CPV kód

60400000-2

Letecké dopravné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26 19 395 617 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 2 282 973 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 727 486 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 19 623 353 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 17 9 235 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 300 000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 336 238 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 10 1 547 036 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 41 572 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 88 510 764 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 21 986 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 140 249 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 423 196 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 74 10 061 458 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 000 000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 4 444 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12 240 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 145 520 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 18 3 756 492 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 6 452 512 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 127 42 105 037 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 1 198 657 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 67 156 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 156 58 470 315 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 28 214 EUR
IUVENTA 51 148 187 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 1 451 745 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 62 3 353 603 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 48 000 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 1 032 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 11 314 800 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 825 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 230 562 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 123 80 429 EUR
Slovenská národná akreditačná služba 4 720 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 10 5 521 025 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 258 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 10 1 512 446 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 3 39 569 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 240 000 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 29 80 053 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 678 EUR
Slovenský olympijský výbor 10 1 709 999 EUR
Hudobné centrum 37 27 694 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 800 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 19 980 EUR
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 1 1 560 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 13 2 031 614 EUR
Slovenská asociácia univerzitného športu 3 555 000 EUR
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 1 500 000 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 17 357 400 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 4 35 636 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 106 52 862 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 65 46 580 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 674 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 222 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 3 961 EUR
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 3 46 340 EUR
TNtech, s. r. o. 1 1 114 EUR
Slovenský zväz ľadového hokeja 1 800 000 EUR
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 1 105 572 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 120 28 834 733 EUR
Redi Tour s.r.o. 66 8 511 150 EUR
FLY TRAVEL, s.r.o. 63 14 587 218 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 127 24 144 799 EUR
LEaKO a.s. 1 230 562 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 56 14 982 979 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 109 29 261 799 EUR
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 17 4 122 929 EUR
TUCAN, cestovná kancelária, s.r.o. 1 180 000 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 33 766 028 EUR
Faveo, s. r. o. 1 206 000 EUR
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 3 445 333 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 66 12 480 266 EUR
Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. 20 2 050 004 EUR
AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. 26 71 825 EUR
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 29 1 297 354 EUR
FEELING, spol. s r.o. 3 39 569 EUR
ETN Slovakia spol. s r.o. 5 3 235 986 EUR
WINGS, s.r.o. 13 667 673 EUR
REDI TOUR, s.r.o. 7 112 809 EUR
SATUR TRAVEL a.s. 34 8 908 064 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 69 5 530 565 EUR
MAGIC Travel, s.r.o. 1 1 560 000 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 1 45 168 EUR
FAVEO, s.r.o. 1 56 420 EUR
MILLENIUM TRAVEL, s.r.o. 1 41 657 EUR
Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. 1 1 104 EUR
Tripex s.r.o. 17 190 808 EUR
Letisko Košice - Airport Košice a.s. 1 500 000 EUR
ASIANA, spol, s r.o. 43 11 870 176 EUR
MAGIC Travel, s.r.o. 13 2 181 494 EUR
Marisell, s.r.o. 10 5 443 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 18 13 454 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 5 4 871 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 339 392 429 EUR
SIMPLY travel s.r.o 1 270 EUR
VIA FRANCE, s.r.o. 10 4 050 EUR
MILLENIUM TRAVEL, s.r.o. 1 2 762 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Letenky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 000 19000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu leteniek Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 000 200000.0 EUR 2016 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 150 000 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská národná akreditačná služba 180 000 180000.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Národný bezpečnostný úrad 129 000 129000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 206 000 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a súvisiacich služieb. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 205 000 205000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 133 900 133900.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 39 999 39999.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 40 000 40000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby cestovných kancelárií, medzinárodné letenky, cestovné lístky a súvisiace služby Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 133999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 000 206000.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Slovenská agentúra pre cestovný ruch 60 000 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb Slovenská agentúra pre cestovný ruch 180 000 180000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 25 000 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 483 10483.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 898 106898.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek pre potreby zamestnancov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 211 598 211598.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 261 815 261815.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LUČNICA Umelecký súbor Lúčnica 21 660 21660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 235 373 235373.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 405 10405.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 186 984 186984.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970 305 970305.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 483 4483.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum I. kvartál 2015 Hudobné centrum 2 355 2355.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 582 4582.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 187 475 187475.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 393 145393.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 065 102065.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 644 7644.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 188 813 188813.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 429 21429.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 432 5432.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 65 000 65000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 419 450 419450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 1 260 1260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 966 21966.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 54 573 54573.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 794 116794.0 EUR 2015 Služby Áno 5
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254 953 254953.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 241 244 241244.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 776 776.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 578 23578.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 000 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 164 822 164822.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Stráňany - projekt vápnenia v rámci ozdravných opatrení Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 271 250 271250.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 830 000 830000.0 EUR 2014 Služby Nie 8
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 436 85436.0 EUR 2014 Služby Áno 3
abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55 000 do 65 000 55000 EUR 2014 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 652 315 1652315.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 241 069 241069.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 483 483.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 727 503 727503.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 132 240 132240.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 084 7084.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 18 628 18628.0 EUR 2012 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 503 11503.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 503 11503.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55 000 do 65 000 55000 EUR 2014 Služby Áno 4
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 039 13039.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375 592 375592.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27 349 27349.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 892 4892.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63 839 63839.0 EUR 2015 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 633 49633.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum III. kvartál 2015 Hudobné centrum 3 543 3543.0 EUR 2015 Služby Áno 9
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 306 13306.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 139 283 139283.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 650 000 650000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie výprav SZKNDV Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 1 560 000 1560000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 109 996 109996.0 EUR 2015 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 900 38900.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum II. kvartál 2015 Hudobné centrum 1 706 1706.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 750 42750.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 196 482 196482.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 961 32961.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LUČNICA Umelecký súbor Lúčnica 176 176.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 161 87161.0 EUR 2015 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 180 28180.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 932 36932.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 180 648 180648.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 006 16006.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 379 071 379071.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 402 103 402103.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 928 87928.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 192 23192.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 469 41469.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 364 6364.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 518 187 518187.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 439 8439.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 9 031 9031.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 361 7361.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Letecké dopravné služby. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 210 000 210000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA Umelecký súbor Lúčnica 17 733 17733.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 921 38921.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 952 41952.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 40 475 40475.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 351 144351.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 151 333 151333.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 283 36283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 464 7464.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 188 103188.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 712 4712.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 32 036 32036.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38 277 38277.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104 373 104373.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360 000 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb Slovenská asociácia univerzitného športu 185 000 185000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 087 39087.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 2 410 2410.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 501 371 501371.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 068 4068.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 779 42779.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 071 23071.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 932 9932.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 944 24944.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 055 187055.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 107 748 107748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 213 979 1213979.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckého spojenia Košice - Kolín Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 500 000 500000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 51 181 51181.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 949 27949.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 375 42375.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 420 79420.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 712 4712.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 962 116962.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 161 33161.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 40 719 40719.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 204 204.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 545 4545.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120 509 120509.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 316 73316.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 332 119 332119.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 36 056 36056.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 46 070 46070.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 741 98741.0 EUR 2017 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 758 5758.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 183 290 183290.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 61 951 61951.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 079 23079.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 776 53776.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 445 4445.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 403 827 403827.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 55 235 55235.0 EUR 2017 Služby Áno 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 71 609 71609.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 128 182 128182.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 884 26884.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 344 834 344834.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 504 107504.0 EUR 2017 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 636 20636.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 38 252 38252.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 594 523 5594523.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 007 5007.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 182 067 182067.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 586 43586.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 41 819 41819.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105 462 105462.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 166 79166.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 603 899 1603899.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 350 49350.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 870 60870.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191 554 191554.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179 630 179630.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 000 900000.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Letenky - Viedeň – Semarang Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Kodaň - Viedeň Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Kodaň - Viedeň 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 300 300.19 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Bergen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka New York Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Dubaj (SAE), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Viedeň – New Orleans Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Malta a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Perth a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 800 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Londýn a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava - Birmingham Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Rím (FCO) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510 510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť- Rím -Cagliari a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 637 637.14 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka a zabezpečenie prepravy IUVENTA 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava – Trapani Birgi Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubai a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň – Reykjavik–Keflavik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Schwechat – Brusel, Belgicko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 577 577.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Brusel a späť s ubytovaním Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 052 1052.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Bratislava alebo Viedeň – Palermo – Viedeň alebo Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 626 625.61 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky (spiatočné) Viedeň - Bazilej– 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Helsinki a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 587 587.29 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 2300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň/Bratislava – Londýn Heathrow (LHR) a späť Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť - Moskva- Jekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 749 748.94 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň– Kolín nad Rýnom a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Barcelona a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Hamburg a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Kodaň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 070 1070.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Osaka (Japonsko), Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2x spiatočná letenka – Viedeň - Catania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň (Rakúsko) - Peking (Čína) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 705 705.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Zadar a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Brusel Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 27 000 27000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
letenka (spiatočná) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Hlavné mesto SR Bratislava 26 040 26040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Bratislava – Milano (Bergamo) a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2x spiatočná letenka Viedeň – Dublin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Barcelona Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na projektovú mobilitu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Bern a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň – Zurich – Viedeň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Oslo, Amsterdam – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Schwechat – Atény, Grécko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 210 210.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 642 641.78 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : 1. Budapešť - Berlín - Helsinky, 2. Moskva - Praha - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 448 447.78 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka – Viedeň - Thessaloniki Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040 1040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň- Toronto-Vancouver a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 411 2410.97 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice – Barcelona, letenka Barcelona - Praha Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Turín a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 235 235.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 470 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Minsk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Moskva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Londýn Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň – Tbilisi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640 640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490 490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Osaka 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640 1640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Moskva - Voronež Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 319 318.79 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Malaga – 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Brusel a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Londýn, Gatwick a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2 700 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Praha - St. Petersburg Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Londýn/Luton a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Bratislava - Rím Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Leipzig Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Porto; Porto - Praha Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 250 1250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom do zahraničia Technická univerzita v Košiciach 1 840 1840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Moskva – Simferopol Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Londýn (LHR) Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 26 400 26400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 960 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň Národný ústav reumatických chorôb 160 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 504 504.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 680 1680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 804 804.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 560 1560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Stuttgart - Viedeň alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 130 130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 1 260 1260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 900 3900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Ekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 322 322.27 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 304 2304.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Rhodos Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 329 329.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň- Moskva Domodedovo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 463 463.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Barcelona Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 680 1680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 840 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 630 630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Varšava (WAW) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Varšava - Košice a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 695 695.35 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 860 860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 050 1050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 882 882.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7 600 7600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Paríž Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 20 702 20701.74 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 702 2701.74 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Skopje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 002 1002.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 5 400 5400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 230 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 220 3220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 4 600 4600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Vilnius Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ženeva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Wien - Stuttgart (Nemecko) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 080 3080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 850 3850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7 200 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7 700 7700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 354 354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Moskvy do Irkutska Ústav experimentálnej fyziky SAV 741 740.66 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Moskvy Ústav experimentálnej fyziky SAV 241 240.87 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Kosice-Benatky-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800 800.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 701 700.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490 490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 391 391.25 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Pôdohospodárska platobná agentúra 22 800 22800.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 2 160 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Belehrad Ústav experimentálnej fyziky SAV 938 938.24 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 16 000 16000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky Košice - Praha - Pisa a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 392 391.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 479.81 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Lisabon Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice-Ženeva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 562 562.37 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : 1. Košice -Hamburg 2. Mníchov - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 494 493.87 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 540 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Bratislava – Madrid, Madrid - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice- Varšava - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 709 708.98 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubrovník a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 332 332.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 225 225.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Baton Rouge (USA) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 560 1560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - New Orleans - Budapešť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 767 1767.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice-Varšava Ústav experimentálnej fyziky SAV 178 178.18 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 430 429.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 401 400.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 430 429.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 001 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800 800.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 452 1451.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Salt Lake City v Utahu Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 726.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Moskva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Praha - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 362 362.07 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Paríž a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Skopje a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 062 1062.04 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 374 373.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Hungary) – Siem Riep (Kambodža) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 398 398.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Tirana a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Tokio/Narita, Japonsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 726.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 708 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552 552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 396 396.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 22 793 22792.96 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 596 1596.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Gdaňsk Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385 385.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 25.-27.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Paríž a späť a zabezpečenie autobusových cestovných lístkov z Viedne do Bratislavy pri prílete. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 600 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 311 2310.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Istanbul a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 274 1274.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Brusel (Brussels Nation Arpt) - Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) a späť v termíne 14.-18.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trasu Viedeň - Amsterdam a späť v termíne 09.-11.11.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 12.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Podgorica a späť v termíne 13. - 17.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 650.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 206 205.68 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552 552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 236 236.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Mnichov (MUC) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 001 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 001 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 65 000 65000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 648 648.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Viedeň- Frankfurt- Orlando (USA) – Frankfurt- Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 368 1368.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Tel Aviv (IL) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 304 304.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 726.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AT) - Lisabon (PT) - Viedeň (AT) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 30 183 30182.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 52 000 52000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Frankfurt - Bilbao a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 516 1516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Lisabon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 524 524.12 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 686 686.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Moskva-Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 28 578 28578.01 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 185 185.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
1.Letenka Košice – San Diego(California-USA), (max. 2 prestupy). 2.Letenka San Diego(California-USA) – Providence (Rhode Island-USA) (max. 1 prestup). 3.Letenka Providence (Rhode Island-USA) – Košice (max. 2 prestupy) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň – Thessaloniky – Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 050 1050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky pre projektový tím, 20 člennú skupinu, sprievod a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 22 425 22425.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dve spiatočné letenky z Košíc alebo z Budapešti do Mníchova Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 066 1066.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Košice-Petrohrad (LED) cez Prahu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 69 365 69365.23 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Stuttgart - Viedeň alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 588 588.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 480 1480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 845 845.24 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň a späť Národný ústav reumatických chorôb 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Bilbao Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 399.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) – Stockhom (Švédsko), Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Minsk a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 635 634.77 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Funchal (Portugalsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Bilbao Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 720 1720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Paríž (Francúzko) pre dve osoby, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520 520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 890.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Barcelona Ústav experimentálnej fyziky SAV 240 240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky:Košice-Frankfurt nad Mohánom a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 370 370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 660 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - St Petersburg, Rusko a späť Moskva - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 810 810.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 302 67301.64 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Phu Quoc Ústav experimentálnej fyziky SAV 984 984.48 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Krakov (POL) - Edinburg (GRB) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 682 1682.06 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 470 470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 420 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne alebo Budapešti do Soulu v Južnej Kórei Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 116 1115.94 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Sevilla Ústav experimentálnej fyziky SAV 920 919.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 60 000 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc (KSC) alebo z Budapešti (BUD) do Chicaga (ORD) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 380 1380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 325 2325.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 1 950 1950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Faro (Portugalsko) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 376 376.03 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Milano Ústav experimentálnej fyziky SAV 266 266.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Kosice-Pariz-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 385 385.0 EUR 2017 Služby Nie 1
letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Chisinau/Moldavsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 345 345.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice-Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Budapest- Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 642 138641.57 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Astana - Budapešť Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 310 310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) - Valencia ( Španielsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 830 830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Madrid(ES) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 263 263.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Helsinky a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542 542.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť-Sevilla Ústav experimentálnej fyziky SAV 583 582.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 990 1990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 693 693.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211 211.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 380 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 21 229 21229.07 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106 287 106287.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) - Palma de Mallorca (Španielsko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 229 229.19 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky spiatočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Moskva (Rusko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 515 514.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Manchester - Viedeň TNtech, s. r. o. 1 285 1285.41 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 9 950 9950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 899 898.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 238 238.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 700 2700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790 790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 880 880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Bologne (BLQ) Ústav experimentálnej fyziky SAV 220 220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (SVK) – Praha (CZE) – Amsterdam (NLD) – Osaka (JPN) – Amsterdam (NLD) – Praha (CZE) – Košice (SVK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 550 2550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Dnepropetrovsk Ukraina a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 373 373.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Tokio a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 451 1451.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 670 670.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 850 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 29 634 29633.68 EUR 2017 Služby Áno 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 6 650 6650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 710 8710.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 3 200 3200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 410 410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť- Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542 542.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 560 560.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice – Viedeň – Frankfurt – Orlando / Orlando – Frankfurt – Viedeň – Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lyon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Paríž (Francúzsko), spiatočný transfer Košice-Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Istanbul - Dalaman (Turecko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) - Barcelona (Spain) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 116 1116.44 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AUT) - Taipei (Taiwan) Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 767 2767.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka jednosmerná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135 135.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 593 593.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 899 898.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Pariza (BVA) Ústav experimentálnej fyziky SAV 204 204.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice -Varšava - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 470 470.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Ataturk Arpt Istanbul, Turecko - Taiwan Taoyuan Intl Arpt Taipei, Taiwan a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 390 390.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň a späť Národný ústav reumatických chorôb 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 676.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Jeju Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 152 1151.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Lyon (Lyon Saint Exupery Arpt ) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 422 421.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty I/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 70 906 70905.67 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Praha - Brusel a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 357 357.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 800 2800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 269 1269.48 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Hong Kong, Guangzhou - Viedeň SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 700 2700.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka: Budapest (BUD) – Amsterdam (AMS) – Foz de Iguacu (IGU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 150 1150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (KSC) – Varšava (WAW) – Tokyo (NRT) – Sapporo (CTS) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 350 1350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Bratislava - Rím a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 150 150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Rím Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 880 880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Moskva a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 870 870.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Košice - Benátky Ústav experimentálnej fyziky SAV 280 279.82 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 990 2990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 451 451.22 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340 340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 050 1050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Belehrad a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 460 460.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť (veľtrh Eurosatory) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 260 1260.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Technická univerzita v Košiciach 1 300 1300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 575 575.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 400 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Paríž Ústav experimentálnej fyziky SAV 388 388.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 370.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Lanzhou Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Teherán/IKA IUVENTA 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Neapolu (NAP) Ústav experimentálnej fyziky SAV 325 325.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Columbus(Ohio) - Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Frankfurt am Main IUVENTA 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Riga (Lotyšsko) IUVENTA 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Atény Ústav experimentálnej fyziky SAV 263 262.73 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Tokio/HND IUVENTA 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 570 570.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Helsinky a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 500 7500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 628 1628.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň(VIE)-Atény(ATH) IUVENTA 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Gabarone (Botswana)/GBE IUVENTA 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 975 975.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty II/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 88 314 88313.6 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Košice - Vilnius (Litva VNO Arpt.) Ústav experimentálnej fyziky SAV 528 527.91 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Moskva (Rusko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 058 1057.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Madrid /MAD IUVENTA 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Viedeň/VIE- Kluž-Napoca/CLJ IUVENTA 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Frankfurt a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 720 720.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 127 1127.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 415 415.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 127 1127.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Tallin IUVENTA 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 185 185.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Québec/YQB pre slovenskú delegáciu na IGEO 2018 Québec, Kanada IUVENTA 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Riga a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 855 855.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Perm a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 6 970 6970.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Košice - Šanghaj PVG Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 015 3015.38 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630 630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 750 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Košice - Tokyo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 067 1066.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Jekaterinburg a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 920 1920.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Peking/PEK IUVENTA 15 000 15000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky Viedeň/VIE-Hannover/HAJ a Berlín/SXF,TXL,THF-Viedeň/VIE alt. Bratislava/BTS pre 13 účastníkov štipendijného jazykového pobytu IUVENTA 5 000 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 440 440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 447 446.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) - Taipej (TPE) Taiwan Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 514 2513.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Košice - Šanghaj, Pudong International Arpt a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 155 1155.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 608 608.03 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Dubaj a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 900 900.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89 758 89758.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 253 15253.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 100 15100.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Spiatočná letenka Košice – Varšava Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271 372 271372.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 803 6803.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91 078 91078.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Mníchov a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 620 4620.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Moskva - podujatie MORJ 2018 IUVENTA 2 700 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (KSC) – Viedeň (VIE) – Brusel (BRU) – Viedeň (VIE) – Košice (KSC) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 2 000 000 2000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Štrasburg IUVENTA 480 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Brusel a Brusel-Budapešť IUVENTA 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel IUVENTA 650 650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Technická univerzita v Košiciach 1 900 1900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 570 570.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Dubaj a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 3 150 3150.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 316 673 316673.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 923 20923.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 26 300 26300.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 75 929 75929.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty III/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 85 192 85191.51 EUR 2019 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel IUVENTA 800 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Dubaj a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 600 600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Paríž, Štrasburg-Viedeň IUVENTA 3 220 3220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Tallinn IUVENTA 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Berlín IUVENTA 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Vilnius IUVENTA 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Londýn (Heathrow) - Viedeň IUVENTA 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť IUVENTA 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130 130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488 436 488436.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja 800 000 800000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230 230.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 301 301.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť IUVENTA 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130 130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel IUVENTA 2 800 2800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-New York IUVENTA 3 400 3400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858 858.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470 470.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 226 116 226116.0 EUR 2018 Služby Nie 5
letenka spiatočná Varna Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Moskva a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 600 5600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 499 10499.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400 2400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 86 313 86313.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 730 730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do konca augusta 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 436 59435.74 EUR 2019 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Bratislavský samosprávny kraj 7 000 7000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 971 41971.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 251 199 251199.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 92 390 92390.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 509 20509.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteniek pre organizáciu SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 160 169 160169.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203 797 3203797.0 EUR 2019 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 592 31592.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 263 20263.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 587 92587.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 836 38836.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 123 721 123721.0 EUR 2016 Služby Áno 4
Spiatočná letenka Viedeň-Rhodes Airport ,,Diagoras" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 370.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080 1080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Stockholm a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 600 600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 265 265.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 31.12.2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 78 056 78055.5 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 30.04.2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 82 541 82540.5 EUR 2020 Služby Áno 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 780.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 674 7674.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 447 51447.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 619 33619.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 944 145944.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25 500 25500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 263 31263.0 EUR 2016 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 258 2258.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 649 2649.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 607 6607.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 443 1443.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 381 381.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 88 759 88759.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 042 2042.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 869 10869.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 4
Letecká preprava pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 880 000 880000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 880 000 880000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 557 46557.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 965 3965.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 96 620 96620.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 390 704 390704.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 251 34251.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 363 30363.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 147 373 147373.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173 882 173882.0 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 106 536 106536.0 EUR 2016 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 330 192 330192.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 84 391 84391.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 192 38192.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 430 000 1430000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 443 1443.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 094 2094.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67 670 67670.0 EUR 2018 Služby Nie 4
EYOF 2022_ Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 105 572 105572.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 840 000 1840000.0 EUR 2021 Služby Áno 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 603 899 1603899.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 162 931 162931.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 743 8743.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 430 000 1430000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 570 997 1570997.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 603 899 1603899.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 570 997 1570997.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 430 000 1430000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 751 418 5751417.84 EUR 5. Január 2022 3. Február 2022 Nie 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-02-03 09:00:00 UTC
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a súvisiacich služieb. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 210 000 210000.0 EUR 24. November 2015 11. Január 2016 Nie 2015-11-24 00:00:00 UTC 2016-01-11 08:30:00 UTC
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 000 400000.0 EUR 15. December 2015 26. Január 2016 Nie 2015-12-15 00:00:00 UTC 2016-01-26 09:00:00 UTC
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 000 400000.0 EUR 8. Október 2015 20. November 2015 Nie 2015-10-08 00:00:00 UTC 2015-11-20 09:00:00 UTC
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiach s prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 000 206000.0 EUR 23. Október 2014 12. November 2014 Áno 2014-10-23 00:00:00 UTC 2014-11-12 09:00:00 UTC
KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOJENÝCH SO ZABEZPEČOVANÍM LETECKEJ PREPRAVY A S TÝM SÚVISIACICH SLUŽIEB PRE BIOMEDICÍNSKE CENTRUM SAV Biomedicínske centrum SAV 109 306 109305.84 EUR 3. Máj 2016 18. Máj 2016 Nie 2016-05-03 00:00:00 UTC 2016-05-18 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×