Dodávateľ

PP INVEST, s.r.o.

Vráble
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522

Adresa: Štúrova 1284/106, Vráble

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3140

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Máj 2020

Záznam platný do: 25. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 499 418,00 EUR 1 1
2016 645 212,00 EUR 1 1
2017 1 280 000,00 EUR 2 2
2019 1 753 093,00 EUR 3 3
2020 249 507,00 EUR 1 1
2021 148 999,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 499 418,00 EUR 1 1
2016 645 212,00 EUR 1 1
2017 1 280 000,00 EUR 2 2
2019 1 753 093,00 EUR 3 3
2020 249 507,00 EUR 1 1
2021 148 999,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 997 030,00 997030.00 EUR
Mesto Vráble 1 845 000,00 845000.00 EUR
Mesto Nitra 2 1 080 212,00 1080212.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 148 999,00 148999.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 509 999,00 509999.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 249 507,00 249507.00 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 3 499 418,00 3499418.00 EUR
INVEST SERVIS, s.r.o. 1 246 064,00 246064.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - statické zabezpečenie Mesto Nitra 645 212,00 645212.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce v rozsahu pozemné stavby - budovy Nitrianska investičná, s.r.o. 4 990 000,00 4990000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MsÚ vo Vrábľoch Mesto Vráble 845 000,00 845000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu. Mesto Nitra 546 987,67 546987.67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
IS-1_Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestoroch INVEST SERVIS s.r.o. INVEST SERVIS, s.r.o. 246 064,00 246064.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 200 572,00 1200572.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Nitra a ostatné stavebné práce podľa projektovej dokumentácie Slovenský pozemkový fond 509 999,00 509999.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 252 805,00 252805.0 EUR 2020 Práce Áno 1
„Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 148 999,00 148999.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421377834384


ppinvest@ppinvest.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Šlosár
Adresa:
Bizetova 462/16 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mácsay
Adresa:
Okružná 1675/18 Vráble 95201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Šlosár
Adresa:
Bizetova 462/16 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mácsay
Adresa:
Okružná 1675/18 Vráble 95201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Gabriela Košudová
Adresa:
Svätoplukovo nám. 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - statické zabezpečenie 650 000,00 EUR Práce 19. Máj 2016 Mesto Nitra PP INVEST, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×