1 723 254 EUR
Radoslav Ružinský 4 15 016 EUR
RIMARIL, s.r.o. 1 175 000 EUR
Marián Mikuš 56 1 578 518 EUR
Jaroslav Kukuc 68 9 369 582 EUR
Jozef Socha 29 178 755 EUR
Peter Francúz 15 415 935 EUR
LESOR, s.r.o. 110 13 556 817 EUR
ORFLAJ s.r.o. 61 12 730 815 EUR
Veronika Švantnerová 29 2 315 157 EUR
Janoštiak Ján 17 2 795 519 EUR
Pavel Morong 4 168 407 EUR
Iveta Buvalová 3 193 748 EUR
JT - JALA, s.r.o. 1 88 062 EUR
Milan Blaschke 1 43 033 EUR
HV TRADE PLUS, s.r.o. 1 43 033 EUR
Summer s.r.o. 1 43 033 EUR
Oľga Gašperanová 1 43 033 EUR
SF FORST SERVICE s.r.o. 7 762 204 EUR
Miroslav Adamek 1 43 033 EUR
Cyril Ďurčo 1 43 033 EUR
LESEK s.r.o 1 2 997 EUR
Mária Glembová 2 29 917 EUR
Fales, s.r.o. 17 5 683 055 EUR
Emília Bojková 24 1 981 879 EUR
Iveta Gamrotová 7 1 460 940 EUR
Sidónia Mičianová 6 112 415 EUR
Anton Blažeňák ml. 24 430 513 EUR
Jaroslav Kormančík 33 540 018 EUR
Marek Kvietok 6 946 143 EUR
Ján Račak 1 43 033 EUR
Emília Šoltýsová-abies 4 25 605 EUR
Milan Plavucha 6 7 439 602 EUR
Ing. Berta Stašková 16 150 457 EUR
Elena Kovalčíková 3 3 912 627 EUR
VYSOKAJ, s.r.o. 155 6 291 646 EUR
EuroLess s.r.o. 1 44 000 EUR
Riava Corporation, s.r.o. 10 1 417 015 EUR
Pavol Bojko 5 1 082 945 EUR
LES - Indro s.r.o. 13 7 962 716 EUR
VikSon, spol. s r.o. 6 7 503 610 EUR
Michal Michalko 1 378 300 EUR
Milan Petík 1 378 300 EUR
Michal Zimovčák 1 378 300 EUR
Vasiľ Kačur 1 378 300 EUR
Ján Kandráč 1 378 300 EUR
Patrik Škola 3 32 036 EUR
Šuriansky s.r.o. 10 7 423 831 EUR
DREVIA, s. r. o. 13 1 041 918 EUR
Pavol Ratulovský 1 470 000 EUR
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 16 3 362 706 EUR
VALTMAR s.r.o. 3 273 349 EUR
FORESTER - R, spol. s r.o. 3 127 189 EUR
Ing. Ladislav Vasilco 9 319 723 EUR
MORO, s.r.o. 1 38 549 EUR
Ľudvik Kováč 17 733 603 EUR
Les SK s.r.o. 35 5 724 010 EUR
Ján Vasiľ - LESNÍK 20 588 076 EUR
Verona Kľučarová 15 91 638 EUR
LS Žír s.r.o. 20 594 892 EUR
CONSORTIO SILVE s.r.o. 26 961 915 EUR
Patrik Kačala 4 19 154 EUR
Martin Vysokaj 15 117 881 EUR
Milan Kucer 15 76 045 EUR
Pavol Štofira - ŠAJKO 18 114 816 EUR
Anna Žipajová 17 657 059 EUR
Jozef Varga -JOVA 14 421 278 EUR
Martin Voľanský 29 1 109 336 EUR
DAVIDO s.r.o. 49 1 873 010 EUR
Peter Švábenský 14 440 832 EUR
Ján Terkanič 16 197 428 EUR
Ing. Ľubomír Ferianc 15 6 816 002 EUR
Marek Biroš 55 2 731 535 EUR
Marek Bodnár 38 1 379 594 EUR
Jaroslav Kuzma 14 561 946 EUR
Dušan Kužma 42 1 811 835 EUR
Roman Čižmár 32 2 046 505 EUR
Ján Kulík 41 1 366 932 EUR
Marek Sijanský 22 999 801 EUR
Forest Plus s.r.o. 35 4 563 854 EUR
Jozef Burik 12 1 094 650 EUR
Peter Kotulák 4 28 140 EUR
Eva Kalmanová - Lesné práce 5 5 826 664 EUR
Ivan Kulik 19 1 117 314 EUR
Emil Petko - POREZ 16 1 083 688 EUR
Štefan Grib ml. 12 258 894 EUR
Jozef Juhás 13 1 223 932 EUR
Pavol Butala 32 1 841 579 EUR
Štefan Labanc STELA 1 19 EUR
Ladislav Horvát 19 1 108 828 EUR
Lespol SB s.r.o. 10 975 079 EUR
Forest service, s.r.o. 8 1 934 854 EUR
Jozef Karahuta-CIPISEK 27 619 033 EUR
Martin Pazdera 11 22 313 EUR
Martin Kubov 32 14 784 929 EUR
Milan Černický 5 42 452 EUR
Jozef Vaškeba 10 62 828 EUR
Agnesa Bujňáková 19 161 920 EUR
Alena Kontrová 15 70 385 EUR
Miroslav Golák 14 104 151 EUR
Martin Pňaček 23 7 717 691 EUR
Pavol Fidrik 33 193 839 EUR
Ján Šimurdiak 50 525 175 EUR
Vladimír Masničák 18 148 235 EUR
Peter Mlynarčík 32 216 416 EUR
NAVIS, s.r.o. 17 60 354 EUR
Jaroslav Stehlík 1 43 033 EUR
Katarína Piliarová 3 234 964 EUR
DIANNA, s.r.o. 2 7 566 EUR
Anna Rejdovianová 7 7 827 844 EUR
Milan Škoviera 2 334 909 EUR
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 6 11 042 248 EUR
Ing. Jaroslav Gavaľa - Larix 1 455 383 EUR
Abies Plus s.r.o. 2 12 476 EUR
Anna Rudová 6 14 633 EUR
WOODY &MY s.r.o. 71 4 009 406 EUR
Ján Gonda, Anna Gondová - právny nástupca 5 7 418 324 EUR
Jana Gergovská 3 3 847 791 EUR
Milena Džupková 5 35 723 EUR
Jozef Halčišin 28 1 295 107 EUR
Miroslav Galan 28 1 765 471 EUR
Ing. Juraj Popík 2 2 105 EUR
Ján Pardus 3 8 087 EUR
Štefan Berežný 31 1 278 370 EUR
Jozef Švec ml. 28 1 382 019 EUR
Andrej Žolna 9 466 450 EUR
Jozef Daňo 14 1 020 477 EUR
Marek Durila 14 820 186 EUR
František Dutko 60 3 453 964 EUR
Ján Bodnár 29 1 711 933 EUR
Štefan Huc ml. 55 2 031 289 EUR
Zdenko Todák 17 756 763 EUR
Štefan Avuk 20 1 018 706 EUR
Miroslav Maturkanič 9 155 488 EUR
Jozef Kováč ml. 1 1 136 506 EUR
Vladimír Maňkovský 3 1 364 000 EUR
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. 1 43 033 EUR
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 9 751 071 EUR
Karol Varjú 4 5 499 089 EUR
Janka Glejdurová 1 90 909 EUR
Emília Mrusková 9 360 698 EUR
Lukáš Burik 2 11 942 EUR
CHOVPRODUKT URBAN J. 4 40 102 EUR
Emil Petko POREZ 4 53 843 EUR
Ján Kocík 29 2 851 259 EUR
Miroslav Galan 1 1 023 EUR
Ján Suško 27 2 128 192 EUR
Anton Minka 18 951 847 EUR
Ladislav Roháč 1 5 100 EUR
Andrej Stezár 4 25 677 EUR
Michal Gavula 9 1 250 578 EUR
DAVIDO s.r.o. 4 33 974 EUR
Orémusz spol. s r.o. 1 514 000 EUR
Halgaš Forest s.r.o. 18 566 877 EUR
František Pustý 11 29 418 EUR
Milan Resetár 3 8 344 EUR
Martin Holečko 2 5 148 EUR
Jozef Brigant-ml 2 1 065 000 EUR
Lesné práce s.r.o. 24 1 321 967 EUR
Andrea Chomičová 3 24 942 EUR
KÚTIK DKD s.r.o. 33 7 858 580 EUR
Forest Service JN s.r.o. 21 725 161 EUR
LOSKOL, s.r.o. 1 48 967 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 16 5 148 071 EUR
Euroles s.r.o. 14 11 386 310 EUR
Hard-Woodland s.r.o. 7 5 644 106 EUR
Milan Chválik - junior 9 159 399 EUR
ArborHortus s.r.o. 4 103 149 EUR
Jana Karolčíková 4 17 926 EUR
MAXI MZ s.r.o. 27 1 349 615 EUR
Jozef Ďubašák 17 78 636 EUR
Lesoservis, s.r.o. 2 6 053 458 EUR
Ondrej Kožiak 6 7 475 730 EUR
Emília Šróbová 6 7 490 159 EUR
Branislav Gibala 10 7 491 134 EUR
ABIES ALBA s. r. o. 11 7 666 801 EUR
Jozef Michálik 3 7 408 503 EUR
LES-WOOD s.r.o. 4 4 278 721 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 13 510 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 2 25 226 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbár 1 1 466 EUR
Pozemkové spoločenstvo Jakubovany 1 2 433 EUR
Urbariát - Pozemkové spoločenstvo obce Konská 1 7 680 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 1 18 502 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 2 92 867 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar 1 15 884 EUR
Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 20 422 EUR
Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba 1 23 215 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovská Kokava 1 17 455 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 35 049 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina 1 30 790 EUR
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo 2 5 148 EUR
Urbáriat-pozemkové spoločenstvo obce Trstené 1 3 054 EUR
Pozemkové spoločenstvo Babky 1 1 675 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 12 148 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové 1 1 954 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spločenstvo 1 3 211 EUR
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar 1 7 331 EUR
František Krištiak 27 5 852 592 EUR
GRIGA WOOD s. r. o. 16 1 597 358 EUR
Ľ a Š Plus, s. r. o. 26 3 164 145 EUR
Vladimír Kotvas 9 751 176 EUR
Jozef Maruška 2 899 000 EUR
Jozef Pacher-BIŽOK 4 1 883 000 EUR
Emil Šefár 25 2 473 980 EUR
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 12 2 548 952 EUR
MAVO, s.r.o. 12 2 483 639 EUR
Rudolf Baniari 2 984 000 EUR
Slavomír Dobrík 1 470 000 EUR
Jaroslav Vanek 3 39 720 EUR
HORY s. r. o. 1 11 003 EUR
Pavol Grochal 8 1 373 054 EUR
ZELEHOS, s.r.o. 25 3 945 313 EUR
Štefan Urbanik 4 1 049 688 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 4 473 267 EUR
Ingrid Luštiaková 3 2 159 990 EUR
Ľudovít Rovňaník 20 3 559 487 EUR
Michal Vajda 1 378 300 EUR
Pavol Andrejčík 1 245 000 EUR
Milan Andrejčík 1 245 000 EUR
Peter Zaremba 1 245 000 EUR
Jozef Holodňák 1 245 000 EUR
Juraj Janko 1 245 000 EUR
Vladimír Jaňák 1 164 588 EUR
Ľuboš Janoščík 7 2 573 164 EUR
TATRASAD - KAPA, s. r. o. 1 732 329 EUR
Marián Mlich 6 900 041 EUR
Rudolf Ďurana 1 22 600 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývali urbarialisti obce Východná 1 56 269 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialisto Liptovská Kokava 1 132 380 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Boborovec 1 4 379 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 1 68 142 EUR
Pozemkové sploločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribilina 1 10 706 EUR
Spolok výbalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 81 539 EUR
Mestské lesy, spol. s r.o. 1 4 979 EUR
HSG s.r.o. 1 87 938 EUR
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 1 176 886 EUR
Viliam Krkoška 1 43 033 EUR
Jozef Kopecký K-FOREST 4 5 537 903 EUR
Juraj Jaňák 1 489 593 EUR
Marián Záhradník 1 10 600 EUR
Leslan s.r.o. 12 277 693 EUR
Tri listy, s.r.o. 11 1 622 037 EUR
Forestra, s.r.o. 1 888 888 EUR
Pavol Bojko 1 9 251 EUR
DOMÍNIUM Group, s.r.o. 2 12 858 EUR
JALAPA s.r.o. 3 41 839 EUR
ADL Gemer, s.r.o. 2 1 637 507 EUR
NEOFOREST s.r.o. 3 2 444 967 EUR
Radoslav Gavalda 5 258 291 EUR
Jozef Karas 4 3 353 014 EUR
Družstvo SLOVAKIA 4 4 309 105 EUR
Daniel Kantor - TIMBERJEK 18 361 473 EUR
Tomáš Dibdiak 1 4 734 EUR
Mária Vraniaková - VRAMAX 17 630 605 EUR
JPMŠ, s.r.o. 9 12 715 732 EUR
Ján Žitniak 1 43 033 EUR
MM storax, s.r.o. 1 1 894 814 EUR
Peter Nazarej 19 1 786 835 EUR
Pavol Kovalčík 6 363 581 EUR
Monika Peľáková MaM 6 357 452 EUR
Miroslav Pohančaník 1 43 033 EUR
Mikuláš Koľaj 1 43 033 EUR
PaP Drevospol s.r.o. 2 315 395 EUR
Ľubomír Sliacky 2 1 065 000 EUR
Jozef Považan - POJO 2 984 000 EUR
LES-Timotej Maruška 2 899 000 EUR
Jozef Bučko 9 746 786 EUR
Marek Drab 1 305 023 EUR
FOREST-G s.r.o. 106 6 354 886 EUR
Ján Burik 19 1 795 109 EUR
Maroš Pavelica 49 4 174 551 EUR
JPPB s.r.o. 45 1 873 259 EUR
Roman Škovronský 20 1 477 082 EUR
Michal Scigeľ 10 655 310 EUR
Ivan Butala 6 904 117 EUR
Dominik Benec 20 1 765 485 EUR
Pavol Salak 1 424 973 EUR
Vladislav Marcinčin 13 1 009 179 EUR
Milan Pačuta ml. 8 967 219 EUR
Jozef Hruška - MLADŠÍ 26 1 724 577 EUR
Roman Molčan 23 1 235 049 EUR
PALEON s.r.o. 43 2 531 717 EUR
Ján Černega 2 666 423 EUR
PK FOREST s.r.o 24 1 800 596 EUR
LMA s.r.o. 12 908 551 EUR
ZUBOR s.r.o. 29 1 985 524 EUR
Michal Karala - SILVESTER 8 669 645 EUR
Ondrej Hudák 21 1 056 160 EUR
Viliam Szenczy 10 542 879 EUR
S&TB s.r.o. 4 255 787 EUR
TARATOR s.r.o. 2 982 520 EUR
Martin Oravec 7 764 898 EUR
Martin Popovič 6 269 734 EUR
Milan Exemberger MI-EX 13 432 043 EUR
Pavol Bojko ml. 1 423 500 EUR
VELABRI, s.r.o. 3 1 659 500 EUR
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 4 752 679 EUR
H.K.BER s.r.o. 3 1 934 560 EUR
P a R s.r.o. 9 1 215 610 EUR
Jozef Grochal 16 1 298 159 EUR
Ondrej Kubinec 3 434 072 EUR
Rastislav Holák 4 440 984 EUR
Cáder Pavol 5 804 868 EUR
Ladislav Pavelek 8 2 016 841 EUR
Pavol Šadibol 4 778 199 EUR
Peter Šadibol 2 706 136 EUR
Peter Čierňava 1 698 560 EUR
Zelená Dolina, s. r. o. 6 1 415 117 EUR
Milan Kuko 11 9 647 728 EUR
WYVERN 1 99 867 EUR
Silvester Kapusta - KASI 6 109 990 EUR
Mária Giertlová 3 65 649 EUR
TERLOU s.r.o. 4 115 731 EUR
Matúš Halás 5 404 608 EUR
BIELIK P, s.r.o. 4 2 363 000 EUR
Ján Suško 14 919 200 EUR
Jakub Želonka 17 1 340 515 EUR
Lukáš Jurko 6 1 067 215 EUR
Štefan Grib 6 888 698 EUR
Jaroslav Žolna 6 490 556 EUR
Rastislav Rozkoš 6 477 573 EUR
Dušan Barňák 4 255 519 EUR
Jozef Barbora 1 514 000 EUR
Roman Kružliak 1 605 000 EUR
Ján Bardáč - ml. 2 715 337 EUR
REZOLES s.r.o. 1 245 000 EUR
Jozef Drevický 1 180 000 EUR
Tomáš Vajda 1 378 300 EUR
Pavol Senko s.r.o. 1 378 300 EUR
Jakub Bereznanin 1 378 300 EUR
BioTimber s.r.o. 1 77 100 EUR
Juniper s. r. o. 36 39 390 660 EUR
LESOLI, s.r.o. 18 3 172 533 EUR
Miroslav Dzurik 4 536 400 EUR
Lujza Chovancová - LUJZIK 1 10 791 EUR
LES INDUSTRY s.r.o. 17 4 392 006 EUR
Pavol Pôbiš 17 2 258 678 EUR
Juraj Libič 14 635 716 EUR
SNOPY s.r.o. 5 636 806 EUR
Vladimír Antal 6 7 539 560 EUR
Elena Líšková 12 7 794 296 EUR
Janka Melicherová 6 7 430 341 EUR
EDYS,s.r.o. 14 7 588 642 EUR
BioWald, s.r.o. 11 6 193 485 EUR
Radoslav Fabián - Rafa 1 58 612 EUR
Alexandra Wendtová - Forstwirtschaftliche Dienstleistungen 6 4 174 319 EUR
MARTDEM, s.r.o. 9 435 485 EUR
WOLTES s.r.o. 1 90 909 EUR
FIFTIE, s.r.o. 3 207 120 EUR
CGM s.r.o. 10 1 230 326 EUR
Daniel Ferjak - DANI 2 100 313 EUR
PROAZIM, s.r.o. 1 88 062 EUR
RODANO, s.r.o. 1 896 593 EUR
Veronika Benková 10 14 004 298 EUR
Tomáš Vorobeľ - WOOD 8 1 798 518 EUR
Ľubomír Kováč - KOHÚT 7 4 086 259 EUR
Štefan Štefánka s.r.o 2 334 426 EUR
Mária Poláčková - MAPO 6 744 765 EUR
Janka Hajduková 2 512 527 EUR
LES & STROJ, s.r.o. 3 995 983 EUR
Mgr. Silvia Gelačáková 10 1 505 965 EUR
Milan Gašperčík 5 85 465 EUR
Tibor Gajdoš 2 170 763 EUR
Jakub Kubala 3 413 858 EUR
Gasparik Forstservice, s.r.o. 2 396 545 EUR
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 9 766 874 EUR
Emília Štefánková 7 658 058 EUR
Drahomíra Trúchla 6 561 145 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 215 900 EUR
Rastislav Ocetník 1 170 000 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 1 11 667 EUR
Emília Bojková 1 36 639 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 1 11 555 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 2 799 EUR
Anna Fodorová 1 3 433 908 EUR
Beechwood s.r.o. 2 938 956 EUR
BLASTAV s.r.o. 1 292 267 EUR
Jozef Staško 2 524 995 EUR
Matej Luštiak 1 2 280 046 EUR
LES-UK s.r.o. 26 4 542 106 EUR
Lucia Vysokajová 6 2 632 476 EUR
Dreal Stav s.r.o. 4 1 645 008 EUR
Prvá kravianska, s.r.o. 12 3 282 173 EUR
Maroš Pavelica 1 12 423 EUR
Silvacon, s.r.o. 8 826 563 EUR
František Lojka 13 665 515 EUR
FOREST TRADE SK, s.r.o. 22 3 825 312 EUR
MVG Forest s.r.o. 2 248 488 EUR
Gabriela Franeková 4 307 328 EUR
Jozef Stopka - Autodoprava 12 1 261 042 EUR
KALEBRA, s. r. o. 12 1 195 112 EUR
Davies s. r. o. 8 344 344 EUR
ABIES EM s.r.o. 3 16 618 EUR
Ing. Anton Krížo 3 19 575 EUR
Tomáš Liss 2 4 003 EUR
STimber s.r.o. 6 321 963 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Nižnej Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná 206 925 206925.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Zemianskej Dedine Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina 79 051 79051.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných Komposesorátom Hliník nad Váhom Komposesorát pozemkové spoločenstvo 53 013 53013.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova a ochrana lesa poškodeného vetrovou kalamitou Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 36 034 36034.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Malatíny Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Malatíny 115 431 115431.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2016. Technické služby mesta Prešov a.s. 121 877 121877.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné spracovanie dreva v roku 2016 TISINA s.r.o. 112 000 112000.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Podbieli Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, 027 42 Podbiel 202 375 202375.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbová činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 108 062 108062.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho pozemkového spoločenstva Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 77 231 77231.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 93 223 93223.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 99 802 99802.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesných porastoch pozemkového spoločenstva Telgárt, ktoré boli poškodené v roku 2014 veternou smrsťou Pozemkové spoločenstvo Telgárt 69 876 69876.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev zničených vetrovou kalamitou v lesoch Urbáru, pozemkového spoločenstva Spišská Teplica URBÁR - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica 42 827 42827.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou Žofia Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 133 809 133809.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva obce Svätý Kríž Pozemkové spoločenstvo obce Svätý Kríž 126 320 126320.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbariátu Ižipovce Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce 106 423 106423.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch spoločnosti PALU, s. r. o. PALU, s.r.o. 40 512 40512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v mestských lesoch Lipany TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 197 076 197076.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa JALES s. r. o. JALES s.r.o. 53 525 53525.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev poškodených prírodnými katastrofami v obecných lesoch Kamienka TISINA s.r.o. 127 378 127378.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt revitalizácie a obnovy lesov v Stráňanoch, destabilizovaných prír. pohromami vplyvom abiotických škodlivých činiteľov Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 74 774 74774.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť prevádzky mestských lesov Technických služieb mesta Prešov a.s. na rok 2015. Technické služby mesta Prešov a.s. 32 945 32945.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Krivej Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá 206 737 206737.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev v Liesku Urbár Liesek pozemkové spoločenstvo 206 217 206217.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Ťažbové práce pre Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. na roky 2015 – 2017 Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 190 802 190802.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnovný manažment 41 degradovaných lokalít. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 165 000 165000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 291 96291.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 460 184460.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 741 567 741567.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 305 125305.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 166 593166.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 451 459451.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 726 278 726278.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Osturňa Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo 892 798 892798.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 289 64289.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva Mošnica Pozemkové spoločnstvo Mošnica 153 293 153293.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 395 292395.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 292 205292.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 557 37557.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 324 2324.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 051 2051.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 332 17332.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 309 16309.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 513 16513.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 105 9105.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 794 17794.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 337 125 337125.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614 560 614560.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 22
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 501 156501.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 899 21899.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 487 3487.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 199 8199.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 262 3262.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 891 4891.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 569 16569.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 606 38606.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 459 82459.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 023 180023.0 EUR 2014 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 488 138488.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 001 119001.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Ozdravné opatrenia PS obce Pribylina Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina 857 936 857936.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch LS Bytča Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. 296 054 296054.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spoločenstva Torysky Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky 862 405 862405.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 433 93433.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 414 10414.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 610 8610.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 774 9774.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 385 8385.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 651 4651.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 087 11087.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 781 6781.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 541 5541.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 502 4502.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 441 84441.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 947 130947.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 339 300 339300.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 497 145497.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 301 64301.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 800 66800.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 479 177479.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 428 676 428676.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448 187 448187.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 165 26165.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 944 7944.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 682 26682.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 212 641 212641.0 EUR 2014 Služby Nie 26
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 093 87093.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 256 21256.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 162 157162.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 009 11009.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 148 11148.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 260 17260.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 590 18590.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 590 18590.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 680 14680.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 599 12599.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 933 13933.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 509 10509.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 709 12709.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 678 6678.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 565 27565.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 977 8977.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 608 7608.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 579 2579.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 461 274461.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 322 4322.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 609 12609.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 398 10398.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 940 13940.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 948 11948.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 698 10698.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 951 6951.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 618 12618.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 335 13335.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 425 23425.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 370 155370.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 487 11487.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 649 6649.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 733 93733.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 188 7188.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 186 123186.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 163 978 163978.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 102 100102.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 13
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 615 96615.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 101 102101.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 593 87593.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 835 75835.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 291 54291.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 458 6458.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 179 5179.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 233 11233.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 353 12353.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 353 12353.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 624 2624.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 851 4851.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 555 16555.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 351 21351.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 589 42589.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 450 83450.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 071 19071.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 961 118961.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 957 27957.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 968 35968.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 545 30545.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 890 59890.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 710 72710.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 216 69216.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 269 115269.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Obnova lesných porastov Lesného spoločenstva Kysučné Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. 206 725 206725.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spolku Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 942 723 942723.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 394 957 394957.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opratrenia v lesoch TIS TIS, v.o.s. 247 512 247512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch obce Litmanová Obec Litmanová 399 629 399629.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Zborov Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 697 506 697506.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 512 246512.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 186 167186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 661 312661.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 977 164977.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 498 482 498482.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 958 71958.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 533 81533.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 405 26405.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 248 20248.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 936 66936.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 728 102728.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 708 5708.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 563 13563.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193 518 193518.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 174 181174.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 040 238040.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 027 109027.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 199 140199.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 762 46762.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 226 205226.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 612 124612.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 834 195834.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 079 227079.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Spriechodnenie turistických chodníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 272 891 272891.0 EUR 2014 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 016 150016.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 790 310790.0 EUR 2014 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 546 260546.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 948 36948.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Projekt obnovy lesa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 397 585 397585.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 299 078 299078.0 EUR 2014 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 666 228666.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 106 93106.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 590 126590.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 754 12754.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 588 142588.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 786 65786.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 592 65592.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 509 22509.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 347 32347.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 139 32139.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578 969 578969.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 816 35816.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 897 16897.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 177.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 348 20348.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 368 21368.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 413 21413.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 453 30453.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 324 866 324866.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 548 121548.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 764 21764.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 107 12107.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 185 15185.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 7580.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 7580.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 688 32688.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 685 9685.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 220 13220.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 606 12606.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 633 14633.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 499 431499.0 EUR 2014 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 583 137583.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 656 184 656184.0 EUR 2014 Služby Nie 23
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 707 185707.0 EUR 2014 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 387 42387.0 EUR 2012 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 034 158034.0 EUR 2012 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 512 211512.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 448 893 448893.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325 393 325393.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 343 252343.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 695 57695.0 EUR 2012 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 348 631 348631.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 267 58267.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 557 60557.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 532 31532.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 193 36193.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Ozdravné opatrenia v lesoch urbárskeho spolku obce Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 476 372 476372.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Vojka Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 231 095 231095.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 080 3080.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 672 418672.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 374 36374.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 520 12520.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 181 44181.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 009 32009.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 961 17961.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 525 19525.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 992 28992.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 753 11753.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 290 12290.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 963 14963.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 136 19136.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 214 33214.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 524 9524.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 560 13560.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 671 10671.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 376 16376.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva vlastníkov súkromných lesov Kvačany Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany 253 132 253132.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - obec Ihľany Obec Ihľany 338 227 338227.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbáru Vrbica Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 985 924 985924.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 364 174364.0 EUR 2015 Služby Nie 32
Projekt obnovy lesných spoločenstiev pre PSBU v Liptovskom Trnovci Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 164 588 164588.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lestných porastov p.s. Ihľany Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 509 052 509052.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných spoločenstiev PRO POPULO Poprad, s.r.o. 975 906 975906.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 172 25172.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 819 17819.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 640 6640.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 016 7016.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 858 11858.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 007 20007.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 721 22721.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 243 192243.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565 35565.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 134 19134.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 353 18353.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 525 21525.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 187 8187.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 727 19727.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 198 14198.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 522 19522.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 293 16293.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 237 18237.0 EUR 2013 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 959 63959.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 456 728 456728.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 739 418739.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290 737 290737.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261 269 261269.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 817 169817.0 EUR 2015 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 179 31179.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 085 240085.0 EUR 2015 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 452 152452.0 EUR 2015 Služby Nie 10
Realizácia opatrení na ochranu lesa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 894 301 894301.0 EUR 2015 Služby Nie 12
Obnova lesných porastov - spoločenstvo Vyšná Boca Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 951 486 951486.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 363 55363.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 794 95794.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 767 17767.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 119 12119.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 217 11217.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 621 11621.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 013 13013.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 250 13250.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 959 16959.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 225 29225.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 759 25759.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 509 161509.0 EUR 2015 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 050 124050.0 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474 196 474196.0 EUR 2015 Služby Nie 19
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 847 276847.0 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 304 197304.0 EUR 2015 Služby Nie 35
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 924 104924.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 211 429211.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 706 955 706955.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 767 13767.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 868 6868.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 955 39955.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 518 30518.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 134 19134.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - II.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 678 43678.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 023 235023.0 EUR 2015 Služby Nie 22
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 784 244784.0 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 223 148223.0 EUR 2015 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 309 530309.0 EUR 2015 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241 045 241045.0 EUR 2015 Služby Nie 27
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 851 43851.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 665 18665.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 998 5998.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 998 5998.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 259 60259.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 518 5518.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 681 7681.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 996 28996.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 147 13147.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 980 99980.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 357 090 357090.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 547 585 547585.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 301 280 301280.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Obnova lesov spoločenstva Nová Ľubovňa Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 689 464 689464.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - Figuli, s. r. o. Figuli, s.r.o. 367 391 367391.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov – Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 255 852 255852.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 708 38708.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 730 28730.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 639 431639.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 177 154177.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319 110 319110.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 765 17765.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 879 9879.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208 739 208739.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 612 1612.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 807 16807.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 701 13701.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 384 8384.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Široké - IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 127 20127.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 486 257486.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Obnova lesných porastov LD Krížová skala Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník 262 473 262473.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 229 29229.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 521 65521.0 EUR 2015 Služby Nie 21
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 946 60946.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 243 192243.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871 58871.0 EUR 2012 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 565 35565.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 409 52409.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 691 42691.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 031 22031.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 022 55022.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Spišská Nová Ves - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 405 49405.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Sabinov -I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 562 25562.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Kokošovce - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 154 5154.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Hanušovce n./T. - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 312 13312.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Bardejov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 439 15439.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov-LS Malcov - I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 978 9978.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 062 25062.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 952 33952.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 556 30556.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 389 50389.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 721 80721.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 403 62403.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Ozdravné opatrenia v lesoch Pozemkového spoločenstva urbarialistov Kvačany Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany 441 640 441640.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch PS Turzovka Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka 760 431 760431.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v Urbárskom lesnom a pasienkovom spoločenstve Sebechleby Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 135 424 135424.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 934 169934.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 760 235760.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497 502 497502.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 891 249891.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 406 259406.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 000 800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 29
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 199 28199.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 453 62453.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 643 61643.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 914 159914.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 336 29336.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 954 44954.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 616 27616.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 616 27616.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 735 16735.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 999 96999.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 990 79990.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 11
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 530 20530.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 863 19863.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 038 86038.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 950 115950.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 833 9833.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 879 54879.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 819 50819.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 570 65570.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 063 150063.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 915 17915.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 915 30915.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 146 90146.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 042 78042.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 393 85393.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 154 16154.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 612 11612.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 505 26505.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 104 109104.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 431 18431.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 546 11546.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 318 10318.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 625 20625.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 383 15383.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 698 16698.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 698 16698.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 923 12923.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 387 21387.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 371 16371.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 760 105760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 430 36430.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 202 181 202181.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 649 25649.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 381 76381.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 450 49450.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 381 28381.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 254 17254.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 694 8694.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 308.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 579 19579.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 602 17602.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 437 10437.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 273 82273.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 108 80108.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 698 91698.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 178 124178.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128 716 128716.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 834 66834.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 051 84051.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 542 103542.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 531 33531.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 285 61285.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 471 138471.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 971 134971.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 847 9847.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 895 26895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 630 4630.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 900 13900.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 364 13364.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 737 7737.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 899 899.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projekt obnovy lesných porastov - Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 375 284 375284.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 871 58871.0 EUR 2012 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 022 55022.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 674 89674.0 EUR 2012 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 031 22031.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 691 42691.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 409 52409.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 114 170114.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 653 89653.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 425 270425.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 19
Mechanická ochrana MLP proti zveri na OZ Revúca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 101 95101.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 553 233 553233.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 755 098 755098.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 388 577 388577.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861 168 861168.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 000 460000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000 550000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 000 470000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 000 380000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 826 84826.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 607 24607.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 658 860658.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 20
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 913 14913.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 368 37368.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 416 21416.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 370 46370.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 706 39706.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 936 75936.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 773 649773.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344 223 344223.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 47
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 340 15340.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 842 2842.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 142 7142.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 062 16062.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 300 14300.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 184 9184.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 435 12435.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 773 449773.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 42
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 537 617 537617.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 894 814 1894814.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 094 1476094.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Nová Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 225 11225.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 454 77454.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 492 7492.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 101 47101.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Makov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 583 10583.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Oščadnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 225 21225.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 949 479949.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 45
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 401 426 401426.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 28
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 201 100 201100.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 411 350411.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 33
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 474 36474.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 448 20448.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 611 43611.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 387 13387.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 387 13387.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 045 350 1045350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 942 340942.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 40
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 967 1594967.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 16
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 357 47357.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 652 195652.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 627 12627.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 183 21183.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 128 14128.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 400 47400.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 088 10088.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 462 80462.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 323 80323.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 021 12021.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 006 75006.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 742 14742.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 327 7327.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 323 57323.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 361 43361.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 817 88817.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 172 64172.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 443 44443.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 312 60312.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 264 674 264674.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 788 84788.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 18
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 308 43308.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 537 82537.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 120 17120.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 417 54417.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 613 51613.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 358 1358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 885 3885.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 390 39390.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 748 2748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 393 111393.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2013-2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 161 78161.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 072 4072.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 789 3789.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 390 7390.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 382 119382.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 504 12504.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 013 91013.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 277 3277.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 386 1386.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 448 3448.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 818 113818.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 776 68776.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 341 11341.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 726 6726.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 076 16076.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 690 62690.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 343 9343.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 825 30825.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 627 52627.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 989 224989.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 661 954 661954.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 639 745 639745.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 507 560507.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 076 590076.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 107 6107.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 966 13966.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 042 10042.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 439 7439.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 714 3714.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 714 3714.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 839 4839.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 461 9461.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 094 6094.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 918 11918.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 000 80000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 628 86628.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 725 132725.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 093 63093.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 089 109089.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 698 102698.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 326 107326.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 678 94678.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 963 62963.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 930 76930.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 413 57413.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 287 7287.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 884 11884.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 309 97309.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 60 738 60738.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Urbár Turany Urbár pozemkové spoločenstvo Turany 38 966 38966.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev - Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. 63 404 63404.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova poškodených lesných spoločenstiev - Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina - Zástranie 86 586 86586.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 812 60812.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 762 257762.0 EUR 2016 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 937 24937.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 465 149465.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 458 17458.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 772 58772.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 483 11483.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 606 40606.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 895 157895.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 506 51506.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 332.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 573 22573.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 057 33057.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 313 23313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 032 108032.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 576 88576.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 498 21498.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 121 77121.0 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 255 20255.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 756 14756.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 311 23311.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 311 23311.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 944 31944.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 997 31997.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 646 11646.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 960 12960.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 867 67867.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 721 20721.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 260 123260.0 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 930 109930.0 EUR 2016 Služby Nie 13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 607 85607.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 176 109176.0 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 293 106293.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 089 80089.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 003 83003.0 EUR 2016 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 645 78645.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 641 60641.0 EUR 2016 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 847 8847.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 939 6939.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 313 218313.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353 984 353984.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 380 214380.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 687 404 687404.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 314 478 1314478.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 255 738 255738.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 23 833 do 23 835 23833 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 37 419 do 37 450 37419 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 72 110 do 72 148 72110 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 27 036 do 27 040 27036 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 227 13227.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 190 20190.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 401 23401.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 639 24639.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 316 14316.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 863 16863.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 863 16863.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 435 18435.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 040 17040.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 788 21788.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 578 71578.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 725 96725.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 143 116143.0 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223 291 223291.0 EUR 2016 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 245 140245.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 689 68689.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 620 66620.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 360 119360.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 322 123322.0 EUR 2016 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 680 123680.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 534 21534.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 397 11397.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 559 11559.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 238 9238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 902 5902.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 404 12404.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 455 14455.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 130 62130.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 935 64935.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 347 27347.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 756 27756.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 911 65911.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 867 107867.0 EUR 2016 Služby Nie 12
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 608 26608.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 461 159461.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 543 915 543915.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287 254 287254.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 353 625 353625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 325 463 325463.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 351 40351.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 286 133286.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 152 13152.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 118 39118.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 756 11756.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 289 15289.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 642 4642.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 578 18578.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 237 186 237186.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 873 603873.0 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809 004 809004.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 053 180 1053180.0 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 300 585300.0 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676 799 676799.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 136 506 1136506.0 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 605 864 1605864.0 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 588 969 2588969.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 641 563 1641563.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 841 46841.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 513 26513.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 152 81152.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 492 70492.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 139 94139.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 504 198504.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 496 27496.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 250 10250.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 832 40832.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 437 33437.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 623 14623.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 127 15127.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 099 21099.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Bardejov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 109 37109.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Malcov 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 823 16823.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 560 1560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 992 992.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 933 1933.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 499 66499.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 555 10555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 416 6416.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 272 2272.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 557 86557.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 471 19471.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 875 146875.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 451 39451.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 656 121656.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 635 402635.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 635 402635.0 EUR 2017 Služby Nie 29
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 277 507 277507.0 EUR 2017 Služby Nie 20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 379 559379.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 379 559379.0 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 529 470529.0 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 322 180 322180.0 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 628 707 628707.0 EUR 2017 Služby Nie 32
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 372 748 372748.0 EUR 2017 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329 320 329320.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 329 320 329320.0 EUR 2017 Služby Nie 24
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385 958 385958.0 EUR 2017 Služby Nie 38
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 772 24772.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Humenné na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 245 21245.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Zámutov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 336 18336.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 960 90960.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na LS Koškovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 720 29720.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na LS Stropkov na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 788 20788.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 540 64540.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na LS Medzilaborce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 931 36931.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Udavské na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 254 49254.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 748 18748.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Nižná Jablonka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 748 18748.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na LS Turcovce na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 533 20533.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 894 43894.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 009 83009.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 107 39107.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 801 97801.0 EUR 2016 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 167 123167.0 EUR 2016 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 167 123167.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 754 66754.0 EUR 2016 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 269 89269.0 EUR 2016 Služby Nie 14
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519 000 519000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 519 000 519000.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 514 000 514000.0 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 725 000 725000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 000 605000.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 423 500 423500.0 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 020 559020.0 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 676 980 676980.0 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 698 560 698560.0 EUR 2018 Služby Nie 15
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 425 000 425000.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 455 400 455400.0 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 552 311 1552311.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 000 192000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 637 138637.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 000 105000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 000 132000.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 193 000 193000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 000 143000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 000 92000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 000 143000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 727 213727.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 209 117209.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 706 137706.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 064 020 1064020.0 EUR 2018 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 840 000 840000.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 798 427798.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 525 392525.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 732 329 732329.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 395 981 395981.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 314 466314.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 755 71755.0 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 855 90855.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 612 58612.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 721 183721.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 480 83480.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 298 75298.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 133 82133.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 413 72413.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316 765 316765.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 531 036 531036.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 351 740 1351740.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 634 761 634761.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 581 036 581036.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 246 72246.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 787 65787.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 857 124857.0 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 012 89012.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 647 82647.0 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000 780000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 360 63360.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 190 102190.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 761 73761.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 761 73761.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 038 100038.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 200 149200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 818 185 818185.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 540 89540.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 819 150819.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 527 82527.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704 502 704502.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami, vývoz forvarderovými technológiami, manipulácia procesorovými technológiami. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 721 103721.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 897 000 897000.0 EUR 2018 Služby Nie 13
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 062 91062.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 215 92215.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 280 63280.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 306 92306.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 063 79063.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 974 78974.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 877 66877.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 354 103354.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 854 828 854828.0 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 717 2717.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 373 965 373965.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962 490 962490.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 426 334426.0 EUR 2018 Služby Nie 27
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354 560 354560.0 EUR 2018 Služby Nie 20
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 545 396545.0 EUR 2018 Služby Nie 31
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 344 317 344317.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 170 000 170000.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 140 392140.0 EUR 2018 Služby Nie 23
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 531 10531.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 865 115865.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 573 318 573318.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 321 586 1321586.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 610 268 610268.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 372 130372.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336 087 336087.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 794 42794.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 438 123438.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 558 58558.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 561 34561.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 439 182439.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 526 805 526805.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 917 360917.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 570 327570.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 165 39165.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 621 31621.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 029 28029.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 319 185 319185.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 178 440 178440.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 685 136685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 332 152332.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 263 105263.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 861 71861.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 731 39731.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 367 54367.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 905 36905.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 682 125682.0 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 797 69797.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 723 72723.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 655 70655.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 655 70655.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 223 83223.0 EUR 2017 Služby Nie 11
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 339 27339.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 081 18081.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 341 9341.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 086 25086.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 452 18452.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 711 77711.0 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 057 140057.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 715 117715.0 EUR 2017 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 126 47126.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 542 79542.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 483 54483.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 169 33169.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 093 48093.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 397 24397.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 394 26394.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 370 58370.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 183 18183.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 798 23798.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 358 35358.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 023 127023.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 999 59999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 627 182627.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 967 69967.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 065 85065.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 700 116700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 715 78715.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 749 932 749932.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 467 126467.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 160 81160.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 879 134879.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 989 90989.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 128 94128.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 040 103040.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 404 147404.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110 877 110877.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 150 170150.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962 490 962490.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 599 384 599384.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 228 9228.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 733 237 733237.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Výrub, orez a výsadba stromov Úrad vlády Slovenskej republiky 19 032 19032.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia kríkov a náletových drevín mulčovaním z cestného telesa ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 100 000 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Orez stromov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výrub stromov v obytných zónach Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36 000 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 456 74456.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 306 15306.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 012 19012.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 142 6142.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 429 429.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 974 17974.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 894 9894.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 699 10699.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 341 26341.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 042 17042.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 228 93228.0 EUR 2017 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 602 26602.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 102 123102.0 EUR 2017 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 022 17022.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 489 82489.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 737 15737.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 838 68838.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 311 82311.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 162 21162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 634 76634.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 634 76634.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 737 123737.0 EUR 2017 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 546 37546.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 658 28658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 430 13430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 011 55011.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 721 106721.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 117 182117.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 121 97121.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 068 43068.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 025 55025.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 620 77620.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 946 122946.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 453 35453.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 731 28731.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 455 40455.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 259 24259.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 344 41344.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 634 67634.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 018 37018.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 427 21427.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 248 32248.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 162 160162.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 245 67245.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 175 105175.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 819 86819.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 775 65775.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 188 166188.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 017 177017.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 150 170150.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 932 235932.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241 150 241150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451 252 451252.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 314 340 314340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 876 432876.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 268 100268.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 454 12454.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 884 2884.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 310 424 6310424.0 EUR 2018 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 538 135 4538135.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 433 908 3433908.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 855 543 3855543.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 793 000 1793000.0 EUR 2018 Služby Nie 14
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 696 497 5696497.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 466 500 4466500.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 000 3700000.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 395 600 3395600.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 000 332000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 000 390000.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 295 000 295000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 000 375000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 000 312000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 385 000 385000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000 780000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 592 794 7592794.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 965 1957965.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 789 855 12789855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 079 730 3079730.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 582 060 2582060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 338 208 338208.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 482 950 482950.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 392 459392.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 315 134 315134.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 586 131 586131.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 747 396747.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 471 267 471267.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358 695 358695.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 418 299 418299.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 224 556 5224556.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 221 535 9221535.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 111 333 7111333.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 505 531 2505531.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 759 080 5759080.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 514 626 3514626.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 464 666 2464666.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 587 192 2587192.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 948 802 1948802.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 955 991 1955991.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 271 15271.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 279 22279.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 282 5282.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 838 1838.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 349 17349.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 427 16427.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 304 13304.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 401 100401.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 249 18249.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 734 21734.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 192 29192.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 621 40621.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 900 52900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 971 80971.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 117 47117.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 519 12519.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 216 8216.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 102 13102.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 640 18640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 309 716 309716.0 EUR 2017 Služby Nie 17
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 557 119557.0 EUR 2017 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 580 97580.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 853 14853.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 108 169108.0 EUR 2017 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 056 126056.0 EUR 2017 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 125 26125.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 830 12830.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 074 105074.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 705 19705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 480 11480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 550 15550.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 975 42975.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 070 27070.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 586 15586.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 015 29015.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 831 9831.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 055 187055.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 077 18077.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 730 93730.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 500 252500.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 665 22665.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 481 159481.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 481 159481.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 249 82249.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 987 76987.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 427 91427.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 476 106476.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 574 184574.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 433 194433.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 271 752 271752.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 202 539 202539.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 523 455 16523455.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 515 247 515247.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 312 356 10312356.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 538 464 2538464.0 EUR 2019 Služby Nie 16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 029 786 2029786.0 EUR 2019 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 201 214 2201214.0 EUR 2019 Služby Nie 29
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 026 267 2026267.0 EUR 2019 Služby Nie 20
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 634 31634.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 941 1941.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 164 45164.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 998 877 998877.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 680 560680.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 386 114386.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 010 166010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 766 147766.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 873 157873.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 339 82339.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 162 160162.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 417 43417.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 1290913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 2059951.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 1539596.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665 804665.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 520 2520.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 528 29528.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 345 41345.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 889 92889.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 636 55636.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 115 13115.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 892 12892.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 514 15514.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 083 9083.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 806 18806.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 696 8696.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 255 10255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 482 12482.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 574 4574.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 453 11453.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 631 6631.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 328 229 328229.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 037 785 7037785.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 930 10930.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 229 30229.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 570 44570.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 937 67937.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 891 30891.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 811 24811.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 791 419 791419.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 802 470802.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 696 551 696551.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 373 151373.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 095 449095.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 312 402312.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 290 74290.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411 245 411245.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 219 138 219138.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 264 785 264785.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275 950 275950.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 555 325 555325.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 335 827 2335827.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 988 449988.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 860612.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 517 598 517598.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povýrubové opatrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 417 15417.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 689 390689.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 777 16777.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 236 14236.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 191 4191.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 563 16563.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 317 29317.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 109 30109.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 728 27728.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 386 11386.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 855 12855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 723 964 723964.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 046 16046.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 053 30053.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 378 26378.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 877 17877.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 199 18199.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 026 13026.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 711 10711.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 022 33022.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 416 510 2416510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 690 270690.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 915 19915.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 771 41771.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 321 022 3321022.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 489 995 489995.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 689 390689.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 517 598 517598.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 257 608 257608.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 049 122049.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 254 835 254835.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425 423 425423.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 531 217 531217.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 328 898 328898.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Doprava dreva - východ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 804 665 804665.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 1539596.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 1520554.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 1290913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 860612.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 1275215.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 1957221.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 212 000 212000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 016 600 1016600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 211 25211.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 780 20780.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 555 15555.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 894 16894.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 675 26675.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 516 20516.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 111 22111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 983 10983.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 875 25875.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 009 35009.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 157 52157.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 843 099 843099.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 213 14213.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 681 27681.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 159 5159.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 783 14783.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 688 15688.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 006 20006.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 180 5180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 867 79867.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 226 78226.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 2059951.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 1275215.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 1957221.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 1290913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 860612.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 1520554.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 1539596.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 304 890 304890.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 556 26556.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 882 460882.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 055 308055.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 528 245 528245.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 441 18441.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 760 38760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 932 14932.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 372 137372.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 194 204194.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 46 832 46832.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 957 10957.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 840 140840.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 290 19290.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 915 5915.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 140.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 967 6967.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 867 15867.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 608 41608.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 023 15023.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 773 10773.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 891 10891.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 312 8312.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 480 36480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 011 20011.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 084 17084.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 611 20611.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 798 3798.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 741 10741.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 062 10062.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 716 649716.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 671 55671.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 044 116044.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 841 102841.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 983 69983.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 664 69664.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 599 123 599123.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 567 029 567029.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 270 23270.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 067 45067.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 018 10018.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 026 17026.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 032 50032.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 980 15980.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 225 47225.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 317 84317.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mulčovanie nežiadúcich drevín Správa ciest Košického samosprávneho kraja 215 900 215900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 980 38980.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 046 13046.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 608 19608.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 173 47173.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 480 59480.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 501 19501.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 841 14841.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 691 454 691454.0 EUR 2020 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 934 18934.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 329 14329.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 957 25957.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 630 16630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 949 18949.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 314 22314.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 219 12219.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 898 12898.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 662 11662.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 976 11976.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 160 37160.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 653 123653.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 311 146 311146.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 705 4705.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316 900 316900.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 637 867 637867.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 222 006 222006.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 510 754 510754.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 403 591 403591.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 550 83550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 457 57457.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 369 700369.0 EUR 2019 Služby Nie 33
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 979 167979.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 415 102415.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 984 125984.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 588 84588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 016 18016.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 272 488 272488.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 710 74710.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 888 570888.0 EUR 2020 Služby Nie 21
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 2059951.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 1275215.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 1957221.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 1520554.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 1290913.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 1539596.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 860612.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 46 934 46934.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 908 51908.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 514 2514.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 554 873 554873.0 EUR 2020 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 976 2976.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 735 14735.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 052 22052.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 907 19907.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 195 3195.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 515 22515.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 997 3997.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 109 42109.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 731 29731.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 415 19415.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 243 13243.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 675 8675.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 752 5752.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 117 4117.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 252 11252.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 900 3900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 123 5123.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 865 6865.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 523 10523.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 441 993 441993.0 EUR 2019 Služby Nie 32
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 465 4465.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 930 930.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 297 5297.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 744 1744.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Bardejov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 590 13590.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 225 2225.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 059 951 2059951.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 957 221 1957221.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 275 215 1275215.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 612 860612.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520 554 1520554.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 290 913 1290913.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 539 596 1539596.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 370 44370.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Manažmentové opatrenia v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora Bratislavské regionálne ochranárske združenie 210 000 210000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 440 22440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 009 11009.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 936 32936.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 865 69865.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 619 104619.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 281 679 281679.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024 LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 675 197 2675197.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024 LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 722 144 4722144.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 233 54233.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 921 36921.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 242 5242.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 830 159830.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 485 5485.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024 LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 347 17347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024 LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 605 19605.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902 Východoslovenská distribučná, a. s. 5 826 5826.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 131 19131.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná – opakovaná na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 152 88152.0 EUR 2020 Služby Nie 1