Obstarávanie

Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vrbovka
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
68 750,00
Zaplatené:
76.06%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vybudovanie digitálneho kamerového systému, komunikačnej infraštruktúry, implementácia centrálneho riadiaceho systému a úložiska pre archiváciu záznamov v obci Vrbovka Podrobný opis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časti C Opis predmetu zákazky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTNS, a. s. 3 68 750,00 0% EUR 18. August 2015 51270

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398686/content/335084/download","filename":"Správa § 21 ods. 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 131/2015 11. Október 2015 11. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398655/content/335053/download","filename":"Vrbovka faktúra.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398671/content/335064/download","filename":"§ 41 ods. 1 kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398661/content/335057/download","filename":"§41 ods. 1 Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OTNS a.s. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398649/content/335050/download","filename":"OTNS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398665/content/335062/download","filename":"žiadosť o vysvetlenie - odpoved.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398665/content/335063/download","filename":"Príloha č.3 Technicka specifikacia- oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOVANET a.s. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398652/content/335052/download","filename":"Slovanet.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398643/content/335037/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Level IT s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398646/content/335047/download","filename":"Level IT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398677/content/335074/download","filename":"list o úspešnosti ponuky- OTNS.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398674/content/335069/download","filename":"150820-Vrbovka-podpísaná ZoD.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Október 2015 11. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398658/content/335054/download","filename":"Vrbovka - dodací list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398658/content/335055/download","filename":"Vrbovka- protokol.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398680/content/335076/download","filename":"Zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398683/content/335081/download","filename":"Zápisnica z otvárania - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398683/content/335082/download","filename":"Zápisnica z otvárania - časť Kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398640/content/335031/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398640/content/335032/download","filename":"Príloha č. 2_preberací protokol k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398640/content/335033/download","filename":"Príloha č. 3 - Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398640/content/335034/download","filename":"Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/398640/content/335035/download","filename":"Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×