Obstarávanie

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE SPRACOVANIE MLIEKA – RODINNÁ FARMA MYSLINA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jaroslav Sivý - SIBA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
600 269,00
Konečná suma(Bez DPH):
600 269,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia objektu pre spracovanie mlieka na rodinnej farme Myslina spolu s obstaraním technológie do spracovateľskej prevádzky mlieka na výrobu mliečnych produktov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUL Slovakia s. r. o. 4 600 269,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2016 46480

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679262/content/457270/download","filename":"Obálky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679262/content/457271/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677581/content/797365/download","filename":"Zápisnica z postúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677581/content/797366/download","filename":"Zápisnica o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677581/content/797367/download","filename":"Výsledky elektronickej aukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677581/content/797368/download","filename":"Výsledok celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - KUL Slovakia s. r. o. 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679268/content/457293/download","filename":"Obálky - KUL Slovakia s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679268/content/457294/download","filename":"Kritériá - KUL Slovakia s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714306/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714307/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714308/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714309/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714310/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714311/download","filename":"B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 5 SP - Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714312/download","filename":"Príloha č.1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714313/download","filename":"Príloha č.4. Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714314/download","filename":"1NP BUR.PR530x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714315/download","filename":"1NP NOVY570x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714316/download","filename":"pohlady bur. prace570x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714317/download","filename":"POHLADY NOVE610x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714318/download","filename":"REZ BUR.PR.420x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714319/download","filename":"REZY NOVY420x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714320/download","filename":"SITUACIA530x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714321/download","filename":"STRECHA BUR.PR570x297..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714322/download","filename":"STRECHA NOVY STAV580x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714323/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714324/download","filename":"ZAKLADY510x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642322/content/714325/download","filename":"Príloha 3_Výkaz výmer.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 1/6/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677235/content/797131/download","filename":"SCAN - Zmluva o dielo - PODPÍSANÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677459/content/797287/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Intermedia group, s.r.o. 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679290/content/457452/download","filename":"Obálky - Intermedia Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679290/content/457453/download","filename":"Kritériá - Intermedia Group.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664528/content/533011/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656242/content/463917/download","filename":"Otváranie Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677575/content/797345/download","filename":"Zápisnica z postúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk - časť Ostatné 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642345/content/715124/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679277/content/457409/download","filename":"Obálky - OMOSS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677571/content/797338/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677571/content/797339/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok-časť Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×