Obstarávanie

Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 930,00
Konečná suma(Bez DPH):
68 750,00
Zaplatené:
74.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Veľká Ves nad Ipľom

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTNS, a. s. 3 68 750,00 0% EUR 18. August 2015 51256

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Level IT s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398245/content/334351/download","filename":"Level.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 130/2015 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398257/content/334378/download","filename":"Vekľá Ves n.Ipľom - faktúra.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398239/content/334345/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398236/content/334337/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398236/content/334338/download","filename":"Príloha č. 2_preberací protokol k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398236/content/334339/download","filename":"Príloha č. 3 - Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398236/content/334340/download","filename":"Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398236/content/334341/download","filename":"Príloha č. 5 -Návrh Zmluvy o dielo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398254/content/334375/download","filename":"150915 - Veľká Ves nad Ipľom - odovzdavák.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398254/content/334376/download","filename":"150915 - Veľká Ves nad Ipľom - dodací list.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398263/content/334384/download","filename":"§41 ods. 1 Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398260/content/334381/download","filename":"§41 ods. 1 Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398278/content/334414/download","filename":"list o úspešnosti ponuky- OTNS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398284/content/334417/download","filename":"Zápisnica z otvárania - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398284/content/334418/download","filename":"Zápisnica z otvárania - časť Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398266/content/334388/download","filename":"žiadosť o vysvetlenie - odpoved.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398266/content/334389/download","filename":"Príloha č.3 Technicka specifikacia- oprava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398281/content/334416/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOVANET a.s. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398251/content/334372/download","filename":"Slovanet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398242/content/334347/download","filename":"Správa § 21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398272/content/334395/download","filename":"§ 41 ods 1 kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OTNS a.s. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398248/content/334370/download","filename":"OTNS.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398275/content/334411/download","filename":"150820-Veľká Ves nad Ipľom-podpísaná ZoD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×