Obstarávanie

Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 670,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 670,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71631400-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
14

Opis obstarávania

Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v objektoch vodných stavieb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMS-GEO, s.r.o. 1 1 500,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237379
IMS-GEO, s.r.o. 1 500,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237378
IMS-GEO, s.r.o. 1 1 100,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237377
IMS-GEO, s.r.o. 1 2 000,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237376
IMS-GEO, s.r.o. 1 7 150,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237375
IMS-GEO, s.r.o. 1 4 950,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237374
IMS-GEO, s.r.o. 1 7 700,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237373
IMS-GEO, s.r.o. 1 4 000,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237372
IMS-GEO, s.r.o. 1 13 100,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237371
IMS-GEO, s.r.o. 1 4 550,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237370
IMS-GEO, s.r.o. 1 7 630,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237369
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 6 500,00 Neuvedené EUR 14. November 2018 237368
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 12 000,00 Neuvedené EUR 14. November 2018 237367
IMS-GEO, s.r.o. 1 8 990,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 237366

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010536/content/887252/download","filename":"Ponuka č. 2 - Ing. Ivan Poláček GEODET.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení VO vo VVO 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010323/content/886886/download","filename":"Výzva č. 11966-WYS vo VVO č. 169_2018 zo dňa 27.08.2018 - Priestorové posuny objektov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Nosice merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010644/content/887608/download","filename":"1798_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Krpeľany - Sučany - Lipovec merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010659/content/887635/download","filename":"1800_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Jeľšovce - Nitra - Dolné Krškany merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010620/content/887565/download","filename":"1796_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Turček merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010581/content/887514/download","filename":"1958_2018_PN ft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010538/content/887255/download","filename":"Ponuka č. 3 - IMS-GEO,s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Nová Bystrica merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010600/content/887532/download","filename":"1792_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Drahovce - Madunice merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010599/content/887531/download","filename":"1791_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š. p. OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010378/content/887000/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010553/content/887455/download","filename":"SPRÁVA o ZÁKAZKE § 24 - Priestorové posuny 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O OPRAVE Výzvy 11966-WYS - Priestorové posuny objektov VS 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010327/content/886891/download","filename":"OZNÁMENIE O OPRAVE Výzvy 11966-WYS - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Priestorové posuna objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p. OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039227/content/830970/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808792/download","filename":"Príloha č. 8.1 - Dokumentácia - Orava_Tvrdošín_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808793/download","filename":"Príloha č. 8.2 - Dokumentácia - Liptovská Mara_Bešeňová_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808794/download","filename":"Príloha č. 8.3 - Dokumentácia - VS Turček_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808795/download","filename":"Príloha č. 8.4 - Dokumentácia - Krpeľany_Sučany_Lipovec_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808796/download","filename":"Príloha č. 8.5 - Dokumentácia - Nova Bystrica_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808797/download","filename":"Príloha č. 8.6 - Dokumentácia - Hričov_Miksova_Povazska Bystrica_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808798/download","filename":"Príloha č. 8.7 - Dokumentácia - Nosice_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808799/download","filename":"Príloha č. 8.8 - Dokumentácia - Trenčianske Biskupice_Kostolná_Nové Mesto_Horná Streda_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808800/download","filename":"Príloha č. 8.9 - Dokumentácia - Drahovce_Madunice_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808801/download","filename":"Príloha č. 8.10 - Dokumentácia - Kráľová_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808802/download","filename":"Príloha č. 8.11 - Dokumentácia - Selice_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808803/download","filename":"Príloha č. 8.12 - Dokumentácia - Horné Orešany_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808804/download","filename":"Príloha č. 8.13 - Dokumentácia - ČS Kráľov Brod_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808805/download","filename":"Príloha č. 8.14 - Dokumentácia - Jelšovce_Nitra_Krškany_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808806/download","filename":"SP - Priestorové posuny objektov VS v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kat..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808807/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808808/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Všeob.info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808809/download","filename":"Príloha č. 4 k SP - Krycí list ponuky uchádzača - Návrh na plnenie kritérií pre časť 1 až 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808810/download","filename":"Príloha č. 5 k SP Čest.vyhl. realizácia_subdod_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808811/download","filename":"Príloha č. 6 k SP Čest.vyhl.strojové a techn.vybavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808812/download","filename":"Príloha č. 7 k SP Čest.vyhl. údaje o vzdel.a odb.praxi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808813/download","filename":"Príloha č. 9 k SP - Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808814/download","filename":"Príloha č. 10 k SP - Pokračovanie textu Výzvy na predkladanie ponúk - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808815/download","filename":"Príloha č. 11 k SP - Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808816/download","filename":"Príloha č. 1 k ZoD č. 1 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808817/download","filename":"Príloha č. 2 k ZoD č. 2 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808818/download","filename":"Príloha č. 3 k ZoD č. 3 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808819/download","filename":"Príloha č. 4 k ZoD č. 4 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808820/download","filename":"Príloha č. 5 k ZoD č. 5 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808821/download","filename":"Príloha č. 7 k ZoD č. 7 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808822/download","filename":"Príloha č. 6 k ZoD č. 6 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808823/download","filename":"Príloha č. 8 k ZoD č. 8 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808825/download","filename":"Príloha č. 9 k ZoD č. 9 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808826/download","filename":"Príloha č. 10 k ZoD č. 10 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808827/download","filename":"Príloha č. 11 k ZoD č. 11 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808828/download","filename":"Príloha č. 12 k ZoD č. 12 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808829/download","filename":"Príloha č. 13 k ZoD č. 13 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808830/download","filename":"Príloha č. 14 k ZoD č. 14 - Rozpočet - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808831/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 1 priestorove posuny objektov VS Orava Tvrdošín_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808832/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 2 priestorove posuny objektov VS LM Besenova_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808833/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 3 priestorove posuny objektov VS Turcek_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808834/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 4 priestorove posuny objektov VS Krpelany Sucany Lipovec_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808835/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 5 priestorove posuny objektov VS Nova Bystrica_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808836/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 6 priestorove posuny objektov VS Hricov Miksova Povazska Bystrica_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808837/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 7 priestorove posuny objektov VS Nosice_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808838/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 8 priestorove posuny objek VS Tr Biskupice Kostolna Nove Mesto Horna Streda_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808839/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 9 priestorove posuny objektov VS Drahovce Madunice_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808840/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 10 priestorove posuny objektov VS Kralova_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808841/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 11 priestorove posuny objektov VS Selice_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808842/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 12 priestorove posuny objektov VS Horne Oresany_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808843/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 13 priestorove posuny objektov VS CS Kralov Brod_poklad do sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025070/content/808844/download","filename":"Príloha č. 2 k SP - ZoD c 14 priestorove posuny objektov VS Jeľšovce Nitra Dolne Krskany_poklad do sutaze.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS ČS Kráľov Brod merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010625/content/887569/download","filename":"1797_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š. p. OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010370/content/886990/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Trenčianske Biskupice - Kostolná - Nové Mesto - Horná Streda geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010615/content/887560/download","filename":"1795_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Liptovská Mara - Bešeňová merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010589/content/887519/download","filename":"1959_2018_PN ft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010382/content/887251/download","filename":"Ponuka č. 1 - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Selice merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010595/content/887525/download","filename":"1790_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Kráľová merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010653/content/887627/download","filename":"1799_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š. p. OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010373/content/886996/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027425/content/810122/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk - Priestorové posuny objektov VS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Horné Orešany merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010602/content/887534/download","filename":"1793_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Orava - Tvrdošín merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010593/content/887521/download","filename":"1789_2018_PN ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica merané geodetickými prostriedkami v roku 2018 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010613/content/887557/download","filename":"1794_2018_PN ft - scan.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×