Obstarávanie

Letenky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť v súlade s objednávkou verejného obstarávateľa jednosmerné alebo spiatočné letenky v kategóriách uvedených v objednávke a doručiť tieto letenky verejnému obstarávateľovi za podmienok stanovených rámcovou dohodou, poskytovať asistenčné služby a informačné služby pre verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Faveo, s.r.o. 3 19 000,00 Neuvedené EUR 28. September 2016 43963

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Objednávka č. 96 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785605/content/620654/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993564/content/776743/download","filename":"elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993564/content/776744/download","filename":"navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 27 24. Február 2017 24. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783357/content/603872/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949804/content/704074/download","filename":"ponuka Fly travel.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 1189 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009271/content/884353/download","filename":"Objednavka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009261/content/884343/download","filename":"ponuky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritériá" 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713978/content/505202/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania _ponuk_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 65/KP/2016 o zabezpečení leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách 4. Október 2016 4. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009257/content/884338/download","filename":"ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Február 2017 24. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783342/content/603794/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785597/content/620634/download","filename":"ponuka faveo.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825676/content/579032/download","filename":"elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825676/content/579033/download","filename":"priloha k elektronickej poziadavke.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785589/content/620617/download","filename":"Elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785589/content/620618/download","filename":"Priloha k elektronickej poziadavke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 65/KP/2016 o zabezpečení leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách 4. Október 2016 4. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861152/content/612678/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961009/content/759429/download","filename":"suma skutocneho plnenia_letenky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026118/content/809017/download","filename":"ponuka fly travel.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. August 2016 30. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707664/content/462257/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Júl 2016 19. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691712/content/516045/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691712/content/516046/download","filename":"B_Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691712/content/516047/download","filename":"C_Obchodne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691712/content/516048/download","filename":"D_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691712/content/516049/download","filename":"E_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825680/content/579043/download","filename":"ponuka faveo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825678/content/579034/download","filename":"ponuka fly travel.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Júl 2016 28. Júl 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Ostatné", vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti 4. Október 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713966/content/505110/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ostatne.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009253/content/884334/download","filename":"Elektronicka poziadavka na predkladanie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009253/content/884335/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993569/content/776748/download","filename":"ponuka fly travel.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. August 2016 3. August 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk časť "Ostatné", vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713974/content/505165/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ostatne.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť "Kritériá" 4. Október 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713977/content/505200/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_kriteria.pdf"}]
Zmluva objednávka č. 236 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825693/content/579060/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949777/content/703970/download","filename":"Elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949777/content/703971/download","filename":"priloha elektronickej poziadavky.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 712 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949840/content/704266/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 340 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861214/content/612941/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713979/content/505217/download","filename":"ponuka_fly_travel.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026089/content/808987/download","filename":"Elektronicka poziadavka na predkladanie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026089/content/808988/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Súťažné podklady Elektronická požiadavka 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861144/content/612672/download","filename":"elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861144/content/612673/download","filename":"navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009266/content/884349/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949806/content/704075/download","filename":"ponuka Tripex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785595/content/620627/download","filename":"ponuka fly travel.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719361/content/541088/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787556/content/632850/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009263/content/884345/download","filename":"ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713981/content/505233/download","filename":"ponuka_faveo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785602/content/620650/download","filename":"ponuka tripex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825682/content/579045/download","filename":"ponuka tripex.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 906 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993576/content/776778/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993574/content/776774/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 24. Február 2017 24. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783349/content/603804/download","filename":"zapisnica z opatovneho otvarania sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783349/content/603805/download","filename":"elektronicka poziadavka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783349/content/603806/download","filename":"navrh na plnenie kriterii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 65/KP/2016 o zabezpečení leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách 4. Október 2016 4. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949821/content/704123/download","filename":"ponuka Faveo.pdf"}]
Zmluva Objednávka č. 1026 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031067/content/860850/download","filename":"objednavka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714005/content/505364/download","filename":"ponuka_tripex.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949836/content/704252/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993572/content/776753/download","filename":"ponuka faveo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861160/content/612716/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825684/content/579048/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026097/content/808990/download","filename":"ponuka faveo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvárania súťaže 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026124/content/809021/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×