Obstarávanie

Revitalizácia detského ihriska na Bachovej ulici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
62 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
56 590,00
Zaplatené:
90.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236210-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zákazka rieši návrh, dodanie a montáž verejného detského ihriska vrátane bezpečnostných povrchov, vytvorenie exteriérového fitnes ihriska a opravu multifunkčného ihriska s mantinelmi, odstránenie a likvidáciu pôvodných hracích prvkov. Súčasťou zákazky je aj oprava, dodanie a montáž mobiliáru (koše, lavičky) a terénne úpravy. Detské ihrisko sa nachádza na pozemku parc. č 1234/178 a 1234/120 k.ú. Ružinov. Detské ihrisko je pre účely rekonštrukcie rozdelené na zóny A, B, C, D, E, F, G, H a A2 . Uchádzač je povinný predložiť: -informácie o dodávanom tovare vizualizácie a technické špecifikácie jednotlivých prvkov, -vizualizáciu návrhu detského ihriska, -situačný nákres na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500, ktorá bude slúžiť ako podklad pre stavebnú ohlášku. -rozpočet diela pre jeho navrhované riešenie revitalizácie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 3 56 590,00 0% EUR 25. Júl 2014 44636

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462042/content/380464/download","filename":"správa § 21 ods 2 DI Bachova.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462021/content/380234/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk DI Bachova.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462024/content/380241/download","filename":"zápisnica z vyhodnocovania splnenia podmienok účasti DI Bachova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov mmcité2 s.r.o 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462033/content/380415/download","filename":"DI Bachova ul. BA Ružinov - súťažná ponuka mmcité2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FUN TIME s.r.o 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462030/content/380376/download","filename":"Ponuka FUN TIME s.r.o., 1 cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462030/content/380377/download","filename":"Ponuka FUN TIME s.r.o., 2. cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462030/content/380378/download","filename":"Ponuka FUN TIME s.r.o., 3 cast.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 []
Zápisnica Zápisnica 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462039/content/380425/download","filename":"zápisnica z vyhodnocovania ponúk DI Bachova.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462015/content/380228/download","filename":"Sutazne podklady DI Bachova.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462036/content/380417/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk DI Bachova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Intersystem EU s.r.o 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/462027/content/380290/download","filename":"Intersystem EU s.r.o., Revitalizácia detského ihriska na Bachovej ulici.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×