Obstarávanie

Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – školenia, kurzy, konferencie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 180,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 162,50
Zaplatené:
36.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55120000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie školení, kurzov a konferencií v hoteloch pre potreby realizácie projektu s názvom: Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží - školenia, kurzy, konferencie. Súčasťou poskytnutia služby je aj zabezpečenie ubytovacích služieb, zabezpečenie stravovacích služieb, zabezpečenie autobusovej prepravy. Zákazka nie je rozdelená na časti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 8 49 395,00 20% EUR 19. Január 2015 53356

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb SAZP SERP/2015/01 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54994/download","filename":"FA-Modra-január 2015-na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54995/download","filename":"FA-Štrbskepleso-3dnovykurzAPRIL2015-na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54996/download","filename":"FA-Štrbskepleso-3dňovykurz-MAREC2015-na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54997/download","filename":"FA-štrbskeplesoAPRIL2015II-na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54998/download","filename":"FA-BanskaŠtiavnica-na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116140/content/54999/download","filename":"fanazverejnenie.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 19. September 2014 19. September 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116161/content/54857/download","filename":"Správa o zákazke_§ 21 ods. 2 ZoVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predkladanie ponúk 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116143/content/55095/download","filename":"Výzva na predkladanie ponúk_22064_WYS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116137/content/55096/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie_III..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116134/content/55020/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116134/content/55021/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_II..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116164/content/55002/download","filename":"zápisnica_otvaranie_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116164/content/55003/download","filename":"zápisnica_otvaranie_kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116155/content/54727/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41_OSTATNÉ 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116149/content/54763/download","filename":"Informácia podľa § 41_OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116158/content/54787/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SERP 2015 01.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116146/content/54711/download","filename":"Súťažné podklady_22064_WYS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41_KRITÉRIÁ 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116152/content/54726/download","filename":"Informácia podľa § 41_KRITERIÁ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116131/content/54873/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie-I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116131/content/54874/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie_II..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×