Obstarávanie

Cateringové služby pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
438,00
Zaplatené:
0.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55320000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Poskytovanie komplexných servisných služieb a služieb spojených so zabezpečovaním cateringových služieb (strava, obslužný personál, príprava priestorov) pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane súvisiacich služieb, pri organizovaní všetkých druhov akcií a spoločenských podujatí, ktoré organizuje verejný obstarávateľ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mertel RG Slovenská Republika 2 438,00 0% EUR 11. September 2015 50785

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261534/content/117334/download","filename":"Predĺženie lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261531/content/117381/download","filename":"Informácia vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Marec 2015 13. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261519/content/117490/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261522/content/117523/download","filename":"SPRAVA O ZAKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261543/content/117503/download","filename":"PONUKA Meertel RG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CONGRESS SERVICE SLOVAKIA spol. s r.o. 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261540/content/117495/download","filename":"PONUKA CONGRESS SERVICE SLOVAKIA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261537/content/117423/download","filename":"ZAPISNICA PODMIENKY UCASTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261537/content/117424/download","filename":"ZAPISNICA PODMIENKY UCASTI (2).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261546/content/117520/download","filename":"ZAPISNICA OTVARANIE PONUK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261546/content/117521/download","filename":"ZAPISNICA OTVARANIE PONUK (2).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia (2016) 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760890/content/484708/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia (2016).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní cateringových služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja (Zmluva č. 2015-591-OIČSMaVO) 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261528/content/117549/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia (2015).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia (rok 2017) 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951781/content/718273/download","filename":"Informácia Mertel 2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261549/content/117537/download","filename":"ZAPISNICA VYHODNOTENIE PONUK.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261525/content/117543/download","filename":"Dodatok k rámcovej dohode.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×