Obstarávanie

Aplikačné moduly informačného systému podniku na komplexnú archiváciu odovzdávaných údajov a publikačný systém MPO a MPR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
195 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
175 392,00
Zaplatené:
89.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (ďalej SVP, š.p.) v súčasnosti pracuje na projekte Mapy povodňového ohrozenia (MPO) a mapy povodňového rizika (MPR) vodných tokov Slovenska. Projekt je založený na výpočte záplavových čiar, modelovaní hĺbok, rýchlostí a iných podporných údajov pre tvorbu výsledných máp. Súčasťou projektu je aj vypracovanie a publikácia MPO a MPR. V zmysle povinností vyplývajúcich so zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v planom znení je SVP, š.p. povinný zverejniť výsledky projektu pre potreby Európskej komisie, orgánom štátnej správy, samosprávy a verejnosti. Sekundárnou úlohou je implementácia výstupov projektu, čiastkových výsledkov a podporných dokumentov pre pracovné postupy zamestnancov SVP, š.p., ako aj archivácia výstupov projektu. Technický informačný systém (ďalej TIS) SVP, š.p. má vybudované moduly a infraštruktúru zabezpečujúcu časť riešenia predmetu zákazky. Tento systém je nasadený a postavený na platforme Fusion od firmy Microsoft Slovakia s.r.o.. Pre potreby riešenia tejto úlohy postačuje upraviť a rozšíriť už existujúci systém, ktorý je spoločným dielom SVP, š.p. a Microsoft Slovakia s. r. o. výstupov projektu (v pôvodnom stave) pre zabezpečenie archivácie a sledovania zmien.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 175 392,00 0% EUR 8. September 2015 50703

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 1229/2015-PR 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280498/content/310027/download","filename":"čespanie Microsoft.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 []
Zmluva Zmluva 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280486/content/310024/download","filename":"1229_2015-PR - ZoD bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280486/content/310025/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤĂ­slo 1. - ZoD.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. September 2015 11. September 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280483/content/310023/download","filename":"08 informácia o výsledku.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280495/content/125428/download","filename":"Preberací protokol Microsoft mapy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280477/content/310006/download","filename":"správa o zákazke podľa § 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MIrosoft Slovakia s.r.o. 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280492/content/310026/download","filename":"POnuka Microsoft.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280474/content/125441/download","filename":"06 zápis RkBZ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - 2015 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640635/content/678167/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Microsoft Slovakia s.r.o. 2015-1229_2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×