Obstarávanie

Obnova budovy, súpisné č.:47 obce Osádka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Osádka
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 233,00
Konečná suma(Bez DPH):
135 233,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212300-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Obnova budovy KD v obci Osádka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 4 135 233,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2016 46589

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680956/content/466151/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE3610Osádka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. ponuka 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680929/content/466062/download","filename":"SATES vym.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav ponuka 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680938/content/466129/download","filename":"1-b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680938/content/466130/download","filename":"2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav ponuka 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680931/content/466075/download","filename":"1a.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397784/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397785/download","filename":"Príloha č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397786/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397787/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397788/download","filename":"2-16 - DK Osádka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397789/download","filename":"1.1 Situačné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397790/download","filename":"1.2 Pôdorys 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397791/download","filename":"1.3 Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397792/download","filename":"1.4 Pôdorys krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397793/download","filename":"1.5 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397794/download","filename":"1.5 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397795/download","filename":"1.6 Rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397796/download","filename":"1.7 Čelný a zadný pohľad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397797/download","filename":"1.8 Bočné pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397798/download","filename":"1.9 Zoznam dverí 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397799/download","filename":"1.10 Zoznam okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397800/download","filename":"1.11 Zoznam okien 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397801/download","filename":"B.1 Pôdorys 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397802/download","filename":"B.2 Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397803/download","filename":"B.3 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397804/download","filename":"energetická bilancia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397805/download","filename":"B.4 Čelný a zadný pohľad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397806/download","filename":"B.5 Bočné pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397807/download","filename":"Protokol skladobnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397808/download","filename":"SS - SO.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397809/download","filename":"tepelnotechnický posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397810/download","filename":"TS - SO.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622949/content/397811/download","filename":"TS - búracie práce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TLM INVESTMENT ponuka 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680947/content/466139/download","filename":"TLM INVESTMENT s.r.o. - CP Osádka KD-vym.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898469/content/694686/download","filename":"Zmluva_dodatok.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680954/content/466147/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - OSádka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS ponuka 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680923/content/466045/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680923/content/466046/download","filename":"Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680923/content/466047/download","filename":"Súpis dokladov a doklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680949/content/466142/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Osádka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632768/content/535838/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -_profi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk podľa § 41 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629479/content/484706/download","filename":"41-otváranie Osádka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×