Obstarávanie

Stavebné úpravy lôžkového oddelenia a JIS na Gynekologicko – pôrodníckom odd. v XIX. pav. UNLP, Rastislavova 43, Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
432 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
427 004,00
Zaplatené:
98.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215140-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

2.1Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, v XIX. pavilóne, na V.NP v pravom krídle. Jestvujúce priestory sa využívajú ako lôžkové oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti, Gynekologickopôrodníckeho oddelenia. Stavebnými úpravami sa zmena účelu nezmení, len sa vybudujú nadštandardné izby dvojlôžkové a zlepšia sa priestory pre JIS, s filtrom, pozorovateľňou sestier a vlastnými sociálnymi zariadeniami. Účelom je modernizácia priestorov s novo navrhovanými inžinierskymi sieťami. Budova XIX. pavilónu je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Jestvujúce vstupy do budovy ostanú nezmenené.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 1 427 004,00 0% EUR 31. Október 2014 46947

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86793/content/853980/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86787/content/853975/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86787/content/853976/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-4-otvaranie-Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86784/content/853974/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-ponuka-Metrostav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Október 2014 9. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86772/content/853938/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-SP-spolu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86790/content/853977/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-3-vyhodnotenie-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86790/content/853978/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-5-vyhodnotenie-Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86790/content/853979/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-8-vyhodnotenie-zaver.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2014 9. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86775/content/853940/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-44-info o vysledku.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86778/content/853968/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-profil-odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86781/content/853971/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-2-PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/86781/content/853972/download","filename":"UNLP-2014-03-PZv-St Upravy-GYN-zapisnica-7-PU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. November 2014 28. November 2014 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×