Obstarávanie

Zariadenie pre seniorov v obci Zborov nad Bystricou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zborov nad Bystricou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 447 273,00
Konečná suma(Bez DPH):
733 333,33
Zaplatené:
50.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215212-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Projekt rieši novostavbu zariadenia pre seniorov v ktorom sa poskytujú služby osobám v dôchodkovom veku. V zariadení sa zabezpečuje ubytovanie, stravovanie, upratovanie, zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť, záujmová a spoločenská činnosť. Navrhovaný objekt je dvojpodlažný, čiastočne jednopodlažný, konštrukčne riešený tradičnou technológiou. Bližšia špeifikácia v PD a súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 12 880 000,00 20% EUR 30. Jún 2015 51615

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317524/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317525/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317526/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317527/download","filename":"Príloha č.5 _Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317528/download","filename":"príloha_01_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317529/download","filename":"Príloha_02_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - ústredné vykurovanie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317530/download","filename":"Príloha_03_SO_02 - A Zariadenie pre seniorov - zariadenie kuchyne_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317531/download","filename":"Príloha_04_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317532/download","filename":"Príloha_05_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - EPS_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317533/download","filename":"Príloha_05_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317534/download","filename":"Príloha_05_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - zariadenie kuchyne VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317535/download","filename":"Príloha_06_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - Vzduchotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317536/download","filename":"Príloha_07_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - výťah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317537/download","filename":"Rekapitulácia objektov STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317538/download","filename":"SO 01 Príprava územie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317539/download","filename":"SO 02 Zariadenie pre seniorov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317540/download","filename":"SO 03 - Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovisko kontajnerov _VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317541/download","filename":"SO 04 - Prípojka splaškovej a dažďovej lanalaizácie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317542/download","filename":"SO 05 - Čistiareň odpadových vôd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317543/download","filename":"SO 06 - Prípojka vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317544/download","filename":"SO 07 - Prípojka plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317545/download","filename":"SO 08 - Prípojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317546/download","filename":"SO 09 - Vonkajšie osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317547/download","filename":"SO 10 - Sadové úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317548/download","filename":"Dom seniorov Zborov-ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317549/download","filename":"Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317550/download","filename":"Situácia - ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317551/download","filename":"Technologická schéma ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317552/download","filename":"A01_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317553/download","filename":"A02_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317554/download","filename":"A03_Strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317555/download","filename":"A04_Pohlad severovýchodný_severozápadný_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317556/download","filename":"A05_Pohlad juhovýchodný_juhozápadný_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317557/download","filename":"A06_Rez A-A_B-B_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317558/download","filename":"A07_Rez_C-C_D-D_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317559/download","filename":"C01_Celkoá situácia stavby_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317560/download","filename":"D01_Koordinačná situácia_450x840 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317561/download","filename":"1_Základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317562/download","filename":"2_Tvar stropu nad 1 NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317563/download","filename":"3_Tvar nosných konštrukcií nad 2 NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317564/download","filename":"4_Krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317565/download","filename":"Dom seniorov Zborov-prípojka splaškovej a dažďovej kanalizác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317566/download","filename":"Pozdĺžny profil č1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317567/download","filename":"Pozdĺžny profil č2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317568/download","filename":"Pozdĺžny profil č3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317569/download","filename":"Situácia - splašková kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317570/download","filename":"Vzorový priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317571/download","filename":"Dom seniorov Zborov-prípojka vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317572/download","filename":"Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317573/download","filename":"Situácia - voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317574/download","filename":"Vodomerná šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317575/download","filename":"Vzorový priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317576/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317577/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317578/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317579/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317580/download","filename":"Dom seniorov Zborov-ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317581/download","filename":"Dom seniorov Zborov-ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317582/download","filename":"Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317583/download","filename":"Situácia - ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317584/download","filename":"Technologická schéma ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317585/download","filename":"Dom seniorov Zborov-plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317586/download","filename":"P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317587/download","filename":"Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317588/download","filename":"Schéma MaRZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317589/download","filename":"Situácia - plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317590/download","filename":"Vzorový priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317591/download","filename":"UK-pôdorysy 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317592/download","filename":"UK-pôdorysy 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317593/download","filename":"UK-schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317594/download","filename":"PD-12-020-SO08-PSP0-NN-001-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317595/download","filename":"PD-12-020-SO08-PSP0-NN-002-Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317596/download","filename":"PD-12-020-SO02-PSP0-001-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317597/download","filename":"PD-12-020-SO02-PSP0-002-2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317598/download","filename":"PD-12-020-SO02-PSP0-003-Podkrovie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317599/download","filename":"PD-12-020-SO02-PSP0-004-Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317600/download","filename":"PD-12-020-SO02-PSP0-005-Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317601/download","filename":"PD-12-020-SO09-PSP0-VO-001-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317602/download","filename":"Dom seniorov_1.NP_VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317603/download","filename":"Domov seniorov_2.NP_VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317604/download","filename":"Domov seniorov_strecha_VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317605/download","filename":"20120307-075123.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317606/download","filename":"20120307-075157.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317607/download","filename":"20120307-075229.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317608/download","filename":"20120307-075254.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317609/download","filename":"SchB-20120131.1_Ae00.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317610/download","filename":"PD-12-020-SP0-SO02-NKS,EPS,HSP-01-Podorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317611/download","filename":"PD-12-020-SP0-SO02-NKS,EPS,HSP-03-Schema NKS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317612/download","filename":"PD-12-020-SP0-SO02-NKS,EPS,R-02-Podorys 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317613/download","filename":"DS_POD_exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317614/download","filename":"DS_situácia_delená_exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317615/download","filename":"DS_ŠV_exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317616/download","filename":"DS_TL_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317617/download","filename":"DS_TL_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371701/content/317618/download","filename":"DS_vzoráky_exp.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica e-aukcie Zborov 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371749/content/317707/download","filename":"zapisnica e-aukcie - Zborov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 []
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371776/content/156563/download","filename":"Ponuka K celá Z.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371740/content/317699/download","filename":"Zborov n Bystricou-Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371710/content/317659/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov podľa vysvetlení a ZON 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317731/download","filename":"príloha_01_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317732/download","filename":"Príloha_02_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - ústredné vykurovanie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317733/download","filename":"Príloha_04_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317734/download","filename":"Príloha_05_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - EPS_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317735/download","filename":"Príloha_06_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - Vzduchotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317736/download","filename":"Príloha_07_SO 02 - Zariadenie pre seniorov - výťah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317737/download","filename":"Rekapitulácia objektov STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317738/download","filename":"SO 01 Príprava územie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317739/download","filename":"SO 02 Zariadenie pre seniorov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317740/download","filename":"SO 03 - Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovisko kontajnerov _VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317741/download","filename":"SO 04 - Prípojka splaškovej a dažďovej lanalaizácie_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317742/download","filename":"SO 05 - Čistiareň odpadových vôd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317743/download","filename":"SO 06 - Prípojka vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317744/download","filename":"SO 07 - Prípojka plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317745/download","filename":"SO 08 - Prípojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317746/download","filename":"SO 09 - Vonkajšie osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317747/download","filename":"SO 10 - Sadové úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317748/download","filename":"Príloha č.5 _Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371764/content/317749/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Branislav Paluch 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371704/content/317640/download","filename":"kritéria1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371704/content/317641/download","filename":"kritéria2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gemini5 SK, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371719/content/317681/download","filename":"podpísané kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 15.05.2015 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371758/content/317713/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie Zborov nad Bystricou 15.5.2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť ostatné 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371767/content/317751/download","filename":"41-O-9770 -WYP - Zborov nad B.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z posúdenia... 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371755/content/317711/download","filename":"ZapisnicaPosudeniaPU_Zborov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov EIffage construction Slovenská republika s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371713/content/317661/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov riastav,s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371725/content/317687/download","filename":"2015-27-19-05-15-01 - Zariadenie pre seniorov v obci Zborov nad Bystricou.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371722/content/317684/download","filename":"podpis kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 18.05.2015 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371761/content/317716/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie Zborov nad Bystricou 18.5.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371734/content/317695/download","filename":"podpísané kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371773/content/317754/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -Zborov - PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO BUILDING a.s. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371716/content/317665/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STas spol. s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371731/content/317692/download","filename":"Ostatné.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371746/content/317705/download","filename":"ZapisnicaHodnotenie PU po doručení vysv_dopl_ponuky Zborov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 15.5.2015 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371737/content/317696/download","filename":"Vybavenie žiadosti o nápravu_Zborov nad Bystricou 15.5.2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť kritéria 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371770/content/317752/download","filename":"41 -K -9770 -WYP - Zborov nad Bystricou.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371707/content/317650/download","filename":"podpísané kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica Kritériá 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/371752/content/317709/download","filename":"Zapisnica Kriteria_Zborov nad bystricou.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×