Obstarávanie

Osobné motorové vozidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Krajská prokuratúra Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
27 333,33
Zaplatené:
99.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Osobné motorové vozidlo v kategórii M1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov časti B Opis predmetu zákazky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
A R A V E R a. s. 2 32 800,00 20% EUR 30. Jún 2014 48872

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273690/content/852942/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Júl 2014 7. Júl 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273687/content/852939/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273705/content/852947/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273699/content/852945/download","filename":"Záznam z otvárania obálok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273702/content/852946/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273717/content/852961/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273696/content/852944/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Araver Nitra, Voskswagen Partner 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273714/content/852950/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o. 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273711/content/852949/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273693/content/122432/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/273708/content/852948/download","filename":"Informácia o výsledku -prijatie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×