Obstarávanie

Servisné opravy radionavigačných systémov -ILS/DME


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
33 333,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 330,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50210000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vykonávanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby radionavigačných systémov ILS/DME s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov v rozsahu podľa objednávky a obnoviť tak prevádzkyschopnosť radionavigačných systémov ILS/DME. Predmet zákazky je : 1. Pravidelná profylaktická údržba "Kurzový rádiomaják LLZ" 2. Pravidelná profylaktická údržba "Zostupový rádiomaják GP" 3. Pravidelná profylaktická údržba "Rádiový diaľkomer DME" 4. Servisné opravy rádionavigačných systémov ILS/DME

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TECHNISERV, s.r.o. 1 39 996,00 20% EUR 30. December 2015 54009

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532319/content/192769/download","filename":"ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532325/content/850414/download","filename":"Otváranie ponúk -zápisnica.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532316/content/850408/download","filename":"SP-ILS-DME.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532322/content/850411/download","filename":"záPISNICA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Techniserv s.r.o 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532331/content/850422/download","filename":"Ponuka_servisne opravy ILS_DME.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532328/content/850419/download","filename":"správa §21.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×