Obstarávanie

Pranie, oprava a dezinfekcia prádla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 833,33
Zaplatené:
27.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prania, opravy a dezinfekcie prádla pre jednotlivé Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská po celom Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Martin, Poprad, Prešov, Žilina). Verejné obstarávanie je rozdelené na 8 samostatných častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z častí verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. I. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske pracovisko a Patologickoanatomické pracovisko Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava, Patologickoanatomické pracovisko Bratislava, Sasinkova 4, 851 07 Bratislava; II. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Nitra; III. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Banská Bystrica; IV. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Martin; V. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Žilina; VI. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Poprad; VII. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Prešov; VIII. časť: pranie, oprava a dezinfekcia prádla pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mýval s.r.o. 1 10 000,00 20% EUR 3. Júl 2014 48644
ELASTIK - M, s.r.o. 1 7 500,00 20% EUR 3. Júl 2014 48645
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7 500,00 20% EUR 21. Júl 2014 48646

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561629/content/201924/download","filename":"FNsP ZA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELASTIK - M, s.r.o. 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561626/content/201761/download","filename":"ELASTIK - M s. r. o..PDF"}]
Ponuky uchádzačov Mýval s.r.o. 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561623/content/201677/download","filename":"Kriteria A3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561632/content/201513/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť kritériá - pranie prádla.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561599/content/201501/download","filename":"Súťažné podklady - pranie pradla - FINAL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561635/content/201583/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia - pranie prádla.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561620/content/201597/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - pranie prádla.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561611/content/201878/download","filename":"zmluva - FNsP ZA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Jún 2014 16. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561617/content/201529/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk - Pranie, oprava a dezinfekcia prádla.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561608/content/201696/download","filename":"zmluva s prílohami - ELASTIK - M, s. r. o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561602/content/201574/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZoVO - pranie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia súťažných podkladov č. 1 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561614/content/201936/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1 - pranie prádla.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2014 24. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/561605/content/201629/download","filename":"Zmluva s prílohami - Mýval s. r. o..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×