Obstarávanie

Kanalizačná sieť Diaková


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Diaková
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
194 734,00
Konečná suma(Bez DPH):
116 666,66
Zaplatené:
59.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232440-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka kanalizačnej siete v obci Diaková.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 5 140 000,00 20% EUR 27. August 2014 48172

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov VODAKO s.r.o 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470372/content/375385/download","filename":"ponuka VODAKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470369/content/375382/download","filename":"ponuka LSS s.r.o.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470375/content/171296/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470360/content/375367/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470396/content/375399/download","filename":"zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470354/content/375345/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470378/content/171367/download","filename":"Správa o procese verejného obstarávania.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470357/content/375349/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Envis Žilina, s.r.o. 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470366/content/375379/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. August 2014 7. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470393/content/171482/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s. r. o. 7. September 2014 7. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470363/content/375376/download","filename":"DIAKOVA_PONUKA_SCHOTT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/470351/content/375339/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×