Obstarávanie

Kanalizácia Veľký Meder


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
136 628,00
Konečná suma(Bez DPH):
84 863,00
Zaplatené:
62.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a PD

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
S u b t e r r a a.s. 2 84 863,00 0% EUR 18. September 2015 50898

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320631/content/139411/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320625/content/301917/download","filename":"Info Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320637/content/139550/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320637/content/139551/download","filename":"príloha k zápisnici splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320634/content/139494/download","filename":"zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320640/content/139573/download","filename":"Zápisnica tabuľka VM kanalizácia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320643/content/301924/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320628/content/139318/download","filename":"Info Kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320622/content/301914/download","filename":"SP Veľký Meder.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/320622/content/301915/download","filename":"PD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×