Obstarávanie

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí SAŽP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 650,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 484,16
Zaplatené:
45.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79952000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je technicko - organizačné zabezpečenie podujatí SAŽP v rozsahu uvedenom v Sútažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 3 44 981,00 20% EUR 15. Jún 2015 44178

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informacia v zmysle § 41 - Ostatne 3. Apríl 2015 3. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116472/content/55242/download","filename":"§ 41 Ostatne_TOZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ-Kriteria 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116478/content/55171/download","filename":"§ 41 Kriteria_TOZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEGA Education, s.r.o. 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116490/content/55496/download","filename":"Ponuka MEGA Education.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116487/content/55377/download","filename":"PONUKA - Mertel RG Slovenská republika.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116436/content/55143/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_TOZ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116475/content/55310/download","filename":"vysvetlenie SP_TOZ.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116448/content/55386/download","filename":"subdodávatelia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116481/content/55244/download","filename":"Informacia v zmysle § 44_TOZ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116433/content/56037/download","filename":"Zapisnica - otvaranie ponuk - Ostatné -TOZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116433/content/56038/download","filename":"Zapisnica - otvaranie ponuk - Kriteria - TOZ.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Zmluva Zmluva 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116442/content/55238/download","filename":"Ponuka MEGA Education.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116442/content/55239/download","filename":"Príloha č. 1 zmluvy - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116442/content/55240/download","filename":"Príloha č. 2 zmluvy - text.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116430/content/55901/download","filename":"Suťažnepodkaldy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 2 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116457/content/55627/download","filename":"SR-Rakúsko - faktúra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 5 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116469/content/55167/download","filename":"faktúra-INSPIRE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116445/content/55305/download","filename":"Správa o zákazke_TOZ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 3 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116454/content/55532/download","filename":"Životné prostredie miest - faktúra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 7 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116466/content/55151/download","filename":"ŠIŠKA - faktúra.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116484/content/55309/download","filename":"Zapisnica - otvaranie ponuk - Ostatné -TOZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Jún 2015 18. Jún 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 4 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116460/content/55110/download","filename":"Enviro-i-Forum-faktura.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SERP/2015/85 - časť 1 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116451/content/55501/download","filename":"SR - Poľsko - faktura.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×