Obstarávanie

Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - statické zabezpečenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nitra
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
645 212,00
Konečná suma(Bez DPH):
645 212,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214210-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je statické zaistenie a zabezpečenie stavby, na ktorej bolo zistené možné riziko jej ďalšej deštrukcie a náhleho kolapsu s možnosťou ohrozenia zdravia, života a majetku.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
20. Máj 2016
Vestník:
96/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
19. Máj 2016
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
650 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
PP INVEST, s.r.o.
IČO:
36547522

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Dňa 16.5. a 17.5.2016 došlo k deštrukcii statických prvkov na nosných strešných a obvodových častiach stavby II. stupňa ZŠ, pričom následne došlo k zlyhaniu a uvoľneniu časti konštrukcie stavby a jej pádu. K uvedenému zlyhaniu došlo v časti nosného pilieru, kde v okolí hlavice pilieru a uloženia stropu v naviazaní na obvodový múr došlo k prasknutiu a následnému zmršteniu obvodovej konštrukcie. Uvedené spôsobilo uvoľnenie časti stropnej a obvodovej konštrukcie, z časti následne jej pádu. Okamžite bol privolaný statik a na základe jeho vyjadrenie bolo identifikované riziko ďalšej deštrukcie a náhleho kolapsu celej stavby. Statik na základe vykonanej obhliadky na mieste dňa 16.5. a 17.5.2016 navrhol opatrenia na okamžité statické zaistenie a zabezpečenie stavby. Uvedený stav je možno klasifikovať ako haváriu, ktorá spôsobila odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, a teda mimoriadnu udalosť, následkom ktorej by mohlo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu zdravia, života a majetku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PP INVEST, s.r.o. 1 645 212,00 Neuvedené EUR 19. Máj 2016 44161

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva na uskutočnenie práce 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670558/content/398854/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na rokovanie 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670754/content/401433/download","filename":"výzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670751/content/401421/download","filename":"zápisnica.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×