Obstarávanie

Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 590 525,00
Konečná suma(Bez DPH):
912 500,00
Zaplatené:
57.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233140-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Časť A. Protipožiarna cesta lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia Navrhovaná skladba: -koberec asfaltový z kameniva drobného, ťaženého, jemnozrnný hr.4 cm -koberec živičný otvorený z kameniva drveného, obaľovaného asfaltom hr. 6 cm -štrkodrvina hr. 20 cm Druh komunikácie:Lesná cesta Trieda a kategória cesty:1L 4,0/30 Dĺžka cesty:7 417 m Povrch cesty:bitúmenový kryt Časť B. Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud Navrhovaná skladba: Asfaltový betónAC 11 50/70II STN EN 13 108-1 50 mm Spojovací postrek 2xPSSTN 73 61 29 Penetračný makadam PMSTN 73 61 27 70 mm Vyrovnanie podkladu zo štrkodrvy ŠDSTN 73 61 2650-100 mm Úprava pláne so zhutnením Druh komunikácie:Lesná cesta Trieda a kategória cesty:1L 4,0/30 Dĺžka cesty:5 824 m Povrch cesty:asfaltový betón Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 11 523 000,00 0% EUR 11. Máj 2015 44935
Lesné a vodné stavby s.r.o. 11 389 500,00 0% EUR 11. Máj 2015 44936

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov SILNICE MORAVA s.r.o 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254750/content/308811/download","filename":"SILNICE MORAVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AF-CAR, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254732/content/308798/download","filename":"AF-CAR_Landgrud.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254732/content/308799/download","filename":"AF-CAR_PAVLIŠOV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254771/content/308826/download","filename":"2015_0001nz_h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254771/content/308827/download","filename":"2015_0001nzo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254792/content/115286/download","filename":"2015_0001zpuvs.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254741/content/114506/download","filename":"ISK_Pavlišov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Via-kom s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254765/content/308820/download","filename":"Via-kom_ Landgrup.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254765/content/308821/download","filename":"TetraStav_Pavlišov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254798/content/308848/download","filename":"2015_0001zvpeax - pred použitím elektronickej aukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254798/content/308849/download","filename":"2015_0001zvpeax - po uskutočnení elektronickej aukcie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254789/content/115264/download","filename":"2015_0001liuupeax_h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254789/content/115265/download","filename":"2015_0001lipupeax_h.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115111/download","filename":"2015_0001spuszjeu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115112/download","filename":"Návrh ZoD - Príloha č.1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115113/download","filename":"Návrh ZoD - Príloha č.1b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115114/download","filename":"Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115115/download","filename":"Priečne rezy 0,100 -1,200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115116/download","filename":"Priečne rezy 1,300 - 2,400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115117/download","filename":"Priečne rezy 0,100 -1,200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115118/download","filename":"Priečne rezy 1,300 - 2,400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115119/download","filename":"Priečne rezy 2,500 - 3,600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115120/download","filename":"Priečne rezy 3,700 - 4,800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115121/download","filename":"Priečne rezy 4,900 - 5,800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115122/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115123/download","filename":"Sprievodná a technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115124/download","filename":"Vzorové rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115125/download","filename":"Vzorový priepust.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115126/download","filename":"Zadanie s výkazom výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115127/download","filename":"Obálka rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115128/download","filename":"Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115129/download","filename":"Priečne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115130/download","filename":"Rúrové priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115131/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115132/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115133/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115134/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115135/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115136/download","filename":"Výpočet kubatúr zeminy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115137/download","filename":"Vzorový priečny rez A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115138/download","filename":"Vzorový priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254729/content/115139/download","filename":"Zadanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lesné a vodné stavby s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254744/content/114535/download","filename":"LaVS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254753/content/114543/download","filename":"STRABAG_Landgrud.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254753/content/114544/download","filename":"STRABAG_Pavlisov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie č.1 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254762/content/308818/download","filename":"Odpoveď č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie č. 4 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254786/content/115145/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie č. 4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie č.2 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254780/content/114571/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254795/content/115291/download","filename":"2015_0001otvxep.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254774/content/114846/download","filename":"Podpísaná zmluva tTetraStav_1 -.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie č.3 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254783/content/114816/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254735/content/114521/download","filename":"EUROVIA_Landgrud.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254735/content/114522/download","filename":"EUROVIA_Pavlišov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254756/content/114662/download","filename":"Swietelsky_Pavlišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254756/content/114663/download","filename":"Swietelsy_Landgrud.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254738/content/114698/download","filename":"Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SILNICE CZ s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254747/content/114582/download","filename":"SILNICE CZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254768/content/114650/download","filename":"CESTY NITRA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254777/content/308832/download","filename":"Podpísana zmluva LaVS - Langrund_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav, s. r. o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254759/content/114836/download","filename":"TetraStav_Landgund.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/254759/content/114837/download","filename":"TetraStav_Pavlišov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×