Obstarávanie

Projekt pozemkových úprav Plavecký Peter


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Plavecký Peter
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 106 589,00
Konečná suma(Bez DPH):
853 500,00
Zaplatené:
77.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Projekt pozemkových úprav Plavecký Peter - Navrhovaná stavebná úprava poľných ciest pozostáva z ich stavebnej úpravy pre potrebu celoročného sprístupnenia novo rozparcelovaných pozemkov s ich napojením na komunikačnú sieť obce. Jestvujúce poľne cesty nachádzajúce sa v dotknutom území sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Odstránenie problému je možne len komplexným riešením a úpravou celého dotknutého priestoru. Z dopravného hľadiska existujúce poľne cesty z hľadiska priestorového usporiadania nevyhovujú normovým požiadavkám kladeným na poľne cesty takéhoto významu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav, a.s. 6 1 024 200,00 20% EUR 5. Január 2016 54041

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov UNISTAV, s. r.o 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344714/content/302244/download","filename":"UNISTAV_KRITÉRIÁ_kópia ponuky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344683/content/302220/download","filename":"Zmluva - Metrostav_2016-01-11-104221.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344652/content/302214/download","filename":"SP_PC Plavecký Peter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344652/content/302215/download","filename":"3-Plavecký Peter Rekapitulácia nákladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke info podľa §41_ otváranie ponúk časť Ostatné 2. Október 2015 2. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344689/content/302230/download","filename":"INO-41 ostatné PP profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344674/content/302218/download","filename":"32. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk-Obec Plavecký Peter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344707/content/302242/download","filename":"Kritériá - Projekt pozemkových úprav P.Peter-celé.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344707/content/302243/download","filename":"Kritériá - Projekt pozemkových úprav P.Peter.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344698/content/302236/download","filename":"39. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344692/content/302231/download","filename":"18.Zapisnica o posudeni SPU- Obec Plavecký Peter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344692/content/302232/download","filename":"18.1 Zápisnica z VPU_TAB-PP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke info podľa §41_ otváranie ponúk časť Kritériá 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344695/content/302233/download","filename":"INO-41 Kritériá PP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344677/content/302219/download","filename":"40.Správa o zákazke podl'a §21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s 13. Január 2016 13. Január 2016 []
Ponuky uchádzačov VÁHOSTAV-SK, a.s., 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344655/content/302216/download","filename":"3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA s.r.o. 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344701/content/302237/download","filename":"3-Návrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344701/content/302238/download","filename":"1-Súpis dokladov a dokumentov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 []
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia, s. r.o 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344662/content/302217/download","filename":"PL Peter cast Kri.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302221/download","filename":"SP_HPC-N-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302222/download","filename":"SP_HPC-N-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302223/download","filename":"SP_PC-N1 - N13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302224/download","filename":"SPHPC-N-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302225/download","filename":"SP_Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/344686/content/302226/download","filename":"výsadba zelene.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×