Obstarávanie

Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vojčice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
766 611,00
Konečná suma(Bez DPH):
764 645,00
Zaplatené:
99.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

V zmysle projektovej dokumentácie zrealizovať Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav, a.s. 2 764 645,00 Neuvedené EUR 6. December 2018 237716

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012234/content/890328/download","filename":"1 Príloha_č._8_Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk MŠ Vojčice nové.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012234/content/890329/download","filename":"2 Príloha_č._8_Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk MŠ Vojčice nové.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012234/content/890330/download","filename":"3 Príloha_č._8_Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk MŠ Vojčice nové.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Metrostav a.s. 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012232/content/890323/download","filename":"Kopia ponuky Vojcice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012232/content/890324/download","filename":"Obálka ponuka Metrostav 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012232/content/890325/download","filename":"Obálka ponuka Metrostav 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012232/content/890326/download","filename":"Doplnenie Metrostav MŠ Voj.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku VO 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012324/content/890592/download","filename":"Info o výsledku VO MŠ Vojčice.pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017888/content/827766/download","filename":"oznamenie-10949_-_wyp.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PODĽA § 166 1c 29. September 2018 29. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038473/content/827771/download","filename":"OZP 166 1 c.pdf"}]
Súťažné podklady SP 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017898/content/827769/download","filename":"SP stavba MŠ Vojčice nové.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022539/content/827770/download","filename":"2 Odpoveď na žiadosť č 2 o vysvetlenie MŠ Voj.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhod splnenia podm účasti 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012230/content/890315/download","filename":"Príloha č. 7 Zápis.z vyh spln p ú MŠ Voj 5 9 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012230/content/890316/download","filename":"Príloha č. 7 Zápis.z vyhodn.splnenia podm.účasti MŠ Vojčice nové 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012230/content/890317/download","filename":"1 zápis z vyh p ú 24 9 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012230/content/890318/download","filename":"2 zápis z vyh p ú 24 9 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012230/content/890319/download","filename":"3 zápis z vyh p ú 24 9 18.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 13. August 2018 13. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021217/content/807120/download","filename":"1 Odpoveď na žiadosť č 1 o vysvetlenie MŠ Voj.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012229/content/890311/download","filename":"zmluva-o-dielo_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012229/content/890312/download","filename":"priloha-c-1-rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012229/content/890313/download","filename":"kopia-harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012229/content/890314/download","filename":"priloha-c-3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 ZVO 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012235/content/890331/download","filename":"správa podľa paragr 24 MŠ Vojčice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - DAG SLOVAKIA, a.s., 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012231/content/890320/download","filename":"Ponuka - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012231/content/890321/download","filename":"Obálka ponuka DAG 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012231/content/890322/download","filename":"Obálka ponuka DAG 2.pdf"}]
Súťažné podklady JED 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017895/content/827768/download","filename":"priloha_c.4_jed-MŠ Vojčice nové.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku VO 11. December 2018 11. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012510/content/890843/download","filename":"oznamenie-17748_-_ipp.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PODĽA § 166 1b 9. September 2018 9. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030241/content/810288/download","filename":"OZP 166 1b.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035959/content/813824/download","filename":"info z vyh ponúk MŠ Vojčice vestník.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 29. September 2018 29. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038475/content/827772/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia súťaže MŠ Voj.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012233/content/890327/download","filename":"Záp z otv ponúk MŠ Vojčice nová.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017892/content/827767/download","filename":"odkaz na PD MŠ Voj nové.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×