Obstarávanie

MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZŠÍRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Medzibrodie nad Oravou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
115 647,00
Konečná suma(Bez DPH):
115 647,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45332200-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Účelom stavby je vybudovanie vodovodu k rodinným domov v obci Medzibrodie nad Oravou v lokalite Klin z dôvodu zásobovania plánovaných rodinných domov pitnou vodou. Vodovod bude napojený na jestvujúci vodovodný rad. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 6 115 647,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 55191

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660979/content/487861/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660966/content/487786/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660966/content/487787/download","filename":"Príloha . 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660966/content/487788/download","filename":"Súpis dokladov a doklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stavebná mechanizácia ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487805/download","filename":"1 - PONUKA-úvodný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487806/download","filename":"2 - Súpis dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487807/download","filename":"3 - Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487808/download","filename":"4 - Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487809/download","filename":"5 - Návrh zmluvy o dielo, vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487810/download","filename":"6.1 -Čestné vyhlásenie §26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487811/download","filename":"6.2 -Čestné vyhlásenie §28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487812/download","filename":"7 - Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660971/content/487813/download","filename":"16019 - Vodovod Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov - 10. Máj 2016 10. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov Envis - ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660959/content/487750/download","filename":"Medzibrodie tender ENvis Žilina, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVPOČ PONUKA 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660974/content/487822/download","filename":"Medzibrodie n.Oravou-vodovod-lokalita Klin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MBM-GROUP PONUKA 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660962/content/487772/download","filename":"Kópia v PDF.PDF"}]
Ponuky uchádzačov - 10. Máj 2016 10. Máj 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660981/content/487869/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Medzibrodie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319381/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319382/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319383/download","filename":"Príloha č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319384/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319385/download","filename":"Kópia - 5-16 - Vodovod Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319386/download","filename":"A_SPRIEVODNÁ SPRÁVA_KLIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319387/download","filename":"B_SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA_KLIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319388/download","filename":"C1_PREHLADNA_KLIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319389/download","filename":"C2_PREHLADNY_PROFIL_7,5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319390/download","filename":"E.01_001_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319391/download","filename":"E01_02_SITUACIA KLIN SITU_KLIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319392/download","filename":"E01_03_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319393/download","filename":"E01_04_ULOŽENIE_HDPE_110.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319394/download","filename":"E01_05_KLADAČSKÝ_PLÁN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319395/download","filename":"E01_06_ARMATÚRY VODOVODNEJ PRÍPOJKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319396/download","filename":"E01_07_BLOKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319397/download","filename":"E02_02_SITUACIA_ATS SITU_ATS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319398/download","filename":"E02_03_PODORYS_TECHNOLOGIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319399/download","filename":"E02_04_REZY_TECHNOLOGIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319400/download","filename":"F_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373129/content/319401/download","filename":"SO_02_001_ATS_TECHNICKÁ_SPRÁVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487851/download","filename":"1. Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487852/download","filename":"2. Súpis dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487853/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487854/download","filename":"4. Vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487855/download","filename":"5. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487856/download","filename":"6. Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487857/download","filename":"7. Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660977/content/487858/download","filename":"8. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627009/content/456849/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660984/content/487881/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE MnO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk podľa § 41 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624599/content/425973/download","filename":"41-Medzibrodie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×