Obstarávanie

Lesná cesta Gápeľ-Kohútová, I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
186 587,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 035,00
Zaplatené:
71.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Cesta sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Lesná cesta Gápeľ-Kohútová začína na konci osady Gápeľ a končí na hrebeni v mieste Kohútová, na hranici k.ú. Valašská Belá a k.ú. Magura v km 3+856. Za roky intenzívnej dopravy po nej došlo na niektorých úsekoch k rôznym stupňom poškodenia. Podľa stupnice poškodenia vozoviek sa jedná o III. - IV. Stupeň poškodenia, t.j. stav cesty : stredne poškodený až zlý. V praxi to znamená, že vozovka je pomiestne povrchovo poškodená, je tam výskyt mozaiky trhlín a prelomeného okraja vozovky. V horších úsekoch je cesta už značne poškodená, väčší počet výtlkov v priečnom aj pozdĺžnom smere, veľký výskyt mozaiky trhlín a prelámaného okraja vozovky, porušené krajnice. Priekopa ja na 80 % dĺžky cesty zanesená rovnako ako aj priepusty. Ich počet je však dostatočný. Rekonštrukcia vozovky bude závislá na rozsahu poškodenia : a.)Mierne mozaikové trhliny sa vyfrézujú a doplnia asfaltovým betónom b.)Hlbšie koľaje sa po vyfrézovaní doplnia kamenivom obaleným asfaltom a následne sa položí asfaltový betón ako kryt c.)Na miestach, kde je prelomený alebo zatlačený okraj vozovky sa asfalt vyfrézuje a následne sa odkopú podkladné vrstvy. Po dôkladnom vyčistení a zhutnení sa zriadia nové vrstvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 9 134 035,00 0% EUR 26. Október 2015 50494

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303576/content/133522/download","filename":"05 Swietelsky-Slovakia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303594/content/133704/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Gápeľ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303591/content/133643/download","filename":"Zápisnica otváranie obálok + Ostatné Gápeľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303591/content/133644/download","filename":"Zápisnica - otváranie obálok Kritériá Gápeľ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133529/download","filename":"SP LC Gápeľ-Kohútová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133530/download","filename":"Príloha č. 1- 1. Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133531/download","filename":"Príloha č. 1- 2. Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133532/download","filename":"Príloha č. 1- 3. Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133533/download","filename":"Príloha č. 1- 4. Porastová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133534/download","filename":"Príloha č. 1- 5. Vzorové priečne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133535/download","filename":"Príloha č. 1- 6. Situačná schéma stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133536/download","filename":"Príloha č. 2 Zmluva o Dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133537/download","filename":"Príloha č. 2 SP Harmonogram k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133538/download","filename":"Príloha č. 3 Oznámenie k stavebným úpravám.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133539/download","filename":"Formulár č. 1 k SP strojné vybavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303567/content/133540/download","filename":"Formulár č. 2 k SP použité materiály.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303622/content/133620/download","filename":"01 EUROVIA SK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOMONT, spol. s r.o. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303573/content/133672/download","filename":"04 STOMONT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Via-kom s.r.o. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303625/content/133653/download","filename":"02 Via-kom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303616/content/312099/download","filename":"03 Informácia o výsledku Gápeľ profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303619/content/133583/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti Gápeľ I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303619/content/133584/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti Gápeľ II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303570/content/133604/download","filename":"03 STRABAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a. s. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303582/content/133639/download","filename":"07 Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303588/content/133582/download","filename":"09 CESTY NITRA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Október 2015 26. Október 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303607/content/133676/download","filename":"Vysvetlenie Gápeľ .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303607/content/133677/download","filename":"Doplnený VV - položka č. 38 a 39.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZE-PRA, spol. s r.o. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303585/content/133555/download","filename":"08 ZE-PRA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie obálok Ostatné 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303610/content/133785/download","filename":"Otváranie obálok Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303597/content/133760/download","filename":"Správa o zákazke Gápeľ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie častí ponúk „Kritériá 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303613/content/133870/download","filename":"Otváranie častí ponúk „Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a. s. 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/303579/content/133579/download","filename":"06 Doprastav Asfalt.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×