CPV kód

34110000-1

Osobné automobily

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 8 210 487 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 6 172 542 EUR
Mesto Štúrovo 2 41 072 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 100 032 EUR
Mesto Revúca 1 24 158 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 817 449 EUR
Mesto Malacky 2 54 042 EUR
Mesto Prešov 1 29 250 EUR
Mesto Poprad 3 122 107 EUR
Mesto Bardejov 2 59 988 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 120 226 288 EUR
Mesto Žilina 8 199 068 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 7 153 929 EUR
Obec Čáry 1 12 083 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 19 801 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 35 833 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 198 832 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 17 000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 8 688 575 EUR
Mesto Skalica 1 16 242 EUR
Mesto Trnava 2 64 179 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 8 333 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 27 667 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 31 192 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 615 681 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 434 267 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 217 143 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 19 983 EUR
Mesto Rožňava 2 44 333 EUR
Mesto Vráble 2 41 910 EUR
Domov seniorov Lamač 1 7 241 EUR
Mesto Martin 2 62 040 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 17 874 EUR
Mesto Topoľčany 4 115 000 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 24 998 EUR
Mesto Nitra 6 146 218 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 5 296 706 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 252 879 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 2 29 879 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 138 917 EUR
Slovak Business Agency 2 344 075 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 80 500 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 67 500 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 38 582 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 18 520 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 741 252 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 13 330 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20 833 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 12 500 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 7 744 865 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 299 966 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 19 199 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 136 000 EUR
Mesto Prievidza 1 12 908 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 2 891 484 EUR
Obec České Brezovo 1 10 416 EUR
Mesto Rajec 1 24 958 EUR
Obec Pečeňady 1 0 EUR
Košický samosprávny kraj 2 139 667 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 17 142 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 24 521 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 42 852 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 80 173 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 52 000 EUR
Generálna prokuratúra SR 7 121 259 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 10 333 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 128 585 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 98 840 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 1 16 775 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 767 854 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 22 500 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 42 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 10 833 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 13 333 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 100 493 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 23 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 11 249 EUR
Mesto Komárno 1 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 10 600 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 62 287 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 11 378 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 46 049 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 496 441 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 75 478 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 97 984 EUR
Okresný súd Nitra 1 16 150 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 9 875 EUR
Obec Zákopčie 1 14 164 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 42 279 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 67 140 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 11 325 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 585 446 EUR
Obec Lisková 1 15 450 EUR
Mesto Turzovka 1 9 992 EUR
Slovenská národná knižnica 1 43 333 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 16 12 544 858 EUR
Mesto Svidník 1 31 080 EUR
Mesto Krompachy 1 9 408 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 25 666 EUR
Mesto Košice 4 99 517 EUR
Mesto Brezno 3 75 367 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 19 833 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 0 EUR
Obec Brezovica 1 12 500 EUR
Obec Spišská Teplica 1 19 430 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 60 625 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 341 212 EUR
Mesto Fiľakovo 1 33 117 EUR
Mesto Sabinov 3 29 833 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 41 859 EUR
Mesto Senica 2 9 058 EUR
Obec Nižná 1 29 332 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 586 487 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 34 375 EUR
Mesto Bytča 1 24 883 EUR
Obec Zohor 1 8 625 EUR
Obec Solčany 1 10 992 EUR
Mesto Nové Zámky 2 20 158 EUR
Mesto Šaľa 1 26 250 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 561 552 EUR
Obec Málinec 2 22 150 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 335 517 EUR
Slovenské národné múzeum 6 174 461 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 37 088 EUR
Mesto Senec 2 41 713 EUR
Mesto Trebišov 1 33 166 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 426 638 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 32 340 EUR
Obec Horovce 1 8 573 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 21 1 716 641 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 47 583 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 119 516 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 79 750 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 43 825 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 10 833 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 52 797 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 23 742 EUR
BIOPEL, a. s. 2 85 340 EUR
Mesto Michalovce 1 46 933 EUR
Mesto Tornaľa 1 0 EUR
Obec Malatiná 1 19 192 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 10 499 EUR
Obec Závod 1 6 649 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 132 650 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 31 658 EUR
Obec Domaňovce 1 8 833 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 57 500 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 35 000 EUR
Mesto Kežmarok 3 34 156 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 701 167 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 104 220 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 218 988 EUR
Obec Habovka 1 20 833 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 42 500 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 17 083 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 46 3 533 796 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 18 590 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 369 715 EUR
Obec Smolinské 1 10 833 EUR
Mesto Trenčín 6 66 823 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 35 458 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 0 EUR
Mesto Zvolen 6 75 305 EUR
Mesto Dolný Kubín 4 57 912 EUR
Mesto Hnúšťa 2 42 650 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 9 225 669 EUR
Obec Štrba 1 14 083 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 13 699 EUR
Mesto Púchov 3 36 433 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 35 582 EUR
Obec Dolná Tižina 2 24 058 EUR
Mesto Banská Bystrica 15 220 371 EUR
Obec Očová 1 16 250 EUR
Krajský súd v Žiline 1 24 417 EUR
Obec Marcelová 1 11 583 EUR
SPP CNG s.r.o. 3 48 211 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 99 117 EUR
Obec Heľpa 1 19 492 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 363 449 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10 287 323 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 30 900 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 17 249 EUR
Mesto Stará Turá 1 26 667 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 6 275 558 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 83 058 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 85 196 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 2 65 731 EUR
Detský domov 2 30 322 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 8 192 961 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 0 EUR
Mesto Podolínec 1 21 174 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 11 900 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 18 435 EUR
Obec Spišské Bystré 1 16 618 EUR
Obec Jarovnice 1 10 417 EUR
Zoologická záhrada 1 29 992 EUR
Horská záchranná služba 1 72 397 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 168 615 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 20 039 EUR
Obec Raková 1 18 249 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 14 885 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 12 749 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 225 165 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 16 665 EUR
Obec Batizovce 1 26 181 EUR
Krajský súd v Trnave 1 24 991 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 27 500 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 55 900 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 21 350 EUR
Obec Zubrohlava 1 29 166 EUR
Správa účelových zariadení 1 93 597 EUR
Okresný súd Piešťany 1 16 275 EUR
Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky 3 185 175 EUR
Krajská prokuratúra 2 28 470 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 9 828 844 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 20 167 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0 EUR
Okresný súd Skalica 1 16 458 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 41 192 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 21 417 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 32 800 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 4 86 069 EUR
Justičná akadémia SR 1 27 421 EUR
Obec Makov 1 13 749 EUR
Obec Kátlovce 1 14 270 EUR
Krajský súd v Nitre 1 28 860 EUR
Krajská prokuratúra 1 27 463 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 22 333 EUR
Národný onkologický ústav 1 10 729 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 36 708 EUR
Mesto Lučenec 1 9 708 EUR
Obec Chocholná-Velčice 1 10 200 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 20 500 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 17 815 EUR
Obec Špačince 2 38 175 EUR
Obec Lozorno 2 20 958 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 10 650 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 15 333 EUR
Obec Spišský Hrušov 1 12 946 EUR
Obec Tvrdošovce 1 27 814 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 150 647 EUR
Okresný súd Zvolen 1 16 667 EUR
Okresný súd Poprad 1 16 665 EUR
Mesto Vrútky 1 11 667 EUR
Obec Radava 1 10 490 EUR
Obec Chanava 1 12 116 EUR
Závodisko, š.p. 1 11 048 EUR
Mestská časť Košice - Sever 1 12 500 EUR
Obec Šarovce 1 15 833 EUR
Krajská prokuratúra 1 27 500 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 2 20 500 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 16 666 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 1 26 666 EUR
Obec Drienica 1 19 817 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 44 800 EUR
Obec Veľké Orvište 1 10 733 EUR
Mesto Nemšová 1 9 998 EUR
Obec Ivanovce 1 10 983 EUR
Mesto Hriňová 1 12 042 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 68 333 EUR
Obec Lomná 1 17 492 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 9 388 EUR
Obec Suchá nad Parnou 1 10 542 EUR
Spojená škola 1 10 833 EUR
Obec Veľké Úľany 1 38 648 EUR
MH Manažment, a.s. 1 19 400 EUR
Obec Rakovice 1 12 708 EUR
Obec Smilno 1 11 491 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 8 333 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 69 950 EUR
Okresný súd Malacky 1 15 583 EUR
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 1 30 667 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 0 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 8 833 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 14 300 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 29 000 EUR
Fond na podporu umenia 1 18 750 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 21 465 EUR
NOVOVITAL 1 27 499 EUR
Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s. 1 23 408 EUR
Obec Rudňany 1 12 208 EUR
Obec Bzovík 1 12 500 EUR
Mesto Dudince 1 23 292 EUR
Obec Veselé 1 11 250 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 16 667 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 7 915 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 12 475 EUR
Mesto Šahy 1 10 690 EUR
Obec Vrbov 1 8 333 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 68 213 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 41 666 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 12 300 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 23 329 EUR
Obec Važec 1 20 000 EUR
Mesto Gelnica 1 25 250 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 84 989 EUR
Ipeľský Euroregión 1 0 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 10 442 EUR
Hlavný banský úrad 4 188 583 EUR
Národné osvetové centrum 1 19 250 EUR
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 1 13 480 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 1 7 833 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 18 000 EUR
Obec Sirk 1 16 583 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 45 157 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 11 458 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 42 160 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 9 692 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 11 333 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 19 917 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 10 000 EUR
Krajský súd v Prešove 1 25 000 EUR
Social. Trans, n.o. 2 57 797 EUR
Detský domov Lastovička 1 10 250 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 12 000 EUR
Inšpektorát práce Nitra 3 59 049 EUR
Slovenský atletický zväz 1 17 492 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10 333 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 15 824 EUR
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 1 12 500 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 11 625 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 12 618 EUR
Divadlo Aréna 1 6 500 EUR
Galantské osvetové stredisko 1 16 658 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 1 14 858 EUR
Spojená škola internátna 1 20 617 EUR
Stredná odborná škola technická 1 10 150 EUR
Okresný súd Prievidza 1 16 500 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 28 458 EUR
Úrad komisára pre deti 1 22 292 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 22 157 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 33 363 EUR
Ústav pamäti národa 3 61 583 EUR
Detský domov Michalovce 2 30 466 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 20 000 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 0 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 14 958 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 12 000 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 1 9 283 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 1 9 196 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 8 830 EUR
Úrad vládneho auditu 1 72 280 EUR
Domov sociálnych služieb 1 10 288 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 19 992 EUR
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra 1 11 383 EUR
Obec Radoľa 1 8 333 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 1 11 750 EUR
Inšpektorát práce, Trnava 1 11 990 EUR
Novohradská knižnica 1 9 585 EUR
Mestská časť Košice-Džungľa 1 10 767 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 16 625 EUR
DOMKO-Domov sociálnych služieb 1 14 150 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 13 917 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 8 333 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 37 500 EUR
Centrum voľného času 1 7 500 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 2 22 408 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 11 300 EUR
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 1 0 EUR
Detský domov v Skalici 2 21 831 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 11 408 EUR
Štátny komorný orchester Žilina 2 48 317 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 1 9 708 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 16 666 EUR
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 1 10 000 EUR
Obec Horná Štubňa 1 20 450 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 15 833 EUR
Obec Sklené 1 9 972 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 1 16 663 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 54 645 EUR
Obec Boťany 1 14 833 EUR
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. 1 24 055 EUR
DSS Plavecké Podhradie 1 10 085 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 1 10 333 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 17 483 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 36 425 EUR
Detský domov 1 10 500 EUR
Detský domov Mlynky-Biele Vody 2 30 317 EUR
Detský domov Liptovský Hrádok 1 12 500 EUR
Detský domov Kolíňany 2 20 400 EUR
Detský domov Bratislava 2 30 282 EUR
Detské mestečko 2 33 316 EUR
Obec Ochodnica 1 14 200 EUR
Centrum právnej pomoci 1 54 808 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 1 22 695 EUR
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 1 10 662 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 5 152 992 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 1 27 650 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 1 11 500 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 1 12 975 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 1 11 000 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 1 8 917 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 1 11 250 EUR
Záhorská knižnica 1 15 613 EUR
Stredná odborná škola, Rakovice 25 1 0 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1 16 655 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 21 094 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 8 108 771 EUR
Detský domov Žitavce 1 16 667 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 13 333 EUR
Obec Drienovec 1 22 492 EUR
Slovenský zväz bobistov 1 27 333 EUR
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 1 0 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 11 665 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 1 11 979 EUR
Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o. 1 0 EUR
Detský domov 1 16 250 EUR
Detský domov 1 16 658 EUR
Detský domov Levice 1 16 408 EUR
Detský domov 1 16 583 EUR
Detský domov Sečovce 1 18 645 EUR
Detský domov Dobšiná 1 18 750 EUR
Detský domov 2 21 975 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 1 11 667 EUR
Detský domov Slovenské Nové Mesto 1 16 667 EUR
Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany 1 15 917 EUR
Detský domov Remetské Hámre 1 11 249 EUR
Okresný súd Ružomberok 1 20 000 EUR
Okresný súd Dolný Kubín 1 20 125 EUR
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 1 25 332 EUR
PAHOROK, n.o. 1 0 EUR
Stredisko služieb škole 1 9 124 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 11 990 EUR
Detský domov 1 17 666 EUR
Slnečný lúč, n.o. 2 62 400 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 1 9 599 EUR
Komunita - Ľudovítov n.o. 1 13 333 EUR
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou 2 25 367 EUR
Stredná športová škola 1 33 916 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 3 327 151 EUR
Centrum sociálnych služieb "Johanka" n.o. 1 29 958 EUR
Centrum pre deti a rodiny Istebné 1 9 167 EUR
Detský domov 2 35 650 EUR
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova 1 17 999 EUR
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. 1 15 089 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HELORO s.r.o. 4 52 655 EUR
WAGON TRADING, spol. s r.o. 2 44 824 EUR
IMPA Žilina s.r.o. 7 227 001 EUR
GALIMEX s.r.o. 6 197 519 EUR
AT a.s. 2 91 615 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 41 2 370 343 EUR
KESLER spol. s.r.o. 10 173 379 EUR
Ing. Radoslav Popovič R A D E S 3 99 567 EUR
Tempus - Car s.r.o. 18 549 466 EUR
FRANCE-TECH, spol. s r.o. 3 60 499 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 2 67 662 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 47 2 553 222 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 29 1 002 023 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 7 380 238 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 17 522 830 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 14 207 833 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 21 11 853 070 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 6 288 508 EUR
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 20 432 569 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 7 205 264 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 13 29 667 319 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 1 14 999 EUR
VÚB leasing, a.s. 1 46 933 EUR
TT-CAR, s.r.o. 15 333 903 EUR
AUTOM-AM, s.r.o. 1 28 301 EUR
AUTOGRAND, akciová spoločnosť 1 17 492 EUR
DOVE, s.r.o. 4 90 992 EUR
Autoprofit, s.r.o. 16 704 141 EUR
AUTO-VALAS s.r.o. 3 72 756 EUR
AC Bratislava, spol. s r.o. 3 181 825 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 48 6 500 360 EUR
Auto Adex, s. r. o. 6 90 363 EUR
PO CAR, s.r.o. 6 330 914 EUR
A R A V E R a. s. 13 248 632 EUR
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 2 47 319 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 5 120 333 EUR
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. 5 101 362 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 11 267 490 EUR
BOAT a.s. 12 429 213 EUR
Autoservis Jakub, spol. s r.o. 1 28 860 EUR
AUTONOVO, a.s. 1 57 500 EUR
SolarEnergia Invest, s. r. o. 2 85 340 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 1 39 833 EUR
SWAM servis s.r.o. 1 19 229 EUR
CHIROSAN, s.r.o. 2 130 479 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 1 8 833 EUR
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. 3 79 483 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 2 315 951 EUR
AUTO MARKET, a.s. 10 96 756 EUR
ČSOB Leasing, a.s. 11 8 503 895 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 11 000 EUR
MIKONA s.r.o. 1 11 667 EUR
A.M.PLUS, s.r.o. 2 62 040 EUR
Harmónia, s.r.o. 3 55 666 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 1 295 516 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 1 128 233 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 16 39 190 959 EUR
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 13 31 469 981 EUR
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 19 17 123 298 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 29 12 514 471 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 13 1 708 947 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 7 217 867 EUR
Group M, a.s. 2 120 750 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 15 422 705 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 6 123 401 EUR
Auto Palace Bratislava s. r. o. 1 290 886 EUR
LXT, s.r.o. 1 191 198 EUR
H & M autoopravy - predaj s.r.o. 1 424 483 EUR
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 1 104 160 EUR
TORNO s.r.o., 1 11 491 EUR
UNICARBACK, s.r.o. 1 12 500 EUR
SU - Laugo cars s.r.o. 1 23 408 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 11 257 658 EUR
MOTOSHOP Žubor, s.r.o. 1 131 175 EUR
LION CAR, s.r.o. 4 38 225 EUR
Auto Lamač spol. s r.o. 13 854 634 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 416 EUR
EUROMOTOR, spol. s r.o. 19 332 825 EUR
AUTO - RÁCZ s.r.o. 1 23 500 EUR
PK Auto Spol. s r.o. 5 93 947 EUR
Auto Ideal s.r.o. 16 181 422 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 1 10 000 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 18 372 248 EUR
AUTOSTOP RV, s.r.o 4 65 650 EUR
WINKLER, s.r.o. 6 121 258 EUR
AutoMarket TRENČÍN s.r.o. 5 70 232 EUR
AUTOŠTÝL, a.s. 11 136 526 EUR
Todos Italia s. r. o. 2 26 163 EUR
RM JET, spol. s r.o. 2 30 313 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 2 41 649 EUR
EUROCAMP s.r.o. 4 52 460 EUR
Autocentrum CYDA s.r.o. 2 39 610 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 12 282 969 EUR
SECO AUTOTRANS s.r.o. 1 41 058 EUR
ALTERIA MOTOR, s. r. o. 1 19 992 EUR
UNICAR, s.r.o. 17 279 577 EUR
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 3 84 762 EUR
Viliam Turan TURANCAR 1 99 917 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 1 11 058 EUR
CAMEA car, a.s. 6 87 868 EUR
Painthouse, s. r. o. 1 14 858 EUR
C - CAR, s.r.o. 1 8 333 EUR
AVION spol. s r.o. 1 29 390 EUR
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 5 55 628 EUR
LIMA car, s.r.o. 2 22 375 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 4 32 899 EUR
Todos Ružomberok s.r.o. 1 20 000 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 2 11 667 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 2 40 333 EUR
Motor-Car Trnava, s.r.o. 6 282 082 EUR
POINT a.s. Žilina 4 87 590 EUR
AUTO SLOVÁK s.r.o. 4 61 999 EUR
3H AUTO s.r.o. 2 33 258 EUR
DS - CAR, s.r.o. 2 60 625 EUR
AUTOMAPE - spol. s r. o. 1 10 417 EUR
VLM Auto, s.r.o. 1 23 742 EUR
PPC TEAM plus s.r.o. 9 290 649 EUR
AUTORIS, s.r.o. 3 32 932 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 3 60 792 EUR
Malacky Auto, s. r. o. 3 67 499 EUR
KIA Bratislava s.r.o. 4 349 583 EUR
OPTIMAL SK, s.r.o. 2 35 149 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 3 129 667 EUR
PORTAS, spol. s r.o. 6 84 182 EUR
MOTOR-CAR Martin, s.r.o. 1 43 333 EUR
AUTONA, s.r.o. 1 9 972 EUR
3H MOBIL s.r.o. 5 78 812 EUR
REEM, s.r.o. 1 0 EUR
Auto FRIM spol. s r.o. 1 11 249 EUR
ELA CAR s.r.o. 1 10 733 EUR
QALT s.r.o. 2 36 342 EUR
EUROTIP, s.r.o. 3 67 263 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 18 590 EUR
M a H Nitra spol. s r.o. 1 11 242 EUR
AUTO CAR - BB, s.r.o. 3 214 246 EUR
P Automobil Import s.r.o. 1 24 992 EUR
ANRAcar s.r.o. 3 79 500 EUR
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 4 77 957 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 7 188 837 EUR
PNEU DT s.r.o. 1 6 650 EUR
J.M.MARTIN , spol. s r.o. 1 11 665 EUR
ALD MOBIL, s.r.o. 3 86 059 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 18 645 EUR
AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. 1 9 708 EUR
MAGNUM Co., s.r.o. 2 28 665 EUR
M a H, spol. s r.o. 3 44 900 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 6 246 551 EUR
CHETRA SK, s.r.o. 1 7 345 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 1 15 870 EUR
Auto-centrum, a.s. 2 55 291 EUR
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. 2 349 158 EUR
ALBEX PLUS, s.r.o. 2 144 475 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 5 143 513 EUR
STOMAPRIM s.r.o. 1 39 000 EUR
JDK IMPORT s.r.o. 4 117 330 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 3 103 850 EUR
ALZ, s.r.o. 1 25 421 EUR
AUTOLANC s.r.o. 1 35 970 EUR
AUTOSUN Ružomberok s. r. o. 1 15 824 EUR
TT-CAR Senica, s.r.o. 1 16 242 EUR
BAYERN CENTER HC, s.r.o. 1 25 000 EUR
AUTOMAX PLUS s.r.o. 1 20 200 EUR
AUTOPROFIT, s.r.o. 2 50 154 EUR
AUTOTIP spol. s r.o. 1 21 094 EUR
A - AUTO, s.r.o. 1 17 666 EUR
AUTOKLUB, a. s. 2 126 842 EUR
RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o. 1 22 695 EUR
JDK IMPORT MOBILE s.r.o. 1 36 425 EUR
AUTO ROTOS s.r.o. 1 36 667 EUR
BEGAM, spol. s r.o. 1 14 179 EUR
MB Panónska, s.r.o. 1 118 458 EUR
TT - CAR Nitra, s.r.o. 1 11 383 EUR
Todos s.r.o. 1 278 820 EUR
ACK Auto, s.r.o. 1 103 479 EUR
PETRO CARS, s.r.o. 2 63 066 EUR
B2B Auto s.r.o. 2 148 558 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových osobných automobilov na finančný lízing Mesto Štúrovo 38 560 38560.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy Generálna prokuratúra SR 24 000 24000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla – dodávka MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 19 000 19000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 81 250 81250.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 68 212 68212.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily. Katolícka univerzita v Ružomberku 67 445 67445.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy Mesto Vráble 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné automobily Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 29 000 29000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Nemocnica Poprad a. s. od 10 000 do 30 000 10000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka osobných a úžitkových motorových vozidiel pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 140 000 140000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo pre ŽSK Žilinský samosprávny kraj 58 300 58300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 132 24132.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálne technické - motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25 825 25825.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa 3 ks osobných motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 30 000 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla na lízing Mesto Liptovský Mikuláš 36 300 36300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajská prokuratúra Nitra 27 500 27500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajský súd v Nitre 25 000 25000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobný automobil vyššej strednej triedy s pohonom 4x4 - sedan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 000 60000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily. Mesto Nová Dubnica 49 500 49500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Svidník - osobné motorové vozidlo Mesto Svidník 25 000 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 155 000 155000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina. Mesto Žilina 25 000 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné vozidlá pre organizačné zložky/závody SC ŽSK - nové 5ks Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 62 500 62500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Mesto Martin 50 000 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 40 000 40000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby SZRB a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32 900 32900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobne automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 500 125500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Vráble 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo prostredníctvom finančného lízingu. Mesto Michalovce 39 200 39200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného vozidla na finančný lízing Obec Veľké Úľany 32 532 32532.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 450 000 9450000.0 EUR 2014 Tovary Nie 6
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 748 44748.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Bratislavský samosprávny kraj 318 001 318001.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 178 992 178992.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 503 415 503415.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 104 883 104883.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 434 200 434200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily triedy "SUV" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 500 000 17500000.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 453 36453.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 271 839 271839.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup osobného motorového vozidla Hyundai i30 combi Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 24 150 24150.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Slovenské národné múzeum 95 678 95678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 417 554 417554.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 407 804 407804.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 73 236 73236.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 152 650 152650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minibusy Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 191 198 191198.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vozidlá pick-up Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 424 483 424483.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka osobných automobilov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 52 170 52170.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 359 959 359959.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla VW Golf Variant 1,6 TDI Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 16 740 16740.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné automobily Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80 500 80500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s. 23 408 23408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 450 045 9450045.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 6
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 500 714 500714.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné automobily triedy "SUV" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 53 760 53760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265 736 265736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 153 166 153166.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 787 24787.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 284 871 284871.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 518 30518.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
služobné motorové vozidlo Mesto Banská Bystrica 27 561 27561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Nemocnice s poliklinikami n.o. 23 500 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa NOVÉHO osobného motorového vozidla DACIA SANDERO Obec Závod 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového osobného vozidla Citroën Grand C4 Picasso, 1,6 e-HDi 115 (alebo ekvivalent) Obec Sirk 21 590 21590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Lozorno 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil do 3,5 tony - Combi Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Ford Focus kombi 1.6 Duratec Ti-VCTvo výbave balíka Trend X Mesto Brezno 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SPP CNG s.r.o. 17 220 17220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Logan MCV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo combi SPP CNG s.r.o. 17 828 17827.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil - prevedenie Combi Obec Spišský Hrušov 15 900 15900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 11 632 11631.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Renault Talisman 130dCi PREMIERE EDITION Mesto Bánovce nad Bebravou 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla Hyundai Genesis alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobné motorové vozidlo nové – motor 1,6 SCe 75 kW/102 k S&S Arctica 7 miest Centrum sociálnych služieb Fantázia 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla. Krajský súd v Prešove 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
služobný automobil Obec Domaňovce 11 540 11540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mazda 6, Sedan Krajský súd v Trnave 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo CNG combi SPP CNG s.r.o. 13 167 13167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 44 055 44054.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné Nové osobné motorové vozidlo- limuzína VW Passat Highline 2.0 TDI SCR 4MOT 6G BMT, farba-čierna deep perleťová, s priamym vstrekovaním Krajská prokuratúra 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi Business 2,0TDI 135 kW 6st.AP 4x4 Obec Kalná nad Hronom 29 425 29425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 osobné motorové vozidlá 4 x 4 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 37 596 37596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ford C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - limuzína VW Passat Highline 2.0 TDI SCR 4MOT 6G BMT, farba - čierna deep perleťová, s priamym vstrekovaním Krajská prokuratúra 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2,0 TSI 162 kW, výbava Ambition, palivo benzín - na leasing Mesto Senec 39 512 39511.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 22 907 22907.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Ekonomická univerzita v Bratislave 23 363 23363.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné dodávky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 000 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Pečovská Nová Ves 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - crossover/SUV 4x4 Slovenská agentúra životného prostredia 96 000 96000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Style 1,4 TSI 110kW (150k) 6-stup. mechanická prevodovka Okresný súd Nitra 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil Trenčianske múzeum v Trenčíne 21 380 21380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka osobného automobilu Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 19 900 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peugeot Boxer Minibus Pack 330 L1H1 2,0BlueHDi 130k Obec Važec 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Obec Vrbov 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo úžitkové - furgon Slovenská agentúra životného prostredia 25 200 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Slovenská agentúra životného prostredia 35 292 35292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil - nový Stredná odborná škola technická 12 180 12180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 12 145 12145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Opel, Model ZAFIRA TOURER, verzia ZAFIRA TOURER 5-dv Cosmo B 1.4 NET (103 kW/140 hp) MT6, farba GAR - čierna Carbon Okresný súd Prievidza 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - hatchback Slovenská agentúra životného prostredia 86 400 86400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Obec Kátlovce 17 177 17177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4x4, terénny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 400 29400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Obec Heľpa 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita v Košiciach 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - 5 miestne typ Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Obec Čáry 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suzuki Vitara 1,6 Comfort GL, 4 WD Mesto Vrútky 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Justičná akadémia SR 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil pre 7 pasažierov Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ŠkodaFabia Combi Style 1,2 TSI 110k/81 kW, palivo benzín - na leasing Mesto Senec 17 203 17202.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil combi - 2 ks Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo - combi Nitriansky samosprávny kraj 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31 409 31409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 19 040 19040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Mesto Nemšová 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 140 kw 6-stup. automat. DSG 4x4 alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Zohor 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Superb Style 2.0 TDI 110 kW 6-stup. automat. DSG alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 26 420 26420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobného automobilu Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 11 060 11060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 122 348 122347.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audi A8 Long alebo ekvivalent Mesto Žilina 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (2) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 000 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Peugeot PARTNER NEW TEPEE OUTDOOR alebo ekvivalent Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 15 250 15250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7-miestneho motorového vozidla Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 56 294 56294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 78 000 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla škoda Yeti alebo ekvivalent Mesto Nitra 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlá 4 x 4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 000 250000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 68 730 68730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec Málinec 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 55 000 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ososbný automobil Mestská časť Košice-Džungľa 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 10 350 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detská ozdravovňa Kremnické Bane 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Radava 12 600 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromobil Volkswagen e-Golf Mesto Dunajská Streda 37 401 37401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromobil Volkswagen e-Golf Mesto Dunajská Streda 35 349 35349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Horovce 10 290 10290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR Mesto Zvolen 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové na leasing Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové na leasing Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový aautomobil Opel Combo Tour Enjoy L1H1 standart 1,4 MT5 Mesto Dolný Kubín 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony s izotermickou úpravou Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový špeciálny osobný automobil Peugeot Expert New Combi alebo "ekvivalent" Obec Hrabovec nad Laborcom 28 500 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 12 083 12083.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné vozidlo Toyota Auris alebo ekvivalent Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné vozidlo Toyota Verso alebo ekvivalent Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 19 200 19200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Centrum voľného času 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov seniorov Lamač 8 700 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec České Brezovo 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - na leasing Obec Batizovce 31 417 31417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného osobného motorového vozidla Úrad komisára pre deti 28 000 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo na štvrtinové splátky Mesto Podolínec 25 410 25410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - Škoda SUPERB, farba - čierna Krajská prokuratúra v Prešove 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia VENGA 1,4 CVVT alebo ekvivalent Služby Mesta Piešťany 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27 459 27459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá HYUNDAI i30, 5-dverový Classic 1.4 MPi 74 kW/100 k M6 Slovenský pozemkový fond 81 000 81000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 32 542 32542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil CITROËN Berlingo VTi 120 XTR Mesto Zvolen 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia VENGA 1,4 CVVT Služby Mesta Piešťany 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrických dopravných prostriedkov a prístrešku pre elektrobiyckle BIOPEL, a. s. 45 280 45280.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 22 235 22234.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Touran vo výbave Comfortline Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 23 600 23600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent Obec Málinec 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Krajská prokuratúra 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné 9-miestne vozidlo kategórie M1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 100 24100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Škoda Rapid alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 14 115 14115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi Platinum alebo ekvivalent Štátny komorný orchester Žilina 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne sanitné vozidlá Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 69 199 69199.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Volkswagen Touran vo výbave Comfortline Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 23 900 23900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Škoda SuperB a Škoda Octavia 2.0TDI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250 221 250221.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo jazdené Obec Turňa nad Bodvou 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Kia Rio sedan 1.4 CVVT alebo ekvivalent Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný SUV automobil Seat Ateca Style 1,4 EcoTSI 6-G, 150 k/110 KW, 6-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Mesto Sabinov 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil KIA Ceed SW 1.4 CVVT alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 13 660 13660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Sociálna poisťovňa, ústredie 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Raková 21 900 21900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Dacia LODGY verzia LAM7 15 H 1,5 dCi alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 13 690 13690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD alebo ekvivalent (2) Rozhlas a televízia Slovenska 203 875 203875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidl0, kategória M1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi Platinum alebo ekvivalent Štátny komorný orchester Žilina 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Audi Q5 alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 51 600 51600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Hyundai i30 kombi YES Mesto Zvolen 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 13 570 13570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA Optima 1,7 CRDi A/T GOLD 141K Mesto Dudince 28 000 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo so špeciálnou výbavou pre potreby mestskej polície Mesto Poprad 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Slovenská národná knižnica 52 800 52800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil SUV Obec Sklené 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Mesto Šahy 12 840 12840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla v kategórii M1-dodávka Mesto Žilina 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo na prepravu osôb a tovaru Peugeot PARTNER NEW TEPEE OUTDOOR alebo ekvivalent DOMKO-Domov sociálnych služieb 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEAT Ibiza 5D Style Limited1,2 TSI 5-G, 90k/66KW, 5-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo "ekvivalent" Obec Rakovice 15 250 15250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné 9-miestne auto s elektro-hydraulickou plošinou DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. 28 869 28869.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný autmobil Dacia Lodgy alebo "ekvivalent" Obec Veľké Orvište 13 300 13300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Banská Bystrica 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 000 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Ústredná knižnica SAV 10 600 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil DSS Plavecké Podhradie 12 140 12140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb 12 600 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Agentúra na podporu výskumu a vývoja 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Veselé 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové osobné vozidlo Škoda Superb alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 37 900 37900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 12 600 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5-miestne - Škoda Fabia Active, 1,2 TSI alebo ekvivalent Mesto Kežmarok 10 998 10998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 964 12964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Habovka 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrických dopravných prostriedkov a prístrešku pre nabíjanie BIOPEL, a. s. 41 260 41260.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup osobného automobilu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Detský domov v Skalici 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Ekonomická univerzita v Bratislave 10 776 10776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 27 041 27041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi (81 KW) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 990 12990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Citroen C 4 Cactus Pure Tech 110 / alebo ekvivalent / Detský domov Mlynky-Biele Vody 13 890 13890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7- miestny Detský domov Liptovský Hrádok 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Krompachy 11 320 11320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Smolinské 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Opel Meriva alebo "ekvivalent" Detský domov Kolíňany 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 9-miestne na prepravu osôb Obec Spišská Teplica 23 340 23340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Fiat Scudo alebo "ekvivalent" Detský domov Bratislava 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octávia alebo ekvivalent Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový automobil Žilinský samosprávny kraj 30 354 30354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7 miestny Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 13 779 13779.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla Detský domov 13 800 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné automobily Škoda Rapid alebo ekvivalent Trnavský samosprávny kraj 49 379 49378.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného osobného motorového vozidla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 28 000 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchbak 1,6 CRDi (81 KW) FAMILY Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 510 129510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla v počte 3ks Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 54 000 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Obec Ochodnica 17 100 17100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 22 296 22296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,4 TSI 92 kW 6MP resp. Ekvivalent Obec Lisková 18 600 18600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Obec Smilno 13 800 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo- 5 miestne,osobný automobil,preprava osôb, preprava batožiny Obec Lozorno 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Hyundai Tucson 1,6 GDi Family y 2WD 6MT Mesto Dolný Kubín 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil SUV Mesto Kráľovský Chlmec 12 700 12700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 14 990 14990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Duster 1,6 SCe 84 kW 4x4 S&S Arctica Mesto Zvolen 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu DACIA DUSTER 4x4 Mesto Moldava nad Bodvou 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Púchov 15 800 15800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 750 9750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlá 4 x 4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre obecnú políciu DACIA DUSTER 4x4 Obec Rudňany 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Rapid Spaceback Ambition 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Mesto Sabinov 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renault Megane Grandcoupe Life SCe 115 alebo ekvivalent Mesto Veľký Šariš 12 780 12780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suzuki Vitara 1,6 Comfort, 4 WD, alebo ekvivalent Obec Makov 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Slovenské národné múzeum 11 850 11850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA CARENS PLATINUM alebo ekvivalent Obec Šarovce 19 634 19633.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker Van Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Púchov 14 800 14800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Vysoké Tatry 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Vranov nad Topľou 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu alebo ekvivalent Technické služby mesta Prešov a.s. 18 590 18590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Obec Dolná Tižina 14 440 14440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné osobné motorové vozidlo 4x4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný motorový automobil Nemocnica Poprad a. s. 35 060 35060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Seat Ateca Style 1.4. EcoTSI 6-G alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 27 660 27660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5-miestne Obec Spišské Bystré 19 941 19941.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Senica 10 900 10900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Radoľa 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Peugeot Traveller Active Long (L3) alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 7-miestne na prepravu osôb Slovenský zväz cyklistiky 41 700 41700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové osobné vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Špačince 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové Mesto Nové Zámky 12 490 12490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové vozidlo pre stredisko Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Dacia Dokker Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9 880 9880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo 4x4 Obec Očová 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5-miestne Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 992 19991.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Obec Dolná Tižina 14 440 14440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Vranov nad Topľou 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo – SUV Obec Brezovica 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil NOVÝ RENAULT GRAND SCENIC - alebo ekvivalent Galantské osvetové stredisko 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DACIA DUSTER (typSUV 4x4)Artica Mesto Hriňová 14 450 14450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Škoda Rapid Liftback Ambition Plus 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Obec Chanava 14 540 14540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Solčany 14 300 14300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Ivanovce 13 193 13192.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 96 000 96000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Partner Furgon Pack alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks osobných automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 560 67560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 30 480 30480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 16 700 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 osobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 161 976 161976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné vozidlo Hyundai i30 1,6CRDi 100KW , 7 - stupňová dvojspojková prevodovka alebo ekvivalent Stredná odborná škola stavebná 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Malacky 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Chocholná-Velčice 13 050 13050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 621 11621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo CITROEN Berlingo VTi 120 XTR, alebo adekvátny ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 19 900 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Ambition Plus 1,2 TSI 81 kW 6-stup. mech. prevodovka alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 13 200 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá do 3,5 t Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78 811 78811.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Piešťany 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Skalica 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 600 48600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 21 200 21200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo - Škoda SUPERB, farba - čierna Krajská prokuratúra 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Centrum právnej pomoci 74 350 74350.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Active TSI alebo ekvivalent Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback Ambition Plus TSI 81kW 6-stup. MP alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia cee´d 1,4 D - CVVT (73kW/100k), výbava Silver Mesto Lučenec 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia combi 1,4 TSI alebo ekvivalent Záhorská knižnica 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo do 3,5 tony s pohonom 4x4 Mesto Kežmarok 17 900 17900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi do 3,5 tony Mesto Kežmarok 12 100 12100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica Bratislava 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola, Rakovice 25 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup troch nových osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 52 800 52800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Novohradská knižnica 11 520 11520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie nového vozidla Fabia Combi Ambition alebo ekvivalent Obec Suchá nad Parnou 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
(2)Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD my 2017 100 kW, 136 k alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 121 000 121000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Krajský súd v Žiline 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai Nová i30 alebo ekvivalent Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu na leasing Mesto Gelnica 30 426 30426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil KIA Ceed SW 1.6 GDi alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 15 333 15333.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition TSI 66kW 5-stup. alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové služobné motorové vozidlo Mesto Stará Ľubovňa 15 998 15998.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Poprad 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 480 25479.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 52 800 52800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Volkswagen Caddy Trendline 2.0 l TDI, 5-st., EU6 alebo ekvivalent Záhorské osvetové stredisko v Senici 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Zvolen 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 166 27165.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks osobných motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 96 210 96210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Banská Bystrica 15 900 15900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné vozidlo Volkswagen Passat Business CL 2.0 TDI alebo ekvivalent Mesto Senica 27 960 27960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby Mesto Turzovka 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Dacia Dokker alebo "ekvivalent" Obec Jarovnice 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dvoch nových osobných motorových vozidiel Dacia Duster alebo "ekvivalent" Mesto Revúca 29 000 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový, 5 dverový, osobný automobil s minimálnymi parametrami - kvalitou KIA Cee´d-SW 1,4 CVVT Gold na prepravu osôb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 14 442 14441.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Slovenská inovačná a energetická agentúra 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies Hydromeliorácie, š.p. 22 666 22666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo s izotermickou úpravou Mesto Púchov 18 212 18212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai nová i30 1,4i Classic alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Dokker Van alebo "ekvivalent" Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 7 916 7916.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mikrobus ISUZU NOVO Ultra 2017 Euro 6 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MH Manažment, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 900 7900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 900 7900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil s oboma posuvnými zadnými dverami Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo SUV Mesto Žilina 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového osobného automobilu v roku 2017 Centrum výcviku Lešť 17 990 17990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie nových služobných motorových vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 115 200 115200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 35 300 35300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV s pohonom 4x4 Stredná odborná škola lesnícka 13 800 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovenská stavebná inšpekcia 45 000 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie 2 ks nových služobných vozidiel. Národné centrum zdravotníckych informácií 28 800 28800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 600 11600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Obec Drienovec 26 990 26990.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies a svetlosťou nad 180 mm Hydromeliorácie, š.p. 9 955 9955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid alebo "ekvivalent" Detský domov 13 311 13311.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Opel Vivaro B alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 21 300 21300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil Biomedicínske centrum SAV 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - Limuzína Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 57 000 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (2/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Trnava 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové osobné vozidlo Škoda Superb alebo ekvivalent Mesto Topoľčany 44 000 44000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2ks motorových vozidiel - nižšia stredná trieda MH Invest II, s.r.o. 38 386 38386.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 kombi alebo ekvivalent Nemocnica Snina, s.r.o. 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Osobný automobil - služobné vozidlo pre Špecializované zariadenie" Špecializované zariadenie Tereza 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER alebo "ekvivalent" Mesto Košice 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 4x4 Mesto Banská Štiavnica 20 400 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo určené na prepravu osôb a batožiny na pozemných komunikáciách Slovenský zväz bobistov 32 840 32840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 26 800 26800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - kombi Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 43 200 43200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - nové Stredná odborná škola drevárska 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29 758 29758.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup áut Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 130 390 130390.1 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 71 970 71970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks motorového vozidla s pohonom všetkých kolies a svetlosťou nad 180 mm Hydromeliorácie, š.p. 9 955 9955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo s ložnou plochou Obec Pečeňady 32 700 32700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ford Mondeo CD391 1. 5 EcoBoost 160k M6 alebo ekvivalent Národné osvetové centrum 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 13 680 13680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Slovenské národné múzeum 11 425 11425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Dacia Sandero alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 17 486 17485.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 36 800 36800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o. 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Dubnica nad Váhom 42 842 42842.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 880 16880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-2 ks Mesto Banská Bystrica 31 000 30999.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 7-miestne (nové) Detský domov 19 990 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Detské mestečko 19 990 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 600 129600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup služobného motorového vozidla Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 30 563 30563.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo alebo "ekvivalent" Detský domov 23 075 23075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
7 - miestne motorové vozidlo (NOVÉ) Detský domov 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Obec Drienica 24 830 24830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Michalovce 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4 x 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 74 700 74700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil Ford Ranger alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Lastovička 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 7 miestne motorové vozidlo OPEL Zafira alebo "ekvivalent" Detský domov Levice 19 914 19914.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 31 420 31420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Generálna prokuratúra SR 30 700 30700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo VW Caddy 4 MAXI Trendline TDI alebo "ekvivalent" Detský domov Žitavce 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 9 miestny osobný automobil Citroen Jumpy Combi alebo ekvivalent Detský domov Mlynky-Biele Vody 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Stredná odborná škola elektrotechnická 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 105 840 105840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 29 600 29600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Michalovce 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil 7-miestny Detský domov 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 7 miestne motorové vozidlo Detský domov Sečovce 22 374 22374.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové 9 miestne motorové vozidlo Detský domov Dobšiná 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny osobný automobil ŠKODA Rapid Liftback (alebo ekvivalent ) Detský domov 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchback 1,6 CRDi (81 KW) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 750 18750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Detský domov Slovenské Nové Mesto 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Detské mestečko 19 990 19989.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Detský domov Remetské Hámre 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 600 129600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 264 36264.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Rožňava 16 700 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromobil Nissan Leaf alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 70 650 70650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Hatchback Style 1.0 TSI 81 kW Mesto Zvolen 13 800 13800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobný osobný automobil Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 946 41946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil limuzína Slovenské národné múzeum 22 129 22129.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie 2 ks nových služobných vozidiel. Národné centrum zdravotníckych informácií 28 800 28800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo s náhonom všetkých kolies Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 850 29850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" Mesto Bánovce nad Bebravou 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 45 870 45870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 350 9350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla vyššej strednej triedy MH Invest II, s.r.o. 33 056 33056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Plug-in Hybrid na úver Social. Trans, n.o. 34 857 34856.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo SUV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 11 700 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Nový Duster alebo "ekvivalent" Obec Štrba 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Ružomberok 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Volkswagen Touran Edition Comfortl. 1.4 TSI 6G BMT, 150k/110 KW, 6-stupňová prevodovka alebo ekvivalent Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 22 200 22200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Dolný Kubín 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent" Mesto Košice 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107 250 107250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Mesto Žilina 27 000 27000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 220 000 220000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 125 000 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 25 560 25560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Trenčín 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil s príslušenstvom Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 27 456 27456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil ZRT271L - AEXEPW - Avensis BMC 15 SD 2,0 Valvematic CVT, EXECUTIVE (A) alebo eqivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická univerzita v Košiciach 39 500 39500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155 095 155094.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107 250 107250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Škoda Superb alebo ekvivalentný Okresný súd Nové Zámky 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Slovenský zväz cyklistiky 23 200 23200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (5/2018) Závodisko, š.p. 14 760 14760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie elektromobilu MsP Mesto Prešov 37 000 37000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil na cestu a do ľahšieho terénu 4x4 Výskumný ústav vodného hospodárstva 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil na cestu a do ľahšieho terénu Výskumný ústav vodného hospodárstva 58 396 58396.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie 6ks automobilov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové, combi Mesto Nové Zámky 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový automobil Suzuki VITARA alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2018) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily Národný bezpečnostný úrad 43 176 43175.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil do ťažkého terénu (pick up) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 125 963 125963.21 EUR 2018 Tovary Áno 1
nový osobný automobil Opel Vivaro B alebo ekvivalent Spojená škola internátna 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Horská záchranná služba 86 900 86900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 30 400 30400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlo na transport jedincov (L489) Zoologická záhrada 36 840 36840.01 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorové vozidlo 7-miestne na prepravu osôb Slovenský zväz cyklistiky 49 000 49000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 774 38773.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Žiar nad Hronom 37 680 37680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy na prepravu 5 osôb vrátane vodiča Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 400 50400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referentské osobné motorové vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 634 25634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Fiľakovo 39 880 39880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie elektromobilu Nissan Leaf alebo ekvivalent pre potreby MsÚ Bytča Mesto Bytča 29 860 29860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 26 900 26899.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mestská časť Bratislava - Rusovce 33 058 33058.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie nového elektromobilu kategórie M1, typ BEV (batériové elektrické vozidlo) určeného na mestské využitie Mesto Tornaľa 36 500 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Mesto Žilina 27 500 27500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 180 288 180288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škoda Rapid Spaceback alebo ekvivalent Spojená škola 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mestská časť Košice - Západ 36 840 36840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 - miestny automobil FORD TOURNEO CUSTOM 310 L2 H1 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný 9miestny automobil s úpravou pre ZŤP Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 30 411 30411.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Trebišov 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Malacky 33 000 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil kategórie M1, typ BEV Mesto Topoľčany 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil Mesto Stará Turá 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil pre mestskú políciu Mesto Veľké Kapušany 28 873 28873.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálne sanitné vozidlá - 2ks Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 67 795 67795.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent" Mesto Košice 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový elektromobil Mesto Hnúšťa 35 174 35174.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Štátny fond rozvoja bývania 45 500 45500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne Ipeľský Euroregión 30 691 30691.22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový 7 miestny osobný automobil Peugeot PARTNER TEPEE OUTDOOR 1,6 BlueHDi 100k BVM5 alebo ekvivalentný Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 16 680 16680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octávia alebo ekvivalent Okresný súd Žiar nad Hronom 23 780 23780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb alebo "ekvivalent" Technická univerzita v Košiciach 36 500 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 25 833 25833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne osobné motorové vozidlo pre novú službu včasnej intervencie Nitriansky samosprávny kraj 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 824 21824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Brezno 35 390 35390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Školský internát Považská 7, Košice 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Brezno 35 390 35390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Lomná 21 100 21100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový automobil LADA FINANCE alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat Var Business alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 30 950 30950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 19 995 19995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Moravany nad Váhom 41 250 41250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla-3 ks Mesto Banská Bystrica 39 365 39365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 64 500 64500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 9 miestne PAHOROK, n.o. 28 852 28852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné vozidlo Univerzitná nemocnica Martin 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Podtatranská knižnica v Poprade 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy Stredisko služieb škole 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 46 611 46611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 51 600 51600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil Mesto Šaľa 32 247 32246.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Mesto Komárno 51 480 51480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektromobilu Trenčiansky samosprávny kraj 32 500 32500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil pre obecnú políciu Obec Tvrdošovce 33 377 33376.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Obec Nižná 35 200 35200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobilita v meste Sabinov - etapa č. I Mesto Sabinov 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromobil Mesto Bardejov 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil BEV, M1 Mesto Topoľčany 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zimné pneumatiky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 654 6654.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Rožňava 39 900 39900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 61 956 61956.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil na hybridný pohon Slovenský atletický zväz 20 990 20990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Kráľovský Chlmec 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Správa ciest Košického samosprávneho kraja 101 580 101580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Úrad vládneho auditu 86 821 86821.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 35 999 35999.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Bardejov 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 8 833 8833.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil kategórie M1 Mesto Topoľčany 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 301 022 301022.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla kategórie M1 Mesto Martin 24 500 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 700 15700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 136 000 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík/ 1 ks Slnečný lúč, n.o. 35 888 35888.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 518 30518.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil CITROËN Jumper Combi 33 L2H2 s úpravou pre ŤZP Gréckokatolícka charita Prešov 32 867 32866.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo LIKAVA - centrum sociálnych služieb 19 125 19125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Bratislavský samosprávny kraj 27 853 27853.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
(2) Nový osobný automobil Dacia Lodgy alebo "ekvivalent" KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 12 530 12530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo VW Caddy 4 Trendline 2,0 TDI BMT kategórie M1 alebo "ekvivalent" Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Malatiná 23 100 23100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové, 9-miestne osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 25 620 25620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - Peugeot 3008 alebo ekvivalent Slovenský stolnotenisový zväz 21 500 21500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné vozidlo - preprava tovaru a osôb Národný onkologický ústav 10 729 10729.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla - hybrid Mesto Trenčín 15 910 15910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil SUV na prepravu osôb a tovaru Detský domov 23 494 23494.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Obec Špačince 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný automobil Stredná priemyselná škola dopravná 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný 9-miestny automobil s úpravou pre ŤZP Gréckokatolícka charita Prešov 32 867 32866.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík/ 1 ks Slnečný lúč, n.o. 36 068 36068.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Divadlo Aréna 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá 4 x 4 Žilinský samosprávny kraj 45 355 45354.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée PurTech 82, alebo ekvivalent Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup 3 automobilov Košický samosprávny kraj 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa osobného motorového vozidla (Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent") na leasing Mesto Skalica 19 800 19800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 595 000 595000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový 9 miestny osobný automobil Obec Horná Štubňa 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 39 154 39154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 600 36600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Obec Zubrohlava 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Generálna prokuratúra SR 31 612 31612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka služobného osobného motorového vozidla Slovenská inovačná a energetická agentúra 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Technická univerzita v Košiciach 35 650 35650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Agroinštitút Nitra, štátny podnik 24 450 24450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ANIMA - Domov sociálnych služieb 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Slovak Business Agency 344 075 344075.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Motorové vozidlo nižšej strednej triedy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 43 980 43980.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 500 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Spišské Podhradie 26 400 26400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo strednej triedy Národná transfúzna služba SR 34 251 34251.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Národná transfúzna služba SR 65 086 65085.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 136 703 7136703.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750 148750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný automobil Slovenské národné múzeum 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Referentské osobné motorové vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu v kvalite Škoda Rapid Extra_II. Obec Marcelová 13 900 13900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Mesto Poprad 99 970 99970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Obec Boťany 20 390 20390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 195 15194.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 25 800 25800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 25 190 25190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil - limuzína Štatistický úrad Slovenskej republiky 43 980 43980.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - 2 ks a úžitkové vozidlo - 1 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 60 344 60344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola polytechnická 14 950 14950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 29 900 29900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 8-miestne na prepravu osôb Slovenský zväz cyklistiky 46 800 46800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 19 930 19930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Slovenský zväz cyklistiky 23 660 23660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 128 403 128403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 41 095 41095.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 131 774 131774.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 107 675 107675.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné automobily Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 96 518 96518.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 181 800 181800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 14 000 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 27 500 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER (model:Nový Daster) alebo "ekvivalent" Mesto Košice 34 000 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 22 400 22400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mestská časť Košice - Sever 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Rajec 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 10 410 10410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 181 800 181800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového automobilu vyššej strednej triedy – počet 2 ks Úrad vlády Slovenskej republiky 72 000 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 216 900 216900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai nová i30 1,4i Comfort alebo ekvivalent Inšpektorát práce, Trnava 14 400 14400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 10 410 10410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Centrum sociálnych služieb LUČ 26 000 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné 7-miestne motorové vozidlo Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou 14 500 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 893 20893.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup služobných motorových vozidiel (1/2019) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 116 500 116500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 vyššej strednej triedy v počte 3 ks Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 799 172798.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na úver Social. Trans, n.o. 36 296 36296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 43 000 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 042 14042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER alebo "ekvivalent" Mesto Spišská Nová Ves 13 660 13660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 12 990 12990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Hyundai Tucson 1,6 T-GDi Family Mesto Zvolen 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlá Národné lesnícke centrum (NLC) 85 617 85617.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Centrum sociálnych služieb STRANÍK 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Národný bezpečnostný úrad 35 911 35911.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 17 600 17600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 389 851 389851.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil NOVOVITAL 27 500 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie motorového vozidla Fond na podporu umenia 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil KIA STONIC 1.2 MPi alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 12 978 12977.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks referentských osobných motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav Hydromeliorácie, š.p. 10 410 10410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil na výučbové účely Stredná priemyselná škola dopravná 14 630 14629.99 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobný automobil triedy veľkých MPV (segment „H“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 000 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110 144 110144.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 27 700 27700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 21 689 21689.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier 293 666 293666.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 088 21088.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozového parku organizácie SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 87 068 87068.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 346 17346.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 711 136711.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných automobilov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 266 370 266370.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
Nákup osobných motorových vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 164 782 164782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prepravné prostriedky s vozíkom Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky 108 755 108755.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nový osobný 9 miestny automobil s úpravou pre ZŤP Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 34 854 34854.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný 9 miestny automobil s úpravou pre ZŤP Centrum sociálnych služieb "Johanka" n.o. 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu K na prepravu 9 osôb s pripájacím pohonom 4x4, mechanická uzávierka diferenciálu Výskumný ústav vodného hospodárstva 43 527 43526.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terénny automobil pickup s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 33 575 33574.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Referentské vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 229 205 229205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 26 000 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mestská časť Košice - Západ 12 591 12590.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Detský domov Kolíňany 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mestský elektromobil kategórie M1 Mesto Žilina 34 070 34070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla Centrum pre deti a rodiny Istebné 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Malacky 34 000 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 230 400 230400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 32 779 32779.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektromobilu Trenčiansky samosprávny kraj 35 260 35260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné 7-miestne motorové vozidlo – 1 ks Kysucké múzeum v Čadci 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110 144 110144.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu na prepravu osôb /5 miestne auto/ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 13 339 13339.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 101 000 101000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 12 769 12769.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Prievidza 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
9 miestne špeciálne motorové vozidlo s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík Domov sociálnych služieb pre dospelých 36 430 36430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 9 automobilov Košický samosprávny kraj 120 000 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automobil do terénu (pick up) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 41 877 41877.01 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Centrum vedecko-technických informácií SR 14 400 14400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 700 7700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 33 875 33875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného automobilu Generálna prokuratúra SR 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Správa účelových zariadení 93 897 93897.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terénny automobil s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 73 178 73177.99 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nový 5 miestny osobný automobil s oboma posuvnými zadnými dverami Verejnoprospešné služby Karlova Ves 27 234 27234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup nového služobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 25 490 25490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 32 799 32799.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 805 15805.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110 144 110144.43 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobný automobil Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 26 745 26745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové sanitné vozidlo na prevoz chorých a ranených Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 70 980 70980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu „D“ Rozhlas a televízia Slovenska 10 991 10990.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil - viacúčelové vozidlo Turčianska knižnica v Martine 14 000 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo pre potreby mestskej polície Mesto Poprad 24 970 24969.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo Detský domov 20 800 20800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 82 500 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 30 992 30992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova 21 600 21600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový 7-miestny osobný automobil Detský domov 13 100 13100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla na služobné účely Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 17 168 17168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18 050 18049.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5 miestne, pohon 4x4,benzínový motor, automatická prevodovka Výskumný ústav vodného hospodárstva 36 329 36328.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
9-miestny mikrobus vrátane miesta vodiča Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 780 33780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo 5 miestne, pohon 4x4,benzínový motor, automatická prevodovka Výskumný ústav vodného hospodárstva 36 329 36328.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá kategórie M1 nižšej strednej triedy - vrátane príslušenstva a výbavy - 3 ks SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 51 472 51471.82 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dacia LODGY Arctica 7 miest TCe 75 kW/102 k SandS Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo kombi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 300 24300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Mesto Trnava 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 13 750 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Obec Zákopčie 17 000 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave 19 833 19833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný automobil kombi Obec Bzovík 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 017 153017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Inšpektorát práce Bratislava 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 24 600 24600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobná dodávka Obec Liptovská Teplička 12 400 12400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové alebo predvádzacie motorové vozidlo 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 125 000 125000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1 Komunita - Ľudovítov n.o. 16 000 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 30 400 30400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 57 400 57400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 125 000 125000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 210 000 210000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 325 38325.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 961 148961.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Liptovský Mikuláš 24 995 24995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla so servisom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 46 225 46225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil triedy veľkých MPV na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83 274 83274.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41 667 41666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 14 940 14940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel 1/2020 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 166 000 166000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Referentské vozidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 232 083 232083.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil Národný bezpečnostný úrad 71 672 71671.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil triedy veľkých MPV na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 000 63000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kombi Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 14 940 14940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Detský domov v Skalici 12 720 12720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil triedy veľkých MPV na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 500 31500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 582 582.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 42 000 42000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV - 1 ks Mesto Nitra 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Dacia DUSTER "alebo ekvivalentný" Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil FIAT 500L SÉRIA 7 1,4 95 k Urban Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 15 145 15145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Banská Bystrica 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 325 38325.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 063 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV – 1ks Mesto Nitra 23 000 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vysokorýchlostných automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 81 400 81400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Ústav pamäti národa 24 103 24103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobného vozidla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Osobný automobil Psychiatrická nemocnica 23 995 23995.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo Detský domov 22 000 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dacia Logan MCV Mesto Moldava nad Bodvou 9 600 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Dacia Dokker Arctica alebo ekvivalent Národné lesnícke centrum (NLC) 12 386 12385.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie osobných motorových vozidiel formou operatívneho leasingu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 384 000 384000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil Mesto Dolný Kubín 18 500 18500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29 801 29801.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340 000 340000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 500 127500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 666 218666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 861 000 2861000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil SUV Mesto Dolný Kubín 21 148 21148.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 684 146684.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referentské vozidlo 9 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 475 125475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné automobily Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 290 886 290886.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 615 670 615670.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 479 172479.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 332 751 4332751.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 111 400 111400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 56 380 56380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Referentské vozidlo 4x4 - 6 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 103 479 103479.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Referentské vozidlá - 14 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 166 619 166619.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá - vyššia stredná trieda Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 943 500 2943500.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 563 900 4563900.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Nákup osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 111 400 111400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4x4 s príslušenstvom Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky 46 845 46845.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávkový automobil Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky 72 400 72400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1 Stredná športová škola 42 340 42340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Trnavský samosprávny kraj 39 054 39054.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Trnavský samosprávny kraj 40 214 40214.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 35 000 35000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dopravné prostriedky s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 499 543 1499543.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 063 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné 7-miestne motorové vozidlo Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou 15 940 15940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá do 3,5 tony Štátny ústav pre kontrolu liečiv 52 800 52800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 24 000 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 24 000 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá - nižšia stredná trieda Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 595 000 1595000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 24 000 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný automobil Národný bezpečnostný úrad 70 368 70368.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá do 3,5 tony Štátny ústav pre kontrolu liečiv 52 800 52800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Správa mestskej zelene v Košiciach 11 900 11900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 185 474 185474.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 57 500 57500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Dacia Lodgy alebo "ekvivalent" Detský domov Bratislava 16 350 16350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed 1,5 T-GDi A7 DCT GOLD alebo ekvivalent Mestská časť Košice-Nad Jazerom 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný automobil Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. 15 100 15100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Úrad pre reguláciu hazardných hier 41 455 41454.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo SUV alebo ekvivalent Škoda Slovenské národné múzeum 19 700 19700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 063 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo v rámci projektu Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17 618 17617.92 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 76 251 76251.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 000 000 4000000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom osobných vozidiel Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 000 000 4000000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 063 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 500 42500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 116 33116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 418 136 418136.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 193 029 193029.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon Slovenská inovačná a energetická agentúra 450 711 450711.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 000 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne osobné motorové vozidlá Záchranná zdravotná služba Bratislava 335 900 335900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel. Slovenská agentúra životného prostredia 128 233 128233.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 41 058 41058.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 115 505 115505.0 EUR 2021 Tovary Áno 8
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 41 254 41254.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 586 37586.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 542 340 542340.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup nového osobného automobilu Kancelária prezidenta SR 40 000 40000.0 EUR 28. Jún 2021 16. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-28 00:00:00 UTC 2021-07-16 12:00:00 UTC
Operatívny leasing služobných motorových vozidiel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 132 066 132066.0 EUR 29. Október 2014 20. November 2014 Áno 2014-10-29 00:00:00 UTC 2014-11-20 11:00:00 UTC
Nákup služobného motorového vozidla Krajská prokuratúra 15 000 15000.0 EUR 13. Máj 2020 20. Máj 2020 Neuvedené 2020-05-13 00:00:00 UTC 2020-05-20 14:00:00 UTC
DNS Nákup osobných automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 500 000 1500000.0 EUR 25. Október 2021 19. November 2021 Nie 2021-10-25 00:00:00 UTC 2021-11-19 09:00:00 UTC
Osobné motorové vozidlo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, E. F. Scherrera 40, Piešťany 11 908 11908.33 EUR 1. December 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-11-30 11:10:00 UTC
Nákup osobných motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 300 000 300000.0 EUR 8. September 2014 14. Október 2014 Nie 2014-09-08 00:00:00 UTC 2014-10-14 10:00:00 UTC
Operatívny leasing osobných automobilov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj 70 620 70619.88 EUR 1. Apríl 2015 21. Apríl 2015 Nie 2015-04-01 00:00:00 UTC 2015-04-21 09:00:00 UTC
Nákup elektromobilu pre potreby mesta Mesto Spišská Nová Ves 23 671 23671.0 EUR 27. August 2019 4. September 2019 Neuvedené 2019-08-27 00:00:00 UTC 2019-09-04 12:00:00 UTC
Nákup automobilu Generálna prokuratúra SR 85 000 85000.0 EUR 10. Október 2014 30. Október 2014 Nie 2014-10-10 00:00:00 UTC 2014-10-30 10:00:00 UTC
Obstaranie osobných motorových vozidiel - Klipper, s.r.o. Klipper, s.r.o. 124 363 124362.5 EUR 23. Máj 2017 8. Jún 2017 Nie 2017-05-23 00:00:00 UTC 2017-06-08 09:00:00 UTC
Nákup osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 330 000 330000.0 EUR 11. September 2015 23. Október 2015 Nie 2015-09-11 00:00:00 UTC 2015-10-23 09:00:00 UTC
Osobný automobil KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 24 770 24769.68 EUR 22. Júl 2014 11. August 2014 Áno 2014-07-22 00:00:00 UTC 2014-08-11 09:00:00 UTC
Nákup a dodávka osobných motorových vozidiel Slovenská agentúra životného prostredia 204 000 204000.0 EUR 16. Marec 2015 7. Apríl 2015 Áno 2015-03-16 00:00:00 UTC 2015-04-07 12:00:00 UTC
Nákup osobného automobilu Košický samosprávny kraj 106 426 106425.82 EUR 27. November 2014 16. December 2014 Nie 2014-11-27 00:00:00 UTC 2014-12-16 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×