Obstarávanie

Odstránenie havarijného stavu objektu kultúrneho domu v obci Malé Chyndice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Malé Chyndice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
123 202,50
Zaplatené:
98.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu objektu kultúrneho domu v obci Malé Chyndice

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB-STAV s.r.o. 3 147 843,00 20% EUR 11. Marec 2016 53545

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634626/content/549225/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk I. 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634618/content/549185/download","filename":"zapisnica z vyhod.ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458793/content/371097/download","filename":"4 - skutkovy stav - podorys krovu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458771/content/371067/download","filename":"24 - zasady riesenia zateplovacich systemov - 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458771/content/371068/download","filename":"24 - zasady riesenia zateplovacich systemov - 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458771/content/371069/download","filename":"24 - zasady riesenia zateplovacich systemov - titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458771/content/371070/download","filename":"TS KD Chyndice.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458726/content/370986/download","filename":"13 - spevnene plochy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634637/content/549293/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AGROSTAV 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634623/content/549198/download","filename":"KL_Agrostav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458735/content/371006/download","filename":"Zmluva o dielo Kultúrny dom Malé Chyndice.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624175/content/421644/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634617/content/549183/download","filename":"zapis z posudenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk II. 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634619/content/549186/download","filename":"zapisnica z vyhod.ponúk II..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458781/content/371082/download","filename":"P02 - Kulturny dom - Chyndice.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458775/content/371073/download","filename":"Vysvetlenie dopnenie sutaznych_podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- AB-STAV 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634622/content/549190/download","filename":"KL_AB- STAV[1].pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458747/content/371042/download","filename":"17 - vypis ostatnych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458747/content/371043/download","filename":"18 - detail 1 - ostenie a nadprazie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458701/content/370942/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458768/content/371056/download","filename":"krycí list.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634616/content/549176/download","filename":"zaznamzOP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458756/content/170216/download","filename":"19 - detail 2 - parapet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458756/content/170217/download","filename":"20 - detail 3 - roh.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458714/content/370961/download","filename":"6 - skutkovy stav - rez AA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458723/content/370982/download","filename":"11 - podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458723/content/370983/download","filename":"12 - rez AA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458704/content/370946/download","filename":"5 - skutkovy stav - podorys strechy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458741/content/371029/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - okien 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458741/content/371030/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - titulka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458717/content/370968/download","filename":"7 - skutkovy stav - pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458717/content/370969/download","filename":"8 - podorys zakladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458784/content/371085/download","filename":"1 - situacia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458732/content/370999/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - dvere 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458732/content/371000/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - dvere 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STAVBA a INŽINIERING 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634625/content/549223/download","filename":"KL STAVBA a IŽINIERING.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458778/content/371077/download","filename":"Zadanie VV-701 - Kultúrny dom Chyndice (3)F.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458707/content/370948/download","filename":"el-pôdorysy-Model.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458744/content/371036/download","filename":"17 - vypis klamp a ostatnych vyrobkov - titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458744/content/371037/download","filename":"17 - vypis klampiarskych prvkov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458787/content/371089/download","filename":"2 - skutkovy stav - podorys 1.PP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458765/content/371052/download","filename":"23 - bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458765/content/371053/download","filename":"24 - zasady riesenia zateplovacich systemov - 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- AB-STAV 16. Marec 2016 16. Marec 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458759/content/170233/download","filename":"21 - detail 4 - sokel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458759/content/170234/download","filename":"22 - detail 5 - zateplenie zakladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458738/content/371008/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - dvere 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458738/content/371009/download","filename":"16 - vypis vyplni otvorov - okien 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458729/content/370989/download","filename":"14 - pohlady 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458729/content/370990/download","filename":"15 - pohlady 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458720/content/370974/download","filename":"9 - podorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458720/content/370975/download","filename":"10 - podorys krovu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/458790/content/371093/download","filename":"3 - skutkovy stav - podorys 1.NP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×